ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τεύχος 21 - Μάρτιος 2012


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Οπτικός πολιτισμός
 
Δρ. Ηλίας Εμ. Κορομηλάς
Κοινωνιολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
Η υπό εξέτασιν έρευνα έχει μία προϋπόθεση (Α) και μία υπόθεση εργασίας (Β).
Α: Από το τέλος του εικοστού αιώνα και μέχρι τις μέρες μας, εκτυλίσσεται και γιγαντώνεται η Εποχή των Εικόνων που αιτείται ενός κατά το μάλλον ή ήττον, αμιγούς Οπτικού Πολιτισμού.
Β: Τα εννοιοκρατικά μοντέλα που βασίστηκαν στη φιλοσοφία της γλώσσας και γεννήθηκαν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη δυσλειτουργία στην εκπαίδευση των φοιτούντων, καθώς ούτε μπορούν πλέον να προσδιορίσουν αποτελεσματικά τα τρέχοντα γνωστικά πεδία, ούτε να εγκαταστήσουν αποτελεσματικές αποκρίσεις των εκπαιδευομένων προς τις εργασιακές απαιτήσεις του τρέχοντος Zeitgeist.

Τίθεται επί τάπητος, εν προκειμένω, η απόπειρα διερεύνησης ενός προτεινόμενου αισθησιοκρατικού μοντέλου και η θεμελίωση του, τόσο νευροφυσιολογικά, όσο και κοινωνιολογικά.
 
Με αυτό ως εφαλτήριο προτείνονται δύο ενεργά προγράμματα εφαρμογής στη Μέση Εκπαίδευση (ένα στον αγγλοσαξονικό και ένα στον ελληνικό χώρο) με μία πλειάδα πρώτων αποτελεσμάτων που καταδεικνύουν πρωτογενή επιτυχία στο επίπεδο της υποβάθμισης της επιθετικότητας παράλληλα με ευελιξία στην κοινωνική ενσωμάτωση, της αύξησης της μαθησιακής ετοιμότητας και της όξυνσης της κριτικής ικανότητας απέναντι σε ετερογενή οπτικά αντιλήμματα.
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ήδη, από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, παρουσιάζεται όλο και επιτεινόμενο το φαινόμενο της διάστασης μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης που αντιστοιχεί στα ανάλογα γνωστικά πεδία. Από πολύ νωρίς, το φαινόμενο έγινε αντικείμενο μελέτης τόσο των κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης όσο και αυτών που μελετούν τις διαπολιτισμικές και τις εσοατερικές μεταναστεύσεις στον δυτικό κόσμο. Η επικρατούσα άποψη κατέληξε - σε γενικές γραμμές - να είναι πως η διάσταση οφείλεται συνήθως, τόσο στη διηνεκή μετακίνηση των πληθυσμών στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών αλλά και των αμερικανικών συνόρων, όσο και στο γεγονός ότι η συνεχής ρευστότητα και πολυμορφία των σύγχρονων οικονομιών δεν επιτρέπουν την ενασχόληση του σύγχρονου υποκειμένου με ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. Απαιτείται, στην πραγματικότητα, μια συνεχής εγρήγορση και ικανότητα προσαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την τριτοβάθμια εκπαίδευση προς διαφορετικές επιβιωτικές πρακτικές. Ωστόσο, το φαινόμενο δεν είναι άμοιρο του γεγονότος της ίδιας της μεταμόρφωσης αυτού που ήταν δεδομένο ως τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέχρι περίπου τα μέσα του εικοστού αιώνα. Σχετίζεται μάλιστα με μια σειρά πραγμάτων όπως:
Ι. τις ενδιαφέρουσας μορφής πληροφορικές εξειδικεύσεις που παρατηρήθηκαν στις σύγχρονες τεχνολογικές σχολές μετά το 1970
2. την αναμόρφωση έως και την εξαφάνιση συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων των ανθρωπιστικών επιστημών που αναγκάστηκαν να εισαγάγουν προς το τέλος του εικοστού αιώνα, όλο και σκληρότερες πρακτικές λογικής, αυτοπροσδιορισμού, έως και πρακτικές τεχνητών γλωσσών, ώστε να μπορέσουν να αποκαθάρουν τις μεθοδολογικές τους βάσεις από την διογκούμενη αμφισημία που βάρυνε την αξιοπιστία των επιστημών αυτής της τάξης.
Με την υπόθεση εργασίας μου προτείνω μια διαφορετική οπτική του προβλήματος, επειδή θεωρώ ότι το χάσμα οφείλεται στην παρατεταμένη χρήση των εννοιοκρατικών κυρίαρχων εξισορροπήσεων κατά το πνεύμα της εποχής του εικοστού αιώνα, ενώ τούτο ήδη χαρακτηρίζει τον οπτικό πολιτισμό στην Εποχή των Εικόνων , ιδιαιτέρως κατά την τελευταία εικοσαετία. Υπάρχει δηλαδή η εσωτερική αντίφαση των επιταγών της φιλοσοφίας της γλώσσας και του παιδαγωγικού παρελθόντος των δύο προηγούμενων αιώνων που αυτή στηρίζει (νεωτερικότητα), κατ΄ αντίθεση προς μία πραγματικότητα παραγόμενη από προσομοιώσεις, οι οποίες, σε επίπεδο καθημερινών πρακτικών κοινωνικής αρένας, παράγουν όλο και περισσότερες κανονιστικές εξισορροπήσεις αισθησιοκρατικού τύπου.
 
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση καλείται να προμηθεύσει στον εκπαιδευόμενο δύο ειδών γνωστικά εργαλεία. Αφ΄ ενός τα αντιλήμματα με τα οποία θα μπορεί να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται με υψηλή ανταπόκριση την γνωστική του ικανότητα. Αφ΄ ετέρου, τις έννοιες με τις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται τόσο στο κοινό που απολαμβάνει τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής (την πελατεία του), όσο και στην ευρύτερη αστική ομάδα υποδοχής του.
Παρατηρούμε, εν προκειμένω, δύο σημαντικά ζητήματα που αναπτύσσονται σε όλες τις σύγχρονες μεγαπόλεις που περικλείουν διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος θρυαλλίδες υποομάδων.

Το ένα είναι τα κοινά οπτικά αντιλήμματα της πληροφορικής (κυρίως μέσω χρήσης διαδικτύου), της διαφήμισης και των προσομοιώσεων της καθημερινής αστικής πραγματικότητας που δρουν ως συγκολλητινογόνο συνεννόησης μεταξύ των ως άνω ομάδων και διαμορφώνουν τις καθημερινά αναμενόμενες συμπεριφορές τους (ως κυρίαρχες εξισορροπητικές τάσεις).

Το άλλο είναι τα διαφορετικά εννοιακά δεδομένα που αποτελούν το προεννοιακό δίκτυο της ειδικής πολιτισμικής τεχνογνωσίας και τεχνομεθοδολογίας των ίδιων ομάδων, που εντοπίζονται στο εξίσου ειδικό πολιτισμικά διαφοροποιημένο παρελθόν.
 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση σήμερα πρέπει, για να είναι αποτελεσματική, ευέλικτη και προσαρμόσιμη, να δίνει στον εκπαιδευόμενο τα εργαλεία γεφύρωσης των δύο προηγούμενων ζητημάτων. Τα εργαλεία αυτά μάλιστα, πρέπει να έχουν τις σταθερότερες (το δυνατόν) βάσεις και να καταλήγουν σε προτάσεις με υψηλή απαίτηση τιμής αληθείας.
 
Τούτο προϋποθέτει διαφορετικές διαδικασίες εισδοχής, διαφορετική οριοθέτηση των γνωστικών πεδίων και άλλης τάξης πιστοποίηση των ικανότητος των αποφοιτούντων.
 

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA