CURRENT ISSUE      CENTRE FOR PENAL AND CRIMINOLOGICAL RESEARCH      THE STAFF... (2003-2015)      ARCHIVE (ALL ISSUES)    Issue 7_eng -    REPORTAGES

Issue 1 - September 2010


Print it     Send to a friend     Smaller  Larger Font sizeShare |4η Συνδιάσκεψη των Κρατών-Μελών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
 
4η Συνδιάσκεψη των Κρατών-Μελών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
 
της Νικολέττας Χαλανούλη,
φοιτήτριας Νομικής
 
Η τέταρτη Συνδιάσκεψη των κρατών–μελών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου πραγματοποιήθηκε στη Χάγη από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2005.
 
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συστάθηκε το 2002 στη Ρώμη και το καταστατικό του έχει επικρατήσει να ονομάζεται το Kαταστατικό της Ρώμης (Rome Statute). Κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη συναντιούνται στην έδρα του Δικαστηρίου, τη Χάγη.
 
Στη Γενική Συνέλευση της Συνδιάσκεψης του 2005 ορίστηκε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη να δημιουργηθούν τέσσερις ομάδες εργασίας. Συγκεκριμένα οι ομάδες εργασίας ασχολήθηκαν με τη διευθέτηση ζητημάτων για το ταμείο των θυμάτων (trustfund for victims), με τον προσδιορισμό του εγκλήματος της επίθεσης (crime of aggression), με τα τρέχοντα ζητήματα του Δικαστηρίου και με τον προϋπολογισμό. Οι συνεδριάσεις των τεσσάρων ομάδων εργασίας διεξάγονταν παράλληλα καθ’ όλη την εβδομάδα. Σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας κατά τη διάρκεια των επίσημων συζητήσεων, οι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών διαπραγματεύονταν τα αμφιλεγόμενα ζητήματα σε ανεπίσημες συνεδριάσεις των οποίων ο στόχος ήταν να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση.
 

Το κτίριο όπου φιλοξενούνταν οι εργασίες της 4η Διάσκεψη των Κρατών-Μελών.

Στις ομάδες εργασίας προέδρευσαν εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο πρέσβης κ. Juan Manuel Gomez-Robledo στην ομάδα εργασίας για το ταμείο των θυμάτων. Η επικεφαλής του ταμείου για τα θύματα, πρώην πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Simone Veil, τόνισε τη σημασία και την ασφάλεια δικαίου που θα παράσχει στα θύματα η συγκεκριμένη δομή και υπογράμμισε ότι για να πετύχει το εγχείρημα αυτό είναι απαραίτητη η οικονομική συνδρομή από τα κράτη-μέλη. Επιπλέον, το Βέλγιο δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε δωρεά για τους σκοπούς του ταμείου.
 
Όσον αφορά στην ομάδα εργασίας για τον προσδιορισμό του εγκλήματος της επίθεσης (crime of aggression), της οποίας πρόεδρος ήταν ο πρέσβης κ. Wenaweser, οι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών κατέληξαν ότι ο ορισμός αυτός πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου - σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της Ρώμης- και ότι πρόκειται για έγκλημα «ηγεσίας», καταλογίζεται δηλαδή σε υψηλόβαθμους άξιωματούχους. Τα κράτη-μέλη τάχθηκαν υπέρ ενός γενικού ορισμού του εγκλήματος. Στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας η Ελλάδα, μέσω της Αντιπροσώπου της κ. Φανής Δασκαλοπούλου-Λιβαδά, παρουσίασε ένα non-paper με τίτλο: «Προσδιορισμός της Επίθεσης σύμφωνα με το περιεχόμενο του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». Το κείμενο αυτό -σε μορφή ερωτηματολογίου- έθετε έξι ερωτήσεις αναφορικά με την οριοθέτηση του εγκλήματος της επίθεσης και, πιο συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό και τη φύση του όρου «επίθεση».
 
Στην τέταρτη Συνδιάσκεψη εκάμφθη η δυσπιστία που υπήρχε ως προς τη δημιουργία ενός γραφείου διαμεσολαβήσεως του Δικαστηρίου με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πρόεδρος της εν λόγω υπο-ομάδας εργασίας κ. Sivu Maqungo κάλεσε τα κράτη-μέλη να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση. Οι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών διευκρίνησαν την ανάγκη να στελεχωθεί αυτό το γραφείο με προσωπικότητες που θα διαθέτουν διπλωματική εμπειρία και κύρος, το οποίο θα συντελέσει στην επικύρωση του Καταστατικού από άλλες χώρες. Ανέφεραν επίσης τις σε καθε περίπτωση ανησυχίες τους για τυχόν οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό.
 
Περαιτέρω, συζητήθηκαν ζητήματα για τη μόνιμη έδρα του Δικαστηρίου και για τη θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας των συνηγόρων υπεράσπισης. Πρόεδροι των υπο-ομάδων εργασίας ήταν ο πρέσβης κ. Gilberto Vergne Saboia και η κ. Michèlle Dubrocard.
 
Τέλος, η ομάδα εργασίας στην οποία προήδρευσε ο κ. Richard Ryan υπερφήφισε τον προϋπολογισμό για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο οποίος ανέρχεται στα 80,4 εκατομμύρια ευρώ.
 
Στις 3 Δεκεμβρίου 2005 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αποφάσεις και τις αναφορές που είχαν κατατεθεί από τις ομάδες εργασίας.
 
 

Η αίθουσα της Coalition for the Criminal Court.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα μέλη που το υπέγραψαν. Οι Η.Π.Α. ενώ είχαν υπογράψει, απέσυραν κατόπιν την υπογραφή τους από το καταστατικό• κρίνοντας από τις επίσημες θέσεις της, η κυβέρνηση των Η.Π.Α. στοχεύει να υποβαθμίσει το κύρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ πρόσφατα υιοθέτησε την Αmerican Service member  Protection Act (ASPA), ως αντίπαλο δέος στο Καταστατικό της Ρώμης. Ακολούθως, έχοντας οι Η.Π.Α. συνάψει σειρά διμερών συμφωνιών ακόμη και με μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν ασυλία για ενδεχόμενες πράξεις τους. Επιπρόσθετα, αντιτίθενται στον ορισμό του εγκλήματος της επίθεσης (crime of aggression). Αντίθετα, η ακαδημαϊκή κοινότητα στις Η.Π.Α. θεωρεί αυτόν τον δικαστικό θεσμό θετικό βήμα προς την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου.
 
Ισχυρό ρόλο στη Συνδιάσκεψη  διαδραμάτισε η Coalition for the Criminal Court. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της σύμπραξης περισσότερων των διακοσίων πενήντα μη κυβερνητικών οργανώσεων, ανάμεσα στις οποίες και η Διεθνής Αμνηστία. Η Coalition κατάφερε να αποκτήσει ιδιαίτερο κύρος και δύναμη, γεγονός που καταδεικνύεται απο την ύπαρξη του γραφείου της στο χώρο της συνδιάσκεψης, καθώς και από το ότι διαθέτει δικό της προσωπικό. Βασικός στόχος της είναι η υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η παγκόσμια εδραίωση του Διεθνούς Δικαστηρίου.
 
Η τέταρτη Συνδιάσκεψη των κρατών μελών έκλεισε με το κοινό αίσθημα ότι συντελέστηκε ένα βήμα προόδου. Υπάρχει όμως κοινή θέληση οι προσπάθειες να συνεχιστούν. Για το λόγο αυτό οι αντιπρόσωποι έδωσαν ραντεβού για την 5η Συνδιάσκεψη των Κρατών-Μελών, το 2006.  

Χριστίνα Ζαραφωνίτου
“Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δε θ’ ασχοληθώ με την Εγκληματολογία”

more...
HACKERS

 
Προσεγγίζουμε το φαινόμενο των hackers...
 
• με την εργασία “hackers” του Βασίλη Καραγιαννόπουλου
 
• και τα πορίσματα της έρευνας “Η ΓΝΩΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΧΑΚΕΡΣ»” που πραγματοποιήθηκε από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 


more...
editorial
Το Πανεπιστήμιο πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο βιβλία και εξετάσεις. Είναι και χώρος έρευνας, ανάπτυξης της σκέψης, συλλογής και μετάδοσης της πληροφορίας. Αυτές οι απόψεις συνδυασμένες με μια διάθεση δημιουργίας που υπάρχει τελευταία σε όσους συνεργάζονται με το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, απετέλεσαν και τις αιτίες και τις αφορμές για μια απόφαση και μια ανάληψη ευθυνών:
 
γεννηθήτω…  the art of crime
 
more...

ΑΚΗΣ ΠΑΝΟΥ:
«Νά ’χα τη δύναμη να κάνω κάποιο λάθος...»

 

«Είμαι αναρχικός με την πραγματική έννοια του όρου και όχι του βιτρινοθραύστη... Προσπαθώ να βάλλω εναντίον αυτού του συστήματος με το μόνο μέσον που διαθέτω: τη συνεχώς διαμορφούμενη λογική μου».
 
Η ζωή, το έργο, η δίκη και καταδίκη ενός από τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες...
 
more...

ΤΣΕΖΑΡΕ ΛΟΜΠΡΟΖΟ
 
 
Σας παρουσιάζουμε την ζωή και το έργο του Τσέζαρε Λομπρόζο... Ο  ιταλός πανεπιστημιακός καθηγητής και εγκληματολόγος, ένας από τους μεγάλους εκπροσώπους της ιταλικής θετικής σχολής, έγινε γνωστός για τις μελέτες και τις θεωρίες του πάνω στη χαρακτηρολογία...
 
more...

Πρόληψη θυματοποίησης μετά από συναλλαγή σε ΑΤΜ
Η παρούσα στήλη παρουσιάζει πρακτικές συμβουλές για όλους μας ώστε να μη γινόμαστε εύκολος στόχος των εγκληματιών.
 
Σ΄αυτό το τεύχος σας παρουσιάζουμε συμβουλές προκειμένου να αποφευχθούν εγκλήματα που τελούνται εναντίον μας μετά από συναλλαγή μας σε κάποιο ΑΤΜ...
 
more...
Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Το πρόβλημα της παραβατικότητας στην Ελλάδα σήμερα και εφικτοί τρόποι αντιμετώπισής του»...

διοργανώνεται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., την Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, το Ε.Π.Ε.Ε. και το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ. την Τετάρτη 17 Μαΐου 2006...Συνέδριο με θέμα: «Ανήλικοι και παραβατικότητα»...

διοργανώνεται από το Ε.Π.Ε.Ε, τον Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών του ΤΕΙ Μεσολογγίου και τον Ε.Ο.Φ.Ν. την Τρίτη 23.5.2006 και την Τετάρτη 24.5.2006...Η 1η Συνάντηση Ελλήνων Εγκληματολόγων...

θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη από τις 08/06 έως τις 11/06/2006 ...ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩN ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ
 
Οι τοξικομανείς αποτελούν μία από τις πιο αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες και είναι προφανές ότι ο ποινικός τους εγκλεισμός τους αποδίδει άλλη μία αρνητική ταυτότητα, η οποία επιτείνει τη συνείδηση του περιθωριοποιημένου και ωθεί περαιτέρω στη διατήρηση ενός φαύλου κύκλου στίγματος- αποκλεισμού- παραβατικότητας.
 
Μια παρουσίαση του νομικού πλαισίου της ποινικής αντιμετώπισης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες παραβατών...
  
more...

Βγαίνουμε στο δρόμο και ΣΑΣ ρωτάμε:

 
Είστε υπέρ ή κατά της με κάθε μέσο διατήρησης στη ζωή ενός ανιάτως πάσχοντα ασθενούς ο οποίος : 
α) απευθύνει επίμονη και συνειδητή έκκληση για το μοιραίο;
β) είναι σε κώμα και η κατάστασή του περιγράφεται ως «μη αναστρέψιμη»;
 

more...

 
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΣΑΣΑ
‘Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ’
 
Ο αριστερός συγγραφέας Λεονάρντο Σάσα (1921- 1989) είναι από τους λίγους διανοούμενους που, μέσα στον αναβρασμό ιδεών της δεκαετίας του ΄60 αλλά και της προκλητικής σιωπής και συνενοχής, αναδεικνύει το καυτό πρόβλημα της μαφίας και τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος και προβλέπει τη βία που θα ξεσπούσε αργότερα από τους ακροαριστερούς και τη νέο-φασιστική δεξιά. Όλα αυτά στο βιβλίο του "Η Ημέρα της Κουκουβάγιας"...

more...
Συνάντηση με τον Ηλία...
 
... Τον Ηλία τον εντοπίσαμε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού και συναντηθήκαμε μαζί του στα τέλη Μαϊου του 1999 σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον κήπο του αρχιφυλακείου...
 
Αρκετά συμπαθητική φυσιογνωμία, με λεπτά χαρακτηριστικά και ανήσυχο βλέμμα... Θέμα της συζήτησης "η ζωή πίσω από τα σίδερα". Και πολλά άλλα...
 
more...


JOURNAL "SOCIAL SCIENCES"

Constanteion - Centre of Criminology & Psychology Researches

Federation of Prison Officers

Professor Nestor Courakis

Ministry of Citizen Protection

I feel safe

Ministry of Justice, Transparency and Human Rights

Hellenic Supreme Court of Civil and Penal Law

ex-offenders

Professor Giannis Panousis

Centre for Psychoanalytic Research

Sector of Criminal Sciences - Faculty of Law - National & Kapodistrian University of Athens

Association of greek criminologists - Panteion University

Centre of Social Research - Technological Education Institute of Messolonghi

Sector of Criminology - Panteion University

Sector of Penal and Criminological Sciences - Faculty of Law - Aristotle University of Thessaloniki

European Court of Human Rights - Search Portal

Hellenic League for Human Rights

Marangkopoulos Foundation for Human Rights

Faculty of Law - National & Kapodistrian University of Athens

Centre for Penal and Criminological Research

Terms of Use  :    Contact  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA