ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο...

Τεύχος 24 - Απρίλιος 2013


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Ulrich Beck

του Κων/νου Πανάγου
Νομικού – Εγκληματολόγου 

Βιογραφικά στοιχεία και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία 
   
Ο Ulrich Beck γεννήθηκε τον Μάιο του 1944 στη Γερμανία. Σπούδασε κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία και πολιτικές επιστήμες στο Ludwig-Maximilians-Universität München. Το 1972 ολοκλήρωσε την εκπόνηση διατριβής στο ίδιο πανεπιστήμιο και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, ενώ το 1979 επελέγη στη θέση του λέκτορα. Ύστερα από την ανάληψη διδακτικών καθηκόντων σε έτερα γερμανικά πανεπιστήμια, επέστρεψε στο Ludwig-Maximilians-Universität München, όπου υπηρετεί ακόμη και σήμερα στη θέση του Καθηγητή. Eπίσης, διευθύνει το Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του αυτού πανεπιστημίου και είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του London School of Economics and Political Science (LSE), University of London.   

 
Η συμβολή του στις κοινωνικές επιστήμες: Ο μακροκοινωνιολογικός τύπος της «κοινωνίας της διακινδύνευσης» (Risikogesellschaft ή risk society)

To 1986, λίγο διάστημα ύστερα από το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ, o Ulrich Beck δημοσίευσε το πόνημα «Κοινωνία της διακινδύνευσης – Προς μία διαφορετική νεωτερικότητα», στο πλαίσιο του οποίου δεσπόζουσα θέση κατέχει η έννοια του «κινδύνου» (Adams 1995, Douglas and Wildavsky 1982). Στις σελίδες του ξεδίπλωσε συλλογισμούς, που συγκέντρωσαν το κοινωνικό ενδιαφέρον (γεγονός που αντανακλάται στην εισπρακτική επιτυχία του έργου) και επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη (Τάτση 2004). Δίχως να είναι δυνατόν να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπεραπλούστευσης, η θεωρητική του σύλληψη συνοψίζεται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Ο Beck (1992) υποστηρίζει ότι η αποκαλούμενη ως «βιομηχανική κοινωνία» υποκαθίσταται βαθμιαία (Ιντζεσίλογλου 1992) από έναν καινούργιο μακρο-κοινωνιολογικό τύπο, την «κοινωνία της διακινδύνευσης». Η τελευταία βρίσκεται αντιμέτωπη με κινδύνους πρωτόγνωρης και σημαντικής εμβέλειας, μιας και αναπτύσσουν καθολική και διεθνή δράση. Οι κίνδυνοι πηγάζουν από την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, δεν ερείδονται σε εξωτερικά φαινόμενα (π.χ. φυσικές καταστροφές), αλλά σε ανθρώπινες πράξεις ή παραλείψεις. Ο γερμανός κοινωνιολόγος αναγνωρίζει ότι οι καταστάσεις που εμπεριέχουν κινδύνους δεν αποτελούν ένα καινούργιο φαινόμενο για την ανθρωπότητα. Εντούτοις, διαπιστώνει ουσιώδεις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κινδύνων του παρελθόντος και αυτών της σύγχρονης εποχής. Οι πρώτοι ήταν δυνατόν να γίνουν αντιληπτοί με τις αισθήσεις, οι επιπτώσεις τους μπορούσαν να υπολογισθούν και ως εκ τούτου να ανατραπούν, ενώ επιπλέον αναφέρονταν κατά κύριο λόγο σε μικρό, ευχερώς προσδιορίσιμο, αριθμό προσώπων (επί παραδείγματι, στους εργαζομένους μιας επιχείρησης που ανέπτυσσε επικίνδυνες για τους τελευταίους δραστηριότητες και τα άτομα που εντάσσονταν στα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα). Από την άλλη πλευρά, οι κίνδυνοι του σήμερα είναι αδιόρατοι (λ.χ. ραδιενέργεια), επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις σε κάθε μορφή ζωής της γης (στους ανθρώπους, στη χλωρίδα, στην πανίδα) και έχουν ως αποτέλεσμα την επέλευση βλαβών, οι οποίες δεν είναι δυνατό να επιδιορθωθούν. Ο «ταξικός» χαρακτήρας των κινδύνων, που αποτελούσε τον κανόνα κατά την περίοδο της νεωτερικότητας, δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Η βλαπτική τους ενέργεια καταλήγει να αφορά με τον ένα ή τον άλλον τρόπο τους πάντες.

Η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα αποτελούσαν καίρια κοινωνικά αιτήματα κατά την περίοδο της νεωτερικότητας. Στο πεδίο της διακινδύνευσης αντίθετα, βασικό αίτημα των πολιτών συνιστά η επιδίωξη και επίτευξη της ασφάλειας. Το κοινό όραμα για ένα υψηλού επιπέδου διαβίωσης δίνει τη θέση του στον ατομικό αγώνα για τη διάσωση και διατήρηση όσων έχουν κεκτηθεί. Οι κοινωνοί συνασπίζονται αποκλειστικά με στόχο την πρόληψη, τη διαχείριση και την αποφυγή των κινδύνουν που φαντάζουν απειλή για το διαμορφωμένο status quo. Ταυτόχρονα, η τεχνολογική εξέλιξη προσλαμβάνεται επίσης αρνητικά από τους κοινωνούς, δεδομένης της δομικής ανεργίας που οδηγεί και των κινδύνων που συνεπάγεται ευρύτερα. Ο Beck (1992) εύγλωττα απεικονίζει την ως άνω πραγματικότητα με τα εξής: Στη βιομηχανική κοινωνία, επιτομή της κοινωνικής δύναμης είναι το ρήμα «πεινάω», εν αντιθέσει με την κοινωνία της διακινδύνευσης, όπου η κινητήριος κοινωνική δύναμη μπορεί να αποδοθεί συνοπτικά με το ρήμα «φοβάμαι» (Τάτση 2004, Μαντζούφα 2006, Γασπαρινάτου 2005).

Το γεγονός ότι οι διακινδυνεύσεις δεσπόζουν στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι, σε συνδυασμό με την αδυναμία των κρατών να τις θέσουν υπό έλεγχο, επιφέρει ως αποτέλεσμα την κρίση εμπιστοσύνης στο πεδίο της σχέσης κράτους – πολίτη. Το τελευταίο προσλαμβάνεται ως αδύναμο να παράσχει να αναγκαία εχέγγυα για την ασφάλεια των πολιτών. Για το λόγο αυτό, λαμβάνει το χαρακτήρα ενός κράτους διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. Ο πολιτικός ιδεαλισμός, που αποτελούσε διακριτικό γνώρισμα της εποχής της νεωτερικότητας και στόχευε στην επίτευξη κοινωνικών οραμάτων γύρω από ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης – ισότητας, παρέχει τη θέση του σε ένα είδος πολιτικού ρεαλισμού, ώστε να επιτευχθεί το λιγότερο δυνατό κακό. Έτσι, εντός του πεδίου της κοινωνίας της διακινδύνευσης και υπό τις πιέσεις της κοινής γνώμης αναπτύσσεται το «κράτος πρόληψης». Στο πλαίσιο αυτό, τα νομικά συστήματα των σύγχρονων δημοκρατικών κρατών μεταβάλλουν ουσιωδώς ορισμένα θεμελιώδη φυσιογνωμικά τους γνωρίσματα. Ειδικότερα, η λειτουργία του δικαίου διαφεύγει των ορίων της γενικής ή ειδικής πρόληψης των (ποινικών) κυρώσεων και λαμβάνει το χαρακτήρα μιας γενικής στρατηγικής πρόληψης από τους κινδύνους. Κύριο πολιτικό και κοινωνικό μέλημα συνιστά η λήψη αποφάσεων και η υλοποίηση ενεργειών που κρίνεται απαραίτητο συμβούν στο παρόν, ώστε να προληφθούν προβληματικές καταστάσεις στο μέλλον (Μανωλεδάκης 2005, Γασπαρινάτου 2005, Ρεθυμιωτάκη 2012, Cottle 1998, Hollway W. & Jefferson 1997, Landreville 2005). 

Εν ολίγοις, η κοινωνία της διακινδύνευσης συνιστά εκείνη που αισθάνεται φόβο, αντιμετωπίζει με δυσπιστία τα τεχνολογικά επιτεύγματα και χαρακτηρίζεται από τη λογική της διατήρησης των κεκτημένων, μιας και εμφορείται από την αντίληψη ότι το κράτος αδυνατεί να ικανοποιήσει αυτό το στόχο (Beck 1992).

 
Η σημασία του μακροκοινωνιολογικού τύπου της «κοινωνίας της διακινδύνευσης» για την αντεγκληματική πολιτική 

Η προσέγγιση του Beck εκκινεί από τις μη ορατές οικολογικές διακινδυνεύσεις στο πεδίο του οικοσυστήματος, δίχως να αναφέρεται με ενάργεια στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής. Εντούτοις, υπό τη συγκεκριμένη διόπτρα, περιγράφει τη γενικότερη μεταστροφή στο σύστηµα αξιών της σημερινής κοινωνίας. Με άλλα λόγια, η κοινωνία της διακινδύνευσης ως θεωρητική σύλληψη στρέφει τον κοινωνολογικό, εγκληματολογικό και νομικό προβολέα στις µορφές κινδύνων, που εξαπέλυσε το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός. Ταυτόχρονα, παρέχει ένα καινούργιο σχήµα παρατήρησης των κοινωνικών φαινοµένων, όπως είναι το έγκλημα και ο επίσημος έλεγχός του. Στο πεδίο της κοινωνίας της διακινδύνευσης το ποινικό δίκαιο γίνεται αντιληπτό ως εργαλείο για τη διαχείριση των κινδύνων που ελλοχεύουν από τη δράση των πιθανών εγκληματιών. Έτσι, αυτό που κύρια ενδιαφέρει είναι ο εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση των πληθυσμιακών ομάδων που διαθέτουν φορτίο εγκληματικής επικινδυνότητας (ως τέτοιες θεωρούνται κατά κανόνα οι πάσης φύσεως μειονότητες) στο προεγκληματικό στάδιο (Γασπαρινάτου 2005, Λαμπροπούλου 2001, Πανούσης 2003, 2004, Paraskevopoulos 2009, Denninger 2000). Το αναμορφωτικό μοντέλο (reformative model) στο χώρο του σχεδιασμού αντεγκληματικής πολιτικής αφήνεται στο περιθώριο και υποκαθίσταται από το πρότυπο της διαχείρισης των διακινδυνεύσεων βάσει των αρχών της αναλογιστικής δικαιοσύνης (Αρχιμανδρίτου 2012, Τζανετάκη 2011, Hudson 2003, Hughes 1998, O’Malley 2000). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζονται πολιτικές που προωθούν την επέκταση του επίσημου κοινωνικού ελέγχου στο προστάδιο της τέλεσης του εγκλήματος. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην επιτήρηση των αποφυλακισθέντων, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπής τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ (Ζαραφωνίτου 2006, Τζαννετάκη 2006), η δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων σεξουαλικών εγκληματιών που κρίνεται ότι εμφανίζουν υψηλές πιθανότητες υποτροπής (Lacomber 2008), η σύσταση συμμοριών ή εγκληματικών οργανώσεων, δίχως να προϋποτίθεται η τέλεση συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων από τα μέλη τους (πρβλ. άρ. 187 ΠΚ) και γενικότερα τα εγκλήματα αφηρημένης και συγκεκριμένης διακινδύνεσης που τυποποιούνται στον ελληνικό και στους αλλοδαπούς ποινικούς κώδικες (Γασπαρινάτου 2005, Καϊάφα-Γκμπάντι 2005, Συμεωνίδου-Καστανίδου 2005). 

Εν ολίγοις, η πρόληψη του εγκλήματος καταλήγει να ταυτίζεται με την άσκηση ποινικής καταστολής, σε μια προσπάθεια τόνωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ατομικές ελευθερίες τίθενται στο στόχαστρο. Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι η θεωρητική σύλληψη του Beck δύναται να αξιοποιηθεί ως επεξηγηματικό σχήμα των σύγχρονων τάσεων των δυτικών αντεγκληματικών πολιτικών. Σε αυτό το σημείο ακριβώς έγκειται η χρησιμότητά της για το πεδίο των εγκληματολογικών επιστημών. 

Εργογραφία του Beck:
Beck, Ulrich (1988) Gegengifte: die organisierte Unverantwortlichkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Beck, Ulrich (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage
Beck, Ulrich & Giddens, Anthony & Lash Scott (1994) Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press
Eigenes Leben - Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben (1995, together with W. Vossenkuhl and U. E. Ziegler, photographs by T. Rautert)
Beck-Gernsheim, Elisabeth & Beck, Ulrich (1995) The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press
Beck, Ulrich (1995) Ecological Politics in an Age of Risk. Cambridge: Polity Press
Beck, Ulrich (1996) The Reinvention of Politics. Rethinking Modernity in the Global Social Order. Cambridge: Polity Press
Beck, Ulrich (1998) Democracy without Enemies. Cambridge: Polity Press
Beck, Ulrich (1998) World Risk Society. Cambridge: Polity Press
Beck, Ulrich (1999) What Is Globalization?. Cambridge: Polity Press
Beck, Ulrich (2000) The brave new world of work. Cambridge: Cambridge University Press.
Adam, Barbara & Beck, Ulrich & Van Loon, Joost (2000) The risk society and beyond: Critical issues for social theory. London: Sage
Beck, Ulrich & Beck-Gernsheim, Elisabeth (2002) Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage
Beck, Ulrich & Willms, Johannes (2003) Conversations with Ulrich Beck. Cambridge: Polity Press
Beck, Ulrich (2005) Power in the global age. Cambridge: Polity Press

Βιβλιογραφικές αναφορές: 
Adams J., Risks, UCL Press, London, 1995
Cottle S., Ulrich Beck, ‘risk society’ and the media, European Journal of Communication 1/1998, σ. 5 επ.  
Denninger E., ‘Security, diversity, solidarity’ instead of ‘Freedom, equality, fraternity’, Constellations 4/2000, σ. 507 επ.
Douglas M. & Wildavsky A., Risk and culture, University of California Press, Berkley, 1982
Γασπαρινάτου Μ., Αντεγκληματική πολιτική στην κοινωνία της διακινδύνευσης (δ.ε.), Επ. καθηγ. Ν. Κουράκης, Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2005
Γεωργιάδου Β., Η διακυβέρνηση της διακινδύνευσης: Πολιτική διαχείριση των νέων αβεβαιοτήτων, στο Γ. Κρεμλή, Γ. Μπάλια, Α. Σηφάκη (επιμ.), Η αρχή της προφύλαξης, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, σ. 25 επ.
Hollway W. & Jefferson T., The risk society in an age of anxiety: Situating fear of crime, The British Journal of Sociology 2/1997, σ. 255 επ.

Hudson B., Justice in the risk society challenging and re-affirming ‘Justice’ in late modernity, SAGE, London, 2003

Hughes G., Understanding crime prevention: Social control, risk and late modernity, Open University Press, Berkshire, 1998

Ιντζεσίλογλου Ν., Κοινωνία και νέα τεχνολογία, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1992
Καϊάφα-Γκμπαντι Μ., Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005
Λαμπροπούλου Έ., Εσωτερική ασφάλεια και κοινωνία του ελέγχου, Κριτική, Αθήνα, 2001
Lacomber D., Consumed with sex: The treatment of sex offenders in risk society, British Journal of Criminology 1/2008, σ. 55 επ.
Landreville P., Από την κοινωνική ένταξη στη διαχείριση των κινδύνων; Οι πολιτικές και οι πρακτικές στο κεφάλαιο των ποινών, Μτφρ. Α. Μαγγανάς, ΠοινΔικ 12/2005, σ. 1461 επ.
Μαντζούφα Π., Συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης (Υγεία-Ιδιωτικότητα-Περιβάλλον), Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006
Μανωλεδάκη I., Κοινωνία της διακινδύνευσης: Μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας, στο Φ. Ανθόπουλου, Ξ. Κοντιάδη, Θ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, σ. 183 επ.
O’Malley P., Criminologies of catastrophe? Understanding criminal justice on the edge of the new millennium, Australian & New Zealand Journal of Criminology 2/2000, σ. 153 επ. 

Πανούση Γ., Ανασφάλεια – Το «σκιάχτρο» της παγκοσμιοποίησης, ΠοινΔικ 10/2004, σ. 1158 επ. 
Πανούση Γ., Η εγκληματολογία στην εποχή της διακινδύνευσης – Χάος, διακινδύνευση & έγκλημα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003
Paraskevopoulos Ν., Targeting majorities: New orientations of penal control, στο T. Serasis, H. Kania, H.-J. Albrecht (επιμ.), Images of crime III – Presentations of crime and criminal, Duncker & Humblot, Berlin, 2009, σ. 27 επ.
Ρεθυμιωτάκη Ε., Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012
Τάτση Ν., Νεωτερικότητα και κοινωνική αλλαγή – Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, Νήσος, Αθήνα, 2004
Τζανετάκη Τ., Ο νεοσυντηρητισμός και η πολιτική της μηδενικής ανοχής – Μια κριτική θεώρηση των θέσεων του James Q. Wilson, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006 
Τζανετάκη Τ., Πρότυπα ποινικής καταστολής. Θέσεις και αντιθέσεις, στο Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου & Α. Χαλκιά (επιμ.), Η εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, σ. 187 επ.
Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., Οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005 
Ζαραφωνίτου Χ., Ανασφάλεια και επέκταση του κοινωνικού ελέγχου: Ποινικοποίηση των «αντικοινωνικοτήτων» και της αταξίας, ΠοινΛογ 4/2004, σ. 2049 επ. 

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA