ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τεύχος 19 - Ιούλιος 2011


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Εκδήλωση με θέμα: "Σύγχρονες εξελίξεις στην αντεγκληματική πολιτική και την έρευνα στην εγκληματολογία στις ΗΠΑ σήμερα"


του Ανδρέα Γεωργαλλή,
ασκούμενου δικηγόρου, φοιτητή ΠΜΣ ΕγκληματολογίαςΣτις 16 Μαΐου 2011, διεξήχθη στο κτίριο "Κωστής Παλαμάς" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκδήλωση με θέμα: "Σύγχρονες εξελίξεις στην αντεγκληματική πολιτική και την έρευνα στην Εγκληματολογία στις ΗΠΑ σήμερα", με κύριους ομιλητές τους Αμερικανούς Καθηγητές κκ. Valerie Jenness και Charles Tittle. Η εκδήλωση τέλεσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληματολογίας και του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η Valerie Jenness είναι Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικής Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Ίρβαϊν της Καλιφόρνιας και Καθηγήτρια  στο Τμήμα "Εγκληματολογία, Δίκαιο και Κοινωνία" ενώ ο κ. Charles Tittle είναι Καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας. Οι εισηγήσεις τους έγιναν στην αγγλική γλώσσα. Η πρώτη εισήγηση της κας V. Jenness είχε ως θέμα τα εγκλήματα μίσους στην πολιτεία της Καλιφόρνια, την τοπική νομοθεσία γύρω από τα εγκλήματα αυτά αλλά και την πολιτική που εφαρμόζεται για την αντιμετώπισή τους. Στη δεύτερη εισήγηση, ο κ. Charles Tittle ανέπτυξε τα πορίσματα έρευνας που έγινε σε τρεις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ως προς το γιατί ορισμένοι τόποι εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας από άλλους. Την εκδήλωση διεύθυναν η Ομ. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας κα. Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη και η Επικ. Καθηγήτρια Εγκληματοογίας κα. Μαρία Κρανιδιώτη - παρευρέθηκε, δε, πλήθος κόσμου και ιδίως φοιτητών σχολών νομικών και κοινωνικών επιστημών.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης αναπτύχθηκε η ενότητα της κας Valerie Jenness με ακριβή τίτλο "Η Ανασύνταξη του Νόμου σε Τοπικό Επίπεδο: Σκέψεις ως προς το ρόλο του πλέγματος που συνδέει τις νομικές ρυθμίσεις με την κοινότητα στην αστυνόμευση των εγκλημάτων μίσους". Στην έναρξη της εισήγησης η κα. Jenness τόνισε την ανοδική αριθμητική πορεία των εγκλημάτων μίσους ως κοινωνικό πρόβλημα, που έχει σαν συνέπεια την εκδήλωση αυξημένου ενδιαφέροντος από διάφορες αρχές  (δικαστικές, αστυνομικές, κυβερνητικές) για την καταπολέμησή τους.

Στη συνέχεια η κα. Jenness ανέλυσε τη διαδραστικότητα μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων  που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νομοθεσίας, αλλά έθεσε κι έναν  γόνιμο προβληματισμό, ως προς το ενδιάμεσο στάδιο, ανάμεσα στο "Νόμο στη Θεωρία" και το "Νόμο στην Πράξη", το πως δηλαδή θα εφαρμοσθεί πραγματικά ένας νόμος σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους φορείς. Σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, σύμφωνα με την ομιλήτρια, μεσολαβούν διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι εικάζεται ότι επηρεάζουν την υιοθέτηση οργανωτικών πολιτικών:  από τη μία είναι οι "Κοινοτικοί Παράγοντες", όπως το μέγεθος της κοινότητας και η ανομοιογένειά της, και από την άλλη οι "Οργανωτικοί Παράγοντες", όπως η δυναμική παρουσία των τοπικών οργανισμών που ασχολούνται με τα δικαιώματα του ανθρώπου και η επικοινωνία που έχουν με τους κυρίαρχους στο εξωτερικό περιβάλλον.

Στο σημείο αυτό η ομιλήτρια παρέθεσε τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας για τα εγκλήματα μίσους και τόνισε τη σημασία των πολιτικών επιβολής του νόμου για τη σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, προέβη σε μία εκτενή ανάλυση των μεταβλητών του κοινοτικού πλαισίου, όπως ο συνολικός πληθυσμός και η εθνική ομοιογένεια που εμφανίζει η περιοχή όπου εφαρμόζεται ο νόμος αλλά και των ανεξάρτητων μεταβλητών του οργανωτικού πλαισίου, όπως οι συναντήσεις φορέων με κοινοτικές ομάδες αλλά και οι πρακτικές αστυνόμευσης στην  επίμαχη περιοχή. Μέσα από αυτήν την ανάλυση, η Jenness καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύνθεση και η δυναμικότητα μίας κοινότητας ασκούν έντονη επιρροή στις διάφορες πρακτικές που θα ακολουθήσουν οι αρμόδιοι φορείς για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους.

Επίσης, η ομιλήτρια αναφέρθηκε στους ορισμούς του εγκλήματος μίσους, βάσει των γενικών αρχών που ακολουθούν οι φορείς επιβολής του νόμου στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, στους μηχανισμούς που μετουσιώνουν τον ανώτερο νόμο σε τοπικό αλλά και στους παράγοντες που καθορίζουν το εάν η πολιτική που ασκείται σε τοπικό επίπεδο είναι ουσιαστικά λειτουργική ή απλώς έχει συμβολικό χαρακτήρα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ο Καθηγητής κ. Charles Tittle ανέπτυξε τη δική του εισήγηση με ακριβή τίτλο: "Γιατί ορισμένοι τόποι εμφανίζουν περισσότερο έγκλημα από άλλους; Μια συγκριτική έρευνα σε τρεις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας της Ρωσίας και της Ουκρανίας". Συγκεκριμένα, τα στοιχεία και τα πορίσματα που παρουσιάζει ο κ. Tittle προέρχονται από έρευνα (Tricountry Survey) που επικεντρώνεται σε μορφές εγκληματικής/ αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως κλοπές και εγκλήματα βίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο σε τυχαία (random) δείγματα νοικοκυριών, σε τρεις πόλεις διαφορετικών χωρών: την Αθήνα (Ελλάδα), το Νίζνι Νόβγκοροντ (Ρωσία) και το Λβίβ (Ουκρανία).

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μεταβλητών ώστε να εξηγηθεί γιατί η εγκληματικότητα, στις τρεις αυτές πόλεις, εμφανίζει μεγάλη διακύμανση. Σε ένα πρώτο επίπεδο, παρατίθενται ενδεικτικοί αριθμοί που αφορούν την κλοπή και τα εγκλήματα βίας καθώς και κάποιες μεταβλητές, που εν δυνάμει εξηγούν τις διαφορές στην εγκληματικότητα στους τρεις τόπους, μεταξύ αυτών το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι επίσημες ποινικές κυρώσεις, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας κατά την παιδική ηλικία, οι κοινωνικοί δεσμοί, ο ανεπίσημος κοινωνικός έλεγχος και η ηθικότητα.

Στη συνέχεια,ο κ. Tittle παρουσίασε τις διακυμάνσεις των μεταβλητών αυτών και ανέλυσε ποιές αλληλεπιδρούν (π.χ. οι ποινικές κυρώσεις και η ηθικότητα) και ποιές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους (π.χ. η ηθικότητα και ο ανεπίσημος κοινωνικός έλεγχος) κατά την εξήγηση της εγκληματικότητας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο που διαδραματίζει το κοινωνικοινομικό επίπεδο στην τέλεση του εγκλήματος. Από όλες τις μεταβλητές ο ομιλητής έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ηθικότητα των κατοίκων μίας περιοχής και τον ανεπίσημο κοινωνικό έλεγχο που ασκείται σε αυτή, προκρίνοντας την πρώτη ως τον πιο καθοριστικό παράγοντα για τη συμμόρφωση των ατόμων με τους νόμους. 

Η θεματική του ερωτηματολογίου, το οποίο αποτέλεσε το εργαλείο της εν λόγω έρευνας, επικεντρώνεται στην αυτομολογούμενη και προβαλλόμενη στο μέλλον εγκληματική/ αποκλίνουσα συμπεριφορά, στις επιδράσεις της οικογένειας στο άτομο, στους κοινωνικούς του δεσμούς, στις έννοιες της ηθικότητας και του ανεπίσημου κοινωνικού ελέγχου, κ.α. Ενδεικτικά, παρατίθενται ερωτήσεις και περιγραφές των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο:

Κλοπή: 1) Οι ερωτώμενοι ανέφεραν τη συχνότητα με την οποία, κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, πήραν χρήματα ή περιουσία από άλλους αξίας μικρότερης από πέντε ευρώ (στο νόμισμα της κάθε χώρας) καθώς επίσης και (2) εκτιμώμενες από τον ερωτώμενο πιθανότητες να πάρει στο μέλλον χρήματα ή περιουσία από άλλους, αξίας  μικρότερης από πέντε ευρώ (στο νόμισμα της κάθε χώρας), εφόσον [ο ερωτώμενος] έχει την ισχυρή επιθυμία ή την ανάγκη να το κάνει, όπως επίσης και την ευκαιρία.

Βία: 1) Οι ερωτώμενοι ανέφεραν αν χτύπησαν κάποιο πρόσωπο πάνω σε ένα ξέσπασμα οργής, τα τελευταία πέντε χρόνια καθώς επίσης και (2) εκτιμώμενες από τον ερωτώμενο πιθανότητες να χτυπήσει κάποιον στο μέλλον σκόπιμα, σε ένα ξέσπασμα οργής, εφόσον έχει [ο ερωτώμενος] ισχυρή επιθυμία ή την ανάγκη να το κάνει.

Επιδράσεις της οικογένειας: «Όταν μεγάλωνες, πριν από τα οκτώ σου χρόνια, εκείνοι που σε φρόντιζαν, πόσο συχνά, σου έδειχναν αγάπη και τρυφερότητα;»

Κοινωνικοί δεσμοί: Έγιναν ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των διαφόρων ειδών κοινωνικών σχέσεων που είχε ο ερωτώμενος (συναισθηματικές δεσμεύσεις, γενετήσιες σχέσεις, αριθμός φίλων, γονείς, αδέρφια, γείτονες, συνεργάτες, συμμετοχή σε οργανώσεις).

Ηθικότητα:  Οι ερωτήσεις που έγιναν  αφορούν πολλά είδη αδικημάτων, από την απάτη, την κλοπή διαφόρων διαβαθμίσεων, μέχρι τη βία, π.χ. «Πόσο ηθικά αποδεκτό είναι για σένα: Το να πάρει κανείς από άλλους χρήματα ή ιδιοκτησία αξίας μικρότερης των 5 Ευρώ ή το να πάρει κανείς από άλλους χρήματα ή ιδιοκτησία μεγαλύτερης αξίας από 5 Ευρώ;»

Ανεπίσημος κοινωνικός έλεγχος: Για κάθε αδίκημα τα υποκείμενα ρωτήθηκαν αν 1) θα έχαναν το σεβασμό των φίλων τους και 2) θα τους αποδοκίμαζε η οικογένειά τους, εφόσον διέπρατταν κάποιο αδίκημα και αυτό αποκαλυπτόταν.

Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο: Χρησιμοποιώντας μία αθροιστική κλίμακα από το μηδέν μέχρι το έξι, ελέγχθηκε η ικανότητα του ερωτώμενου να αγοράσει τα τρόφιμα που θέλει, τα φάρμακα που του είναι απαραίτητα, τα ρούχα που χρειάζεται, να ανακαινίσει το διαμέρισμά του ή το σπίτι του, να ταξιδέψει στο εξωτερικό για αναψυχή, να αγοράσει ένα διαμέρισμά του ή το σπίτι του.

Μετά τη λήξη των ομιλιών ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την οποία οι ακροατές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απορίες τους πάνω στα ζητήματα που αναλύθηκαν και να κουβεντιάσουν με τους ομιλητές, διατυπώνοντας κρίσεις και γνώμες. Στην εν λόγω συζήτηση αξιομνημόνευτες ήταν οι ερωτήσεις και παρεμβάσεις του Ομ. Καθηγητή Ποινικού Δικαίου κ. Δ. Σπινέλλη.

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA