Με άποψη

Σε αυτή την στήλη, τo The Art of Crime προτείνει ένα επίκαιρο θέμα προβληματισμού.  Οι φοιτητές, που θέλουν να συμμετάσχουν, μπορούν να μας στείλουν κείμενα 600-1000 λέξεων μέχρι την 31η Μαρτίου 2017 στο email info@theartofcrime.gr. Τα καλύτερα κείμενα θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος.

Graffiti - Έγκλημα ή τέχνη; (Μελετήστε τις παρακάτω εικόνες)

Ευχαριστούμε την Ιουλιάννα Γεωργιάδου, τον Γιώργο Κυριακόπουλο και την Ιόλη Τζανετάκη για τις φωτογραφίες που μας προσέφεραν.