ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
EDITORIAL

Τεύχος 13 - Φεβρουάριος 2010


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτων



Share |



Αναγκαίες βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας περί ανηλίκων δραστών

 

του Νέστορα Ε. Κουράκη,
Καθηγητή Εγκληματολογίας τμήματος Νομικής Παν/μίου Αθηνών


Συμπληρώθηκαν ήδη 6 χρόνια από τη δημοσίευση και θέση σε ισχύ της νέας νομοθεσίας περί ανηλίκων (ν. 3189/21.10.2003). Η νομοθεσία αυτή εκπονήθηκε από νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό την προεδρία του αείμνηστου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Κρουσταλάκη, έπειτα από πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Μιχ. Σταθόπουλου. Τόσο ο Πρόεδρος της Επιτροπής –άνθρωπος με ανοικτό πνεύμα, θάρρος γνώμης και άρτια επιστημονική κατάρτιση- όσο και τα μέλη της –κορυφαίοι επιστήμονες και διακεκριμένοι δικαστικοί λειτουργοί με πολυετή εξειδίκευση στο αντικείμενο- έδωσαν, όπως ομολογείται από όλες τις πλευρές, τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε το παραχθέν τελικώς νομοθέτημα να αποτελεί βασική συμβολή στον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό, αλλά κυρίως στον εξανθρωπισμό του ελληνικού δικαίου ανηλίκων, μέσα στο πλαίσιο μιας δικαιοκρατούμενης κοινωνίας. 

Είναι αλήθεια ότι ορισμένες από τις νομοθετικές προτάσεις της επιτροπής Κρουσταλάκη δεν υιοθετήθηκαν από την τότε Κυβέρνηση -ίσως διότι θεωρήθηκαν τολμηρές για την εποχή τους-, ενώ ορισμένες άλλες διατάξεις, αν και συζητήθηκαν στην Επιτροπή, δεν περιελήφθησαν στο τελικό της Σχέδιο, καθώς προτιμήθηκε η λύση της επιστημονικής και νομολογιακής τους επεξεργασίας από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους εφαρμοστές του δικαίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια των έξι αυτών ετών, χάρη στον πλούσιο επιστημονικό διάλογο που αναπτύχθηκε, εντοπίσθηκαν και ορισμένα αθέλητα κενά ή αστοχήματα της εισαχθείσας νομοθεσίας, που ενδείκνυται να αντιμετωπισθούν με ειδικές ρυθμίσεις.

Ήδη πιστεύω ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να επισημανθούν και να θεσμοθετηθούν οι σημαντικότερες από τις αναγκαίες αυτές βελτιώσεις της περί ανηλίκων νομοθεσίας μας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν και όλα εκείνα τα, διοικητικά και άλλα, μέτρα (π.χ.  διορισμός επιμελητών ανηλίκων στις κενές οργανικές θέσεις), τα οποία είναι αναγκαία για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να εφαρμοσθεί επιτέλους με πληρότητα (π.χ. ως προς τα νεότερα αναμορφωτικά μέτρα) αυτό το τόσο σημαντικό, από άποψη αντεγκληματικής πολιτικής, θεσμικό πλαίσιο περί ανηλίκων.

Κατωτέρω παρατίθενται οι δεκατέσσερις σπουδαιότερες, κατά τη γνώμη μου, τροποποιήσεις επί τα βελτίω της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανηλίκων πλην εκείνων που αφορούν το ποινικό μητρώο και για τις οποίες υπάρχει ειδική πρόταση της Σοφίας Γιοβάνογλου, Δ.Ν. (τέθηκαν υπόψη του Υπουργού Δικαιοσύνης την 19.1.2010, έπειτα από σχετική πρόσκλησή του προς τον υπογράφοντα). Θα ήταν, πιστεύω, ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνουν οι προτάσεις αυτές αντικείμενο δημόσιας συζήτησης μέσα από τις στήλες του ηλεκτρονικού μας περιοδικού, ώστε να αποτελέσουν την αφετηρία για μιαν ουσιαστική αναμόρφωση της νομοθεσίας μας, όπως άλλωστε είναι και η πρόθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
 

Βελτιώσεις σε επίπεδο ουσιαστικού ποινικού δικαίου και λειτουργίας της δικαιοσύνης:

• Τροποποίηση του ά. 54 ΠΚ ώστε ο περιορισμός ανηλίκου σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων να έχει τα εξής πλαίσια ποινής: (α) ένας μήνας έως πέντε έτη, εφόσον για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη του ανηλίκου η απειλούμενη για ενήλικες ποινή έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα˙  (β) πέντε έως δέκα έτη, εφόσον αντιστοίχως η απειλούμενη για ενήλικες ποινή έχει κακουργηματικό χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται ότι στη Γερμανία ο ποινικός σωφρονισμός έχει διάρκεια 6 μήνες – 5 έτη και κατ΄ ανώτατο όριο 10 έτη, ενώ στην Αυστρία 1 ημέρα έως 10 έτη και κατ΄ ανώτατο όριο 15 έτη (βλ. αντίστοιχα §18 γερμ. νόμου για τα Δικαστήρια Ανηλίκων και §5 αυστρ. Νόμου για τα Δικαστήρια Ανηλίκων και Πιτσελά, 20086, σελ. 247 επ.). Εξάλλου, η χορήγηση κατά την Ελληνική νομοθεσία υφ΄ όρον απόλυσης μετά την έκτιση από τον ανήλικο του ημίσεος (υποχρεωτικά) ή και του 1/3 της ποινής του  (εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος) (ά. 105 ΠΚ) αποτελεί όχι σύντμηση της αρχικώς επιβληθείσας ποινής, αλλ΄ απλώς έκτιση ενός μέρους της ποινής αυτής υπό καθεστώς ελευθερίας και υπό την επίβλεψη του επιμελητή ανηλίκων.
• Τροποποίηση του ά. 127 ΠΚ, ώστε ο περιορισμός ανηλίκου σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων να επιβάλλεται μόνο σε ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον, πέραν της προσωπικότητας και των ειδικών περιστάσεων της πράξης, η ποινή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ενόψει του ότι η υπό κρίση αξιόποινη πράξη εμπεριέχει στοιχεία βίας ή απειλής βίας ή τελείται κατ΄ επάγγελμα ή κατ΄ εξακολούθηση ή καθ΄ υποτροπή (βλ. σχτ. πρόβλεψη του αρ. 17.1.γ΄Κανόνα του Πεκίνου), όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικά. Ανάλογη πρέπει να είναι και η ρύθμιση για προσωρινή κράτηση ανηλίκων (ά. 282 §5 ΚΠΔ), δεδομένου ότι και κατά το ά. 3.2.17  του Πρότυπου Νόμου του ΟΗΕ για το Σύστημα της Δικαιοσύνης των Ανηλίκων (1997), "μόνο νέοι ηλικίας από 15 ετών μπορούν να κρατηθούν προσωρινά". Εξάλλου, κατά τη σύσταση R(2003)20, αρ. 16, της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να διαρκεί άνω των 6 μηνών έως την έναρξη της δίκης του ανηλίκου (πρβλ. ά. 17 §1, γ Κανόνα του Πεκίνου και  ά. 37 εδ. β΄ Διεθνούς Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού – ν. 2101/1992)
• Προσθήκη στο ά. 127 ΠΚ τρίτης παραγράφου κατά την οποία να παρέχεται στο Δικαστήριο η δυνατότητα να μετατρέπει ή να αναστέλλει υφ΄ όρον, με ή χωρίς επιτήρηση, κατά τα οριζόμενα στα ά. 82 και 99-104 ΠΚ, μια ποινή ποινικού σωφρονισμού, σύμφωνα και με όσα είχαν προταθεί από την Επιτροπή Κρουσταλάκη.
• Ομοιομορφοποίηση των διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠΔ που θέτουν ανώτατο όριο ανηλικότητας, ώστε αυτό να προσδιορισθεί παντού στα 18 έτη (π.χ. ά. 339 §2 ΠΚ σε σχέση με αποπλάνηση ανηλίκων, ά. 118 παρ. 2 ΠΚ σε σχέση με το δικαίωμα για έγκληση και ά. 221 περ. α΄ ΚΠΔ ως προς την εξέταση ανηλίκου ως μάρτυρα σε ποινική διαδικασία), προκειμένου να υπάρξει πλήρης αντιστοιχία με το όριο των 18 ετών που τίθεται για την ανηλικότητα από τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού – ά. 1 ν. 2101/1992).

 
 
Εξάλλου, σε επίπεδο δικονομικών βελτιώσεων προτείνονται τα εξής:
 
• Τροποποίηση του ά. 7 ΚΠΔ, ώστε πρωτοβάθμιος δικαστής ανηλίκων να ορίζεται Πρόεδρος Πρωτοδικών και όχι απλός Πρωτοδίκης. Επίσης, να εξειδικευθούν, ώστε να εφαρμόζονται πλήρως οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, κατά τις οποίες ως δικαστές ανηλίκων ορίζονται ειδικά εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι δικαστές (πρβλ. αρ. 22 Κανόνα του Πεκίνου). Τέλος, να προβλεφθεί ότι οι δικαστές ανηλίκων θα έχουν μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση στην παρακολούθηση της εξέλιξης ανηλίκων παραβατών (σε συνεργασία με τους Εισαγγελείς Ανηλίκων και τους Επιμελητές Ανηλίκων) καθώς και στην εκδίκαση υποθέσεων ανηλίκων παραβατών επί μία τουλάχιστον δεκαετία, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτούν σε αυτό το αντικείμενο.
• Τροποποίηση των διατάξεων περί υφ΄ όρον απόλυσης ανηλίκων (ά. 129 ΠΚ), ώστε να ισχύει και εδώ η αντίστοιχη διάταξη περί ενηλίκων ως προς τη δυνατότητα παράστασης και προφορικής ακρόασης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, κατ΄ ά. 110§1 ΠΚ.
• Ρητή θέσπιση της νομολογιακά ήδη παγιωμένης θέσης ότι οι ανήλικοι δράστες δεν υποβάλλονται στην αυτόφωρη διαδικασία, αλλά δικάζονται πάντοτε σε ρητή δικάσιμο και έπειτα από υποβολή έκθεσης του επιμελητή ανηλίκων κατ΄ ά. 239 §2 ΚΠΔ και ά. 8 π.δ. 49/1979.
• Θέσπιση υποχρεωτικού διορισμού συνηγόρου για εκδίκαση κακουργημάτων των ανηλίκων (συμπλήρωση του ά. 7 ν. 3226/2004 και ταυτόχρονη επαναδιατύπωση του καταργηθέντος ά. 96Α §2 ΚΠΔ), σύμφωνα και με όσα προβλέπονται ειδικότερα περί διορισμού συνηγόρου από το ά. 40§2 β΄ii της Διεθνούς Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992), το ά. 14 §3 περ. α΄ και β΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997) και το ά. 6 §3 περ. α΄ και γ΄ ΕΣΔΑ.
• Θέσπιση καθ΄ ύλην αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ανηλίκων για εκδίκαση των αξιόποινων πράξεων που αποδίδονται σε ανηλίκους εφόσον η απειλούμενη για ενήλικες ποινή για την ίδια πράξη είναι αυτή της κάθειρξης (πρβλ. ΣυμβΕφΝαυπλ 78/1999, Ποιν.Χρ ΜΘ΄ 760-762).
• Θέσπιση δυνατότητας για επιβολή σε ανήλικο που δικάζεται μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων εκτιτέων έως την ηλικία των 21 ετών, εφόσον κριθεί από το δικαστήριο ότι τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τον ανήλικο στη συγκράτησή του από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων (συμπλήρωση του ά. 130 §1 ΠΚ).
• Συμπλήρωση του ά. 282 §5 ΚΠΔ, ώστε στον ανήλικο υπόδικο να επιβάλλονται ως περιοριστικοί όροι (ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του αδικήματός του) ορισμένα από τα προβλεπόμενα στο ά. 122 ΠΚ αναμορφωτικά μέτρα, (με εξαίρεση την τοποθέτησή του σε ίδρυμα αγωγής), σύμφωνα με όσα είχαν προταθεί από την Επιτροπή Κρουσταλάκη και με όσα προβλέπονται από τον υπ΄ αρ. 13.2 Κανόνα του Πεκίνου και ερμηνευτικό σχόλιο.
• Θέσπιση της υποχρεωτικής ακρόασης από το Δικαστήριο του ανηλίκου και συνεκτίμησης της προσωπικής του γνώμης πριν από τη λήψη απόφασης για τον εγκλεισμό του σε ίδρυμα αγωγής για λόγους προληπτικούς και, ειδικότερα, επειδή ο ανήλικος συμβιώνει σε κοινωνικό περιβάλλον ατόμων που τελούν καθ΄ έξη ή κατ΄ επάγγελμα αξιόποινες πράξεις (ά. 17 §5 ν. 2298/1995). Το αναγκαίο μίας τέτοιας ακρόασης προκύπτει και από το ά. 3 περ. β΄ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ν. 2502/1997 – πρβλ. και ά. 12 §1 Διεθνούς Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού – ν. 2101/1992). Γι΄ αυτό και η εν λόγω ακρόαση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφόσον αυτός πρόκειται να εφαρμόσει το ά. 45Α ΚΠΔ περί αποχής από ποινική δίωξη ανηλίκου (να προβλεφθεί τούτο στην προαναφερθείσα διάταξη). Εξάλλου, για λόγους δικαιοκρατικούς θα πρέπει εκ των προτέρων να ορίζεται η ακριβής χρονική διάρκεια που κρίνεται αναγκαία για τον προληπτικό εγκλεισμό του ανηλίκου στο ίδρυμα αγωγής.
• Συμπλήρωση των ειδικών ποινικών νόμων με ποινές ή διοικητικές κυρώσεις που προσιδιάζουν σε ανηλίκους, κατά το παράδειγμα του αθλητικού νόμου (ά. 4 ν. 1646/1986), ο οποίος προβλέπει ως παρεπόμενη ποινή για ανηλίκους που δημιουργούν επεισόδια σε γήπεδα την εμφάνισή τους στο αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια αγώνων της ομάδας τους. Με ανάλογο πνεύμα, σε ανηλίκους που διαπράττουν τροχαίες παραβιάσεις του ν. 2696/1999 – Κ.Ο.Κ. (πρόκειται για το συνηθέστερο αδίκημα ανηλίκων, με ποσοστό 95% στα καταγεγραμμένα αδικήματα ανηλίκων των αστυνομικών στατιστικών!) θα ήταν σκόπιμο να επιβάλλεται η αφαίρεση πινακίδων και κλειδιών του οχήματος το οποίο οδηγεί ο ανήλικος μέχρις ότου αυτός εκδώσει άδεια οδήγησης (πρόταση της Εφέτου Μαρίας Βασιλάκη) καθώς και η παροχή από τον ανήλικο κοινωφελούς εργασίας με την ιδιότητα του συνοδού/βοηθού κατά τη μεταφορά τραυματιών από τροχαία ατυχήματα, ώστε να αντιληφθεί και ο ίδιος "από πρώτο χέρι" τι σημαίνει να οδηγεί κανείς με επικίνδυνο τρόπο.                 

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...




Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη



4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.



4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.



Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»



Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA