ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
EDITORIAL

Τεύχος 10 - Φεβρουάριος 2009


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |...του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη
Το σημερινό μας τεύχος είναι αφιερωμένο στις φυλακές και το σωφρονιστικό μας σύστημα όχι τόσο για λόγους επικαιρότητας (κινητοποιήσεις Νοεμβρίου 2008, απόδραση Παλαιοκώστα τον Φεβρουάριο 2009), όσο κυρίως διότι αποτελεί χρέος κάθε κοινωνίας, όπως πιστεύουμε, να έχει συνεχώς και σε πρώτη προτεραιότητα τον βασικό στόχο για βελτίωση των συνθηκών κράτησης στις φυλακές.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί, όμως, αυτή η βελτίωση; Ο Σωφρονιστικός μας Κώδικας θέτει στο άρθρο 4 μια βασική προϋπόθεση, που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αποτελεί και τη βάση της μεταχείρισης των κρατουμένων:
"Κατά την εκτέλεση της ποινής δεν περιορίζεται κανένα άλλο ατομικό δικαίωμα των κρατουμένων εκτός από το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία. Οι κρατούμενοι δεν εμποδίζονται, λόγω της κράτησής τους, στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει ο νόμος, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο".

Πέρα απ΄ αυτό, στον ίδιο αυτό Σωφρονιστικό Κώδικα προβλέπεται και σειρά άλλων σημαντικότατων μέτρων, που στοχεύουν σε ένα εξορθολογισμένο "άνοιγμα" της φυλακής προς την κοινωνία και, παράλληλα, σε μία δημιουργική χρήση του χρόνου της κράτησης υπέρ του κρατούμενου, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές. Αναφέρω επιγραμματικά μερικά από τα μέτρα αυτά, που θεωρητικά θα έπρεπε να είχε αρχίσει η εφαρμογή τους εδώ και δέκα χρόνια σχεδόν, με την ψήφιση του Σωφρονιστικού Κώδικα: Ημιελεύθερη διαβίωση (ά. 59 επ. ΣωφρΚ), εργασία κρατουμένων εντός και εκτός φυλακής (ά. 40 επ. ΣωφρΚ), χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών (ά. 58 ΣωφρΚ), ουσιαστικός διαχωρισμός κρατουμένων (ά. 11 ΣωφρΚ), εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση μέσα στη φυλακή (ά. 35 ΣωφρΚ), εποπτεία των συνθηκών κράτησης από Δικαστή Εκτέλεσης Ποινών (ά. 83 ΣωφρΚ) και –last but not least- ουσιαστική στήριξη των αποφυλακιζομένων σε όλη την Ελλάδα (ά. 81 ΣωφρΚ).

Όμως αντί για την εφαρμογή των σημαντικών αυτών μέτρων σε ικανοποιητική, όπως θα έπρεπε, έκταση (τα περισσότερα, άλλωστε, είναι ζήτημα πόσο πολύ εφαρμόζονται!), έχουμε, αντίθετα, φυλακές – "ανθρωπαποθήκες", όπως αντίστοιχα τις είχε χαρακτηρίσει πριν από 70 και πλέον χρόνια ο τότε Διευθυντής Φυλακών Αίγινας Αλέξανδρος Κουλάτσος (περ. "Εργασία" της 5.4.1936): Οι κρατούμενοι στοιβάζονται σε θαλάμους ή κελιά ή και προαυλίζονται υπό την πίεση ενός αβίωτου υπερπληθυσμού, ο οποίος, πάντως, έχει αρχίσει κάπως να μειώνεται πρόσφατα (11.049 κρατούμενοι την 1.3.2009 για 9.103 διαθέσιμες θέσεις κρατουμένων). Επίσης, και η αναλογία των κρατουμένων σε σχέση με τον αριθμό των σωφρονιστικών υπαλλήλων αποκλίνει σημαντικά από τις προδιαγραφές ενός ικανοποιητικού σωφρονιστικού συστήματος (4.510 άτομα ως προσωπικό –κάθε είδους- στα καταστήματα κράτησης της χώρας, άρα αναλογία με αριθμό κρατουμένων περίπου 1 σωφρονιστικός υπάλληλος προς 2,5 κρατουμένους, την ώρα που η αναλογία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. στη Σουηδία, είναι σχεδόν αντίστροφη: 1,33 μέλη σωφρονιστικού προσωπικού για κάθε κρατούμενο το 2007 –βλ. Ν.Ε. Κουράκη με συνεργ. Ν.Κ. Κουλούρη, Ποινική Καταστολή, 20095, § 326, σελ. 419 και σημ. 155).

Όμως, το σωφρονιστικό πρόβλημα δεν ανάγεται μόνο σε ελλείψεις χώρου και προσωπικού. Υπάρχουν και άλλες σημαντικότερες –ίσως- παράμετροι, που συντελούν στα σημερινά αδιέξοδα των Ελληνικών Φυλακών. Θα αναφερθούν εδώ ενδεικτικά δύο τέτοιες παράμετροι, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται καθόλου και το πλήθος των άλλων προβλημάτων που υπάρχουν ως προς τις συνθήκες υγιεινής και ικανοποιητικής διαβίωσης των κρατουμένων:

Εν πρώτοις, οι ποινές που επιβάλλονται είναι ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και άρα αυστηρές, σε σχέση με αντίστοιχες άλλων χωρών. Ενώ δηλ. π.χ. στη Γερμανία το 75% των επιβληθεισών και μη ανασταλεισών ποινών κατά της ελευθερίας ήταν το 2003 κατώτερες των 2 ετών, στη χώρα μας, αντίστροφα, το 72% των καταδίκων εκτίει ποινή μεγαλύτερη των 5 ετών (βλ. Τ. Τζαννετάκη στα ΠοινΧρ ΝΗ΄ 2008, 690).

Κατά δεύτερον, ενώ θα έπρεπε να εγκλείονται στη φυλακή προπάντων κατάδικοι που έχουν διαπράξει εγκλήματα με έντονο αντικοινωνικό χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται πράγματι η προστασία της κοινωνίας από αυτούς, στην πράξη οι περισσότεροι που βρίσκονται "μέσα" ανήκουν κατά κανόνα σε μία ή περισσότερες από τις εξής τρεις κατηγορίες: (α) άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη δικασθεί (υπόδικοι) και άρα προστατεύονται από το τεκμήριο αθωότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μη προσωρινή τους κράτηση χωρίς σοβαρότατο λόγο, (β) άνθρωποι αλλοδαποί που εκτίουν πολύ συχνά ποινές για το "έγκλημα"(!) της παράνομης εισόδου, διαμονής ή και εξόδου από τη χώρα, καθώς και (γ) άνθρωποι τοξικοεξαρτημένοι ή και μικροδιακινητές ουσιών, που όπως ορθά παρατηρήθηκε (Ν. Παρασκευόπουλος στην Ελευθεροτυπία της 8.11.2008, σελ. 35, όπου και ειδικός "Φάκελος" για τις φυλακές), "από μια πλευρά είναι δράστες, από μια άλλη όμως πάσχοντες", άρα, θα πρόσθετα, άνθρωποι που χρειάζονται πολύ περισσότερο θεραπεία παρά εγκλεισμό...

Τί μπορεί να γίνει; Έως ένα βαθμό οι λύσεις υπαγορεύονται από την προεκτεθείσα διάγνωση του προβλήματος και των αιτίων του. Με μια λέξη, ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε: Εφαρμογή κατά κεραία του Σωφρονιστικού Κώδικα με παράλληλη τροποποίηση της νομοθεσίας μας (ακόμη περισσότερο) και ταυτόχρονη δημιουργία υποδομών προς την κατεύθυνση του να αποκτήσουν οι φυλακές –όσον καιρό αυτές χρειάζεται ακόμη να υπάρχουν- τον πραγματικό τους ρόλο για εγκλεισμό και επανένταξη όσων εγκληματιών εξ αντικειμένου δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην κοινωνία και μόνον αυτών!

Και κάτι σ΄ ένα γενικότερο επίπεδο: Με το τεύχος αυτό, το δέκατο στη σειρά, κλείνουμε ταυτόχρονα τρία χρόνια δημιουργικής παρουσίας στο Διαδίκτυο. Θα ήταν κοινότοπο να μιλήσουμε εδώ για συναισθήματα όπως συγκίνηση και ελπίδα, που ασφαλώς είναι εύλογα μια τέτοια στιγμή. Περισσότερο το κυρίαρχο συναίσθημα είναι, τουλάχιστον ως προς εμένα, η ευγνωμοσύνη προς τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του πρώτου εγκληματολογικού ηλεκτρονικού περιοδικού στη χώρα μας, δηλ. προς τον Φώτη Σπυρόπουλο και τον Διονύση Χιόνη (η σειρά είναι μόνο αλφαβητική), που μπόρεσαν εκ του μηδενός να δημιουργήσουν ένα έξοχο "βήμα" αναζήτησης και επικοινωνίας των εγκληματολόγων, ένα βήμα ιδεών και –μακάρι- αντιπαραθέσεων, μέσα από τις οποίες και μόνο προχωρεί η (Εγκληματολογική) Επιστήμη.
       
Νέστωρ Κουράκης, 
Διευθυντής Εργαστηρίου Ποινικών 
και Εγκληματολογικών Ερευνών


Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA