ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 16 - Νοέμβριος 2010


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλωνΟι προβλέψεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Προγράμματος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013

Φωτεινής Α. Μηλιώνη,
Δ.Ν., Ειδ. Επισ. Νομικής Αθηνών

Την 22α Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας κ. Μ. Στρατηγάκη το Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013 το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2010-2013 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Βασική προτεραιότητα του Εθνικού Προγράμματος για την ουσιαστική ισότητα αποτελεί η ενδυνάμωση της πολιτικής της ένταξης των όρων της ισότητας και της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τομείς που αφορούν τις γυναίκες όπως εκπαίδευση, εργασία, μετανάστευση κλπ (gender mainstreaming). Αυτή η προτεραιότητα του Εθνικού Προγράμματος αποτελεί επίσης ευρωπαϊκή σημαία στην πολιτική της ισότητας ανδρών και γυναικών. Στην 7η Διάσκεψη Υπουργών Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Μαίου στο Αζερμπαϊτζάν υιοθετήθηκε σχέδιο δράσης με τίτλο «Η επίτευξη de jure και de facto ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών ως πρόκληση για δράση». Εξάλλου η ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (GDEG) εργάζεται στην ίδια κατεύθυνση με γνώμονα την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας.

Τέσσερις είναι οι κύριοι άξονες δράσης του εθνικού προγράμματος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων το οποίο περιλαμβάνει τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών για την υλοποίηση 20 σημαντικών έργων. Οι τέσσερις αυτοί άξονες είναι οι ακόλουθοι:
• Η προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των γυναικών μέσω της προώθησης της ισότητας των φύλων, προσανατολίζοντας τις δράσεις και παρεμβάσεις ειδικότερα στις γυναίκες εκείνες οι οποίες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις,
• Η πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών
• Η στήριξη της απασχόλησης των γυναικών με έμφαση στην εξασφάλιση της οικονομικής τους αυτοτέλειας,
• Η αξιοποίηση της πολιτιστικής δημιουργίας για την ανάδειξη των στόχων της ισότητας των φύλων.

Το πρόγραμμα συνδέεται ιδιαίτερα με την επιστημονική κοινότητα και τα μαθήματα του φύλου αξιοποιώντας τα επιστημονικά πορίσματα στο μέτρο που αφορούν θέματα φύλου. Σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, προτεραιότητα η οποία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα δεδομένου ότι συνδέεται με το μάθημα της Ποινικής και Εγκληματολογικής προσέγγισης του φύλου που διδάσκεται στη Νομική Αθηνών, ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι φιλόδοξος με πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα. Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος που κάθε μορφής βία είτε αυτή εκδηλώνεται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο χώρο θα συνεισφέρει στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων για την υποστήριξη των θυμάτων βίας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, η λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων, η επαναλειτουργία της  τηλεφωνικής γραμμής SOS. Παράλληλα στο επίπεδο της πρόληψης εκδήλωσης φαινομένων βίας κατά των γυναικών προβλεπονται ειδικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, η εκπαίδευση υπαλλήλων και στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Οι πολιτικές υλοποιούνται με ισχυρά θεσμικά πλαίσια και νομικές ρυθμίσεις. Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος για την ουσιαστική ισότητα πλαισιώνεται από το έργο τριών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την τροποποίηση των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Τα πρώτα δείγματα είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικά. Το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Διακίνησης Προσώπων, ιδιαίτερα των γυναικών και παιδιών το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος κυρώθηκε και αποτελεί νόμο του κράτους (ΦΕΚ 158/Α/20.9.2010).

Όμως, ο σχεδιασμός δεν είναι μονόπλευρος. Επιφυλλάσσει ιδιαίτερες δράσεις για τις κρατούμενες και αποφυλακισμένες γυναίκες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ.   Οι δράσεις αυτές αφορούν την επιμόρφωση των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών, την ένταξή τους σε ομάδες ενίσχυσης του γονεϊκού τους ρόλου, την προετοιμασία τους για την ομαλή κοινωνική τους επανένταξη, την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς για τις εξαρτημένες και τις ανήλικες γυναίκες ενώ τέλος, ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τα παιδιά των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών.  Παράλληλα για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω προβλέψεων θα πραγματοποιηθούν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους   που θα θελήσουν να συμβάλουν στην εκπόνηση αυτών των προγραμμάτων.

Το Εθνικό Πρόγραμμα πραγματικά θα συνεισφέρει στη χάραξη της πορείας για την ουσιαστική ισότητα. Όμως, τα προγράμματα δεν αρκούν. Απαιτούνται ισχυρές πολιτικές αποφάσεις και κυρίως, θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται την εφαρμογή πολιτικών με συνέχεια και συνέπεια.


Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»
“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA