ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 3 - Νοέμβριος 2006


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Η Συνταγματική αναθεώρηση και η διαφάνεια του δημόσιου βίου
 
 
της κ. Βιργινίας Τσουδερού,
Προέδρου της «Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς»
 
 
Το Σύνταγμα είναι ο  θεμελιώδης νόμος του κράτους, με αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των νόμων, στον οποίο ρυθμίζονται όχι μόνο η οργάνωση του κράτους αλλά και  οι σχέσεις κράτους-πολίτη. Περιγράφονται λοιπόν στο Σύνταγμα ένα πλέγμα Δικαιωμάτων των πολιτών, σύμφωνα με τα οποία ο πολίτης καταρχήν απολαμβάνει την προστασία των θεσμών ενάντια στην κρατική εξουσία, αλλά και σύμφωνα με τα οποία ρυθμίζονται οι σχέσεις του τόσο με άλλους ιδιώτες όσο και με την ίδια τη κοινωνία, προστατεύοντας τον από την οποιαδήποτε πλειοψηφία η οποία οφείλει να τον σέβεται και όχι να τον περιφρονεί. Με αυτή την ουσιαστική έννοια το Σύνταγμα αποτυπώνει με τρόπο κανονιστικό, και μέσα από υποχρεωτικούς  για όλους κανόνες δικαίου, τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το κράτος  ώστε να υπερασπίζεται τις ελευθερίες αλλά και την ίδια την Δημοκρατία πού αποτελούν το υπέρτατο αγαθό της κοινωνίας μας. Μα πάνω από όλα το Σύνταγμα, κάθε Σύνταγμα, αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία. Περιγράφει, θα έπρεπε να περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια το περιβάλλον στο οποίο θα θέλαμε να ζήσουμε και θα έπρεπε να καταγράφει όχι μόνο την σημερινή κατάστασή αλλά και να προδιαγράφει το μέλλον.
 
Έχουμε επισημάνει από καιρό ότι η διαφθορά όχι μόνο υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς δημιουργώντας συναίσθημα αδικίας αλλά επιβαρύνει υπέρμετρα και ανώφελα τους φορολογούμενους και ωθεί στη μη συμμόρφωση με το νόμο και τελικά αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη ενώ συγχρόνως απειλεί ευθέως την κοινωνική συνοχή.
 
Είναι ανάγκη να ενισχυθεί και όπου είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η λειτουργία των θεσμών ώστε να υπάρξουν διαφανείς διαδικασίες που θα επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο. Είναι απαραίτητο να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών απέναντι στη διαφθορά. Αίτημά μας είναι η με ήθος έμπρακτη άσκηση της εξουσίας.
 
Η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μοναδική ευκαιρία ώστε να αποκτήσει η χώρα μας ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό Σύνταγμα με όραμα στο μέλλον, το οποίο θα σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά της να καταπολεμήσει την κοινωνική μάστιγα της εποχής θεσπίζοντας κανόνες διαφάνειας ικανούς να υποστηρίζουν την διαφάνεια στον δημόσιο Βίο και να διευκολύνουν την άσκηση του ελέγχου της εξουσίας, με στόχο την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και δικαιότερη Δημόσια Διοίκηση.
 
Η αναθεώρηση, αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο αλλά και αποτελεσματικό καταστατικό χάρτη, θα πρέπει να καλύπτει τους παρακάτω άξονες:
 
Τη θέσπιση  ενός ισχυρού συνταγματικού θεσμικού πλαισίου μέσω του οποίου θα είναι δυνατή όχι μόνο η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εξουσίας αλλά και η πλήρης διαφάνεια των κυβερνητικών και κρατικών πράξεων, που αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα εμπέδωσης και ενδυνάμωσης των δημοκρατικών θεσμών.
 
Την καθιέρωση συνταγματικά αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία διαδοχικών μηχανισμών, οι οποίοι θα καθιστούν εφικτό τον επιμερισμό των ευθυνών σε κάθε επίπεδο διαδικασίας. Η υπευθυνότητα και η υποχρέωση λογοδοσίας και απολογισμού των εξουσιών προς τους εντολοδόχους πολίτες θα αναπτύξει την υπευθυνότητα τους και την δυνατότητα επιλογών.
 
Τη μεγαλύτερη δυνατή θωράκιση ενάντια στον κρατισμό, τα οργανωμένα συμφέροντα και τις συντεχνίες, της ανεξέλεγκτης κομματοκρατίας, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας εις βάρος της των ατομικών ελευθεριών και των πολιτών και της ίδιας της Δημοκρατίας.
 
Ειδικότερα έχουμε προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 86 και ιδιαίτερα της διάταξης περί ευθύνης υπουργών. Θεωρούμε ότι πρέπει να διευρυνθεί η περίοδος παραγραφής των ποινικών αδικημάτων όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα σημερινά περιθώρια για την άσκηση της δίωξης που περιορίζονται στο πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν ασφυκτικά. Η πρόταση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς είναι η κατά αντιστοιχία ισχύς των σχετικών άρθρων του ποινικού κώδικα περί παραγραφής.
 
Ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος σε θέματα διαφάνειας και υποχρέωσης λογοδοσίας (Άρθρο 79) χρειάζεται περεταίρω ενίσχυση. Να καθιερωθεί και να επεκταθεί όχι μόνο ξεχωριστή συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του ετήσιου απολογισμού της κυβέρνησης αλλά και η συνεχής και λεπτομερής παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τη Βουλή μέσω ειδικών, τουλάχιστον τριμηνιαίων,  συνεδριάσεων. Προτείνεται επίσης η αλλαγή της παρακολούθησης των δημοσίων εξόδων ανά υπουργείο και λογαριασμό και της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που θα δώσει τη δυνατότητα λογοδοσίας των υπόχρεων. Επίσης να καταστεί πολύ πιο εύκολη η λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
 
Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η πλήρης ελευθερία  πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια έγγραφα. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 5Α, ώστε να καθιερωθεί και να κατοχυρωθεί ρητά η πλήρης ελευθερία  πρόσβασης των πολιτών τόσο στα δημόσια έγγραφα και κείμενα όσο και σε όλες τις πράξεις της Κυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να μην είναι δυνατή η απαγόρευση της πρόσβασης με την επίκληση της δήθεν ελλείψεως εννόμου συμφέροντος. Με αυτό τον τρόπο θα καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί στην πληροφόρηση και η γενική σημερινή διατύπωση δεν θα αφήνει περιθώρια ερμηνειών που θα εμποδίζουν τους πολίτες στην ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα.
 
Η ενίσχυση και επέκταση του Κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι μια θεσμική παρέμβαση που θα βοηθήσει πολύ στην καθημερινή παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων σε ανώτατο επίπεδο. Προτείνεται λοιπόν στα πλαίσια του Άρθρου 68, παρ. 2 η ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της Βουλής με διευκόλυνση της συστάσεως εξεταστικών επιτροπών. Μοναδικό απαιτούμενο να συμφωνούν για τη σύσταση τα δύο πέμπτα του συνόλου των βουλευτών.
 
Η καθιέρωση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων θα αποτελέσει ένα ακόμα μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση του ελέγχου των δημοσίων Δαπανών. Η θέσπιση μια ανεξάρτητης αρχής που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο σε αναθέσεις, παρακολουθήσεις, εκτελέσεις δημοσίων συμβάσεων, θα γνωμοδοτεί υποχρεωτικά πριν την κατακύρωση και την υπογραφή κάθε σύμβασης (υπεράνω ορίου ποσού) και θα δέχεται καταγγελίες που αφορούν διαφθορά στις διαδικασίες αναθέσεων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ελέγχου. Η επιτροπή δεν πρέπει να μένει σε γενικές απαγορεύσεις αλλά να αναζητεί την ωφέλεια ή την ζημία του Δημοσίου
 
Η εισαγωγή της Δημόσιας διαβούλευσης και η καθιέρωση της ουσιαστικής συμμετοχής των επιτροπών στην διαμόρφωση των σχεδίων νόμων, θα διευκολύνει τον διάλογο και την ουσιαστική συζήτηση των νομοσχεδίων. Πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, το προσχέδιο του νόμου ή του Προεδρικού Διατάγματος θα πρέπει να τίθεται υπ’ όψη των εμπλεκόμενων φορέων (επαγγελματικών και συνδικαλιστικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων συναφών σκοπών) παρέχοντας ικανό χρόνο για την επεξεργασία του, για την κατάθεση των απόψεων τους. Επίσης, προσχέδιο του νόμου θα αναρτάται σε ειδική  ιστοσελίδα της κυβέρνησης  προσκαλώντας κάθε πολίτη να καταθέσει τις απόψεις του
 
Αυτό που θα πρέπει να διασφαλισθεί είναι η πλήρης καταγραφή των ιδιοκτητών των ΜΜΕ. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η αδιαφάνεια και η συγκέντρωση είναι αυτή που προάγει τη «διαπλοκή». Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η θεσμική εξασφάλιση, ότι κανένας δεν θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά για να επιτύχει παράνομη ωφέλεια από το κράτος.
 
Τέλος η αναθεώρηση του άρθρου 29 στο οποίο πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την ψήφιση ειδικού νόμου, ο οποίος θα καθορίζει σαφώς τα της λειτουργίας των κομμάτων. Ο έλεγχος του πολιτικού χρήματος και τα όρια χρηματοδότησης θα πρέπει να κατοχυρωθούν συνταγματικά.
 
Τις παραπάνω προτάσεις μας, με συγκεκριμένο κείμενο αναθεώρησης τις καταθέσαμε σε όλα τα κόμματα, αλλά και στην αρμόδια επιτροπή της βουλής και τις θεωρούμε το ελάχιστο που θα έπρεπε να θεσπίσουμε ώστε να μην ανακόψουμε την θετική πορεία της χώρας μας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως αυτή έχει καταγραφεί τον τελευταίο καιρό.
 
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της αναγνωρίζοντας την άμεση και επιτακτική ανάγκη της Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας για θεσμικές αλλαγές έχει προτείνει και έχει δρομολογήσει ήδη, σε συνεργασία με άλλους φορείς, μια σειρά από εξειδικευμένες δράσεις και την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων.
 
Έχουμε, σαν κίνηση πολιτών, συστήσει αλλαγή θεσμών για την απλοποίηση της γραφειοκρατίας, αλλά και μέτρα που αφορούν τον πραγματικό διαχωρισμό εκτελεστικής εξουσίας και νομοθεσίας, προμήθειες, δημόσια έργα και άλλα πολλά.
 
Για την καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτείται μια ευρεία κοινωνική συμμαχία μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις και μικροπολιτικές έριδες. Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων αποτελεί μοναδική διασφάλιση της προόδου και της κοινωνικής συνοχής ενώ η θεσμοθέτηση ακόμα και Υπουργείου παρά τω Πρωθυπουργώ με αποφασιστικές αρμοδιότητες, ώστε να κινήσει «τα άρματα κατά  της διαφθοράς» και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την ίδια την κοινωνία που αγωνιά.
 
Η «Διεθνής Διαφάνεια –Ελλάς» με την υπευθυνότητα που πάντα την διακρίνει και έχοντας πλήρη επίγνωση του ενωτικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει στα πλαίσια της Κοινωνίας των Πολιτών, ενός θεσμού που εγγυάται την ορθή λειτουργία της Δημοκρατίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνει για μια ακόμα φορά την μεγάλη ευκαιρία που μας παρουσιάζεται με την Αναθεώρηση του Συντάγματος να αποκτήσουμε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς και εμπέδωσης της διαφάνειας ώστε να κρατούν μακριά εξαρτήσεις και διαπλοκές. Ένα Σύνταγμα που να περιγράφει την προοπτική μας και θα αποτελεί την ουσιαστική απάντηση στις αγωνίες της κοινωνίας.

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»
“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA