ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 25 - Νοέμβριος 2013


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Ειδικές όψεις του επίσημου κοινωνικού ελέγχου
των ανηλίκων δραστών
κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους 2009-2010
σε πανελλαδική κλίμακα
 
Ευτυχία Κατσιγαράκη
Msc, Ph.D Εγκληματολογίας 
Αντωνία Καστρινάκη
Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  
Κωνσταντίνος Πανάγος
Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών   
Ιωάννης  Τσιώρος,   
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Σχολή Φ.Π.Ψ. (κατεύθυνση  Ψυχολογίας)

 

Η παραβατικότητα ή εγκληματικότητα των ανηλίκων  αποτελεί διαχρονικά ένα πεδίο το οποίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον επιστημόνων ποικίλων ειδικοτήτων (νομικών, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών και ειδικότερα εγκληματολόγων). Στο πλαίσιο αυτό έχει καταβληθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διερεύνηση της σχετικής φαινομενολογίας , την αναζήτηση των γενεσιουργών του παραγόντων  και την αντιμετώπισή του από τους φορείς απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Σήμερα αποτελεί κοινό τόπο ότι οι ανήλικοι αποτελούν ιδιόμορφες οντότητες που χρήζουν διαφορετικής μεταχείρισης συγκριτικά με τους ενηλίκους όταν τελούν πράξεις που αντιστρατεύονται την πονική νομοθεσία. Ανταποκρινόμενος στην επιταγή που ενσωματώνεται στο άρ. 21 παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος περί προστασίας της παιδικής ηλικίας, ο έλληνας νομοθέτης έχει προβεί στην πρόβλεψη ειδικών νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη (άρ. 121 επ. ΠΚ). Ειδικότερα, τα τελευταία διαπνέονται από την αρχή ότι ο ανήλικος χρήζει διαπαιδαγώγησης και γενικότερης στήριξης, ώστε να αποβάλει την αντικοινωνική συμπεριφορά και να διάγει εν συνεχεία έναν εντός των νομίμων πλαισίων βίο, ενώ ο περιορισμός της ελευθερίας αποτελεί τo έσχατο καταφύγιο (ultima ratio). Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η λειτουργία ενός ειδικού υποσύστηματος για τους ανήλικους δράστες στο πλαίσιο του γενικότερου συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, αποτελούμενο μεταξύ άλλων από τους εισαγγελείς, δικαστές και επιμελητές ανηλίκων .    

H εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανηλίκους συνιστά εν πολλοίς ένα παροδικό φαινόμενο, το οποίο είναι δυνατό να τερματισθεί με τον κατάλληλο χειρισμό τους από την πλευρά των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Δεδομένης της σημασίας των τελευταίων για την αποτροπή της υποτροπής, συνάγεται η αδήριτη αναγκαιότητα μελέτης του τρόπου απονομής της ποινικής δικαιοσύνης σε ανήλικους δράστες. Ταυτόχρονα, η διενέργεια ενός τέτοιου ερευνητικού εγχειρήματος αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο αποτύπωσης της «εμφανούς» όψης της φαινομενολογίας της παραβατικότητας των ανηλίκων. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται τα στοιχεία που συλλέχθησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και αφορούν ιδίως τον τρόπο δράσης των φορέων του τυπικού κοινωνικού ελέγχου της παραβατικότητας/εγκληματικότητας των ανηλίκων στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους 2009-2010 σε πανελλήνια κλίμακα.  

Στα τέλη του 2010 αποφασίστηκε από το ως άνω Υπουργείο η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στην ποινική δικαιοσύνη ανηλίκων σε πανελλαδικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους 2009-2010. Κατ’ αυτό τον τρόπο κρίθηκε ότι θα δινόταν η δυνατότητα διερεύνησης του τρόπου δράσης των κατά τόπο Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Ανηλίκων, όπως επίσης των αντίστοιχων Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων. Ως ειδικότεροι στόχοι τέθηκαν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών (προφίλ) των ανηλίκων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους φορείς του κοινωνικού ελέγχου (φύλο και τυχόν εκδήλωση προγενέστερης παραβατικής συμπεριφοράς), του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την κίνηση της ποινικής δίωξης έως την εκδίκαση της υπόθεσης και εν συνεχεία την εκροή της τελευταίας από το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης . Τέλος, ειδικότερο στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση του είδους των αξιόποινων πράξεων που το σύνολο των Δικαστηρίων Ανηλίκων (Μονομελή και Τριμελή) της χώρας κλήθηκε να επιληφεί κατά τη διάρκεια του ανωτέρω έτους, όπως επίσης των μέτρων που επιβλήθησαν από τα τελευταία στους δράστες. 

Συνεπώς, το παρόν εγχείρημα παρέχει τη δυνατότητα αποτύπωσης της ένδικης εγκληματικότητας/παραβατικότητας των ανηλίκων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σχετικών διατοπικών συγκρίσεων. Προς επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο (φόρμα), το οποίο εστάλη προς συμπλήρωση στο σύνολο των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων της χώρας. Εν συνεχεία, τα δεδομένα που ελήφθησαν αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και επιδιώχθηκε η απογραφική καταγραφή στο σύνολο χώρας. Παρακάτω, ακολουθεί μια ολιστική παράθεση των στοιχείων που συλλέχθησαν κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας.  Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»
“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA