ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 19 - Ιούλιος 2011


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Τα θύματα των οικονομικών εγκλημάτων
 
του Χρήστου Τσουραμάνη,
Καθηγητή ΤΕΙ Μεσολογγίου
 
 
Τα θέματα που αφορούν τα θύματα των οικονομικών εγκλημάτων δεν είναι εύκολο να διερευνηθούν (Croall, 2001: 63-78, Walklate, 1989) . Έτσι, στοιχεία που αφορούν  ζητήματα, όπως:
• τα χαρακτηριστικά της  προσωπικότητάς τους – που μπορεί να «συνέβαλαν» και στη θυματοποίησή τους,
• η τυχόν επαναλαμβανόμενη θυματοποίησή τους,
• οι εξωτερικοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή,
•  η αποκατάσταση της σωματικής και της ψυχικής τους υγείας και άλλα παρόμοια θέματα,
δεν γίνονται εύκολα γνωστά δεδομένου ότι αυτή καθ’ εαυτή η ιδιότητα του «θύματος» δεν είναι πάντοτε βέβαιο το που θα αποδοθεί, όταν πρέπει να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες ενός οικονομικού εγκλήματος. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι εκείνη της παράβασης των νόμων που απαγορεύουν τη λειτουργία των μονοπωλίων, οπότε η ιδιότητα του θύματος θα μπορούσε να αποδοθεί στο σύνολο των κατοίκων μιας χώρας. Οι σχετικές παραβάσεις δηλ. συντελούν στην αύξηση των τιμών των διαφόρων προϊόντων, γεγονός που αυξάνει τον πληθωρισμό και την ανεργία γεγονότα που πλήττουν το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού μιας χώρας και συντελούν στην ανατροπή του οικονομικού της προγράμματος.
 
Η αδυναμία της διερεύνησης των στοιχείων που αφορούν τα θύματα οφείλεται  και στην περιορισμένη σημασία που έδινε παλαιότερα μια κοινωνία στα οικονομικά εγκλήματα. Αυτό συνέβαινε λόγω του ότι ο περίπλοκος χαρακτήρας τους και η διάχυση των συνεπειών τους στο ευρύ κοινό, καθιστούσαν δυσχερή τόσο τον εντοπισμό τους όσο και τον επακριβή αριθμό των θυμάτων τους. Κάτι βέβαια, που δεν συνέβαινε με τα συμβατικά εγκλήματα. Έτσι π.χ., η μόλυνση του περιβάλλοντος από τα αέρια που εξέπεμπε μια βιομηχανική μονάδα  δεν ήταν άμεσα αισθητή από το ευρύ κοινό/θύμα. Παράλληλα δεν μπορούσε να υπολογισθεί και ο συγκεκριμένος αριθμός εκείνων τους οποίους έβλαπτε. Πράγματα τα οποία σ΄ ένα συμβατικό έγκλημα όπως π.χ. σε μια ανθρωποκτονία ή σ’ ένα βιασμό ήσαν άμεσα αντιληπτά και τραβούσαν τα φώτα της δημοσιότητας ευκολότερα.
 
Η ευαισθητοποίηση όμως, συγκεκριμένων κατηγοριών θυμάτων όπως π.χ. των καταναλωτών, των δανειοληπτών ή των περιβαλλοντολόγων, έχει φέρει πλέον στην επιφάνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως θύματα των αντίστοιχων οικονομικών εγκλημάτων και με τον τρόπο αυτό η κοινή γνώμη δεν τα θεωρεί πλέον ως υποδεέστερης σημασίας από τα συμβατικά (Friedrichs, 2010: 44).
 
Η ελλιπής όμως, συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τα θύματα αυτά, οφείλεται επίσης και στο ότι και τα ίδια ή δεν καταγγέλλουν καθόλου τη θυματοποίησή τους ή αργούν να την καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές επειδή
• Δεν την αντιλαμβάνονται όταν τους συμβαίνει, κάτι που έχει παρατηρηθεί π.χ. σε περιπτώσεις μεγάλων απατών ή όταν υποβάλλονται σε μια μη αναγκαία για την υγεία τους χειρουργική επέμβαση,
• Η συγκεκριμένη θυματοποίηση είναι έμμεση και απρόσωπη, αφορά δηλ. μεγάλες κοινωνικές ομάδες παρότι οι συνέπειές της αφορούν και καθένα μέλος της ξεχωριστά, όπως π.χ. τους αγοραστές ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών,
• Τα άτομα - θύματα μπορεί να χάνουν ελάχιστα παρότι τα παράνομα κέρδη του δράστη μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, όπως π.χ. αυτά που αποκομίζει μια επιχείρηση από την πώληση προϊόντων της που δεν έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος.
• Οι επιχειρήσεις - θύματα δεν επιθυμούν τη δημοσιότητα του παθήματός τους γιατί πιστεύουν πως αυτή θα επιδράσει αρνητικά ως προς την προς τα έξω εικόνα τους (Bussmann & Werle, 2006: 1128-1144).
 
Παρ’ όλες ωστόσο τις παραπάνω δυσχέρειες έχει παρατηρηθεί ότι στις ΗΠΑ τα θύματα τόσο των επαγγελματικών εγκλημάτων όσο και εκείνων που διαπράττουν οι επιχειρήσεις (Clark & Hollinger, 1983, Ganzini, McFarland & Bloom, 1990)
• Μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα, οργανισμοί, η κυβέρνηση, οι φορολογούμενοι πολίτες και οι καταναλωτές γενικά,
• Το βασικό οικονομικό έγκλημα που γίνεται σε βάρος τους όταν πρόκειται για άτομα, είναι η εκμετάλλευσή τους ως καταναλωτών, ενώ όταν είναι  επιχειρήσεις, οι κλοπές και το σαμποτάζ που τους κάνουν οι υπάλληλοί τους,
• Η ηλικία τους ήταν από 20-39 ετών και σε αρκετές περιπτώσεις και μεγαλύτερη,
• Κατοικούσαν στις Δυτικές Πολιτείες,
• Ήταν λευκοί άνδρες και γυναίκες,
• Η οικονομική τους κατάσταση ήταν αρκετά καλή,
• Η ζημιά που τους προκλήθηκε ήταν τόσο οικονομική όσο και σωματική (στα άτομα),
• Οι επιχειρήσεις-θύματα είχαν μεγάλο αριθμό  υπαλλήλων δυσαρεστημένων με την συμπεριφορά των προϊσταμένων τους,
• Το εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων-θυμάτων ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικό για τους υπαλλήλους τους.
 
Επιθυμώντας να προσδιορίσει επακριβώς το ποια είναι τα συγκεκριμένα  θύματα ο Tomlin (1979: 274) τα κατέταξε στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες :
• Στα άτομα-θύματα (The Individual as victim), παραδείγματα των οποίων ήσαν πολίτες που είχαν κάνει μια μη απαραίτητη για την αποκατάσταση της υγείας τους χειρουργική επέμβαση, που είχαν χάσει τα χρήματά τους στο χρηματιστήριο εξαιτίας κάποιας χρηματιστηριακής απάτης, που είχαν κάνει μη αναγκαίες επισκευές στα αυτοκίνητά τους, που αγόρασαν ελαττωματικά προϊόντα, που αγόρασαν επιβλαβή για την υγεία τους φάρμακα, που είχαν υποστεί ένα εργατικό ατύχημα κλπ.
• Στις επιχειρήσεις-θύματα (The Corporate Enterpises as victims), με σχετικά παραδείγματα τις κλοπές και τις καταχρήσεις των υπαλλήλων τους σε βάρος τους,  
• Στα θύματα-κρατικούς οργανισμούς (The Governmental Institutions as victims), με κλασικό παράδειγμα τις πράξεις πολιτικής διαφθοράς τους, του χρηματισμού δηλ.  των στελεχών τους για να ευνοήσουν ιδιωτικά συμφέροντα με τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων,
• Στη διεθνή έννομη τάξη-θύμα (The International Order as a victim), με παραδείγματα τη δωροδοκία πολιτικών και οικονομικών παραγόντων ξένων κρατών από πολυεθνικές εταιρίες, την ανάμιξη της CIA στις εμπορικές και γενικότερα τις οικονομικές υποθέσεις ξένων κρατών κλπ. Η αναφορά στη διεθνή έννομη τάξη γίνεται γιατί οι συνέπειες των συγκεκριμένων οικονομικών εγκλημάτων επεκτείνονται σε περισσότερα του ενός κράτη και
• Στη κοινωνία-θύμα (The Society as a victim), με κλασικό παράδειγμα οικονομικού εγκλήματος που τελείται σε βάρος της, τη μόλυνση/ρύπανση του χερσαίου ή του θαλάσσιου περιβάλλοντος μιας χώρας από βιομηχανικά απόβλητα.
 
Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τον Friendrichs (2010: 56) οι μεγάλες επιχειρήσεις πέφτουν πιο εύκολα θύματα κάποιου οικονομικού εγκλήματος από ότι οι μικρές και τα μεμονωμένα άτομα. Αυτό οφείλεται σε δυο λόγους:
1. Στο μεγάλο τους μέγεθος και στον απρόσωπο χαρακτήρα τους. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν περίπλοκη γραφειοκρατική οργάνωση, ευρύτατο καταμερισμό καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ των υπαλλήλων τους, απόλυτη εξάρτηση από τη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία και διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια. Οι παράγοντες αυτοί τις καθιστούν ελκυστικούς στόχους αλλά και περισσότερο ευπαθείς, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες για τη θυματοποίησή τους.
2. Οι υποψήφιοι δράστες αισθάνονται πιο άνετα συνειδησιακά όταν ο στόχος τους είναι μια επιχείρηση με μεγάλη οικονομική επιφάνεια παρά μια με μικρά εισοδήματα ή ένα μεμονωμένο άτομο. Έτσι, δικαιολογούν την πράξη τους ισχυριζόμενοι είτε πως η ζημία που θα κάνουν θα ξεπερασθεί εύκολα από το οικονομικά εύρωστο  θύμα τους είτε ότι αυτή δικαιολογείται από το διεφθαρμένο χαρακτήρα των δοσοληψιών του.
 
 
Βιβλιογραφία:
Bussmann, Kai-D. & Werle, M.M. (2006) Addressing Crime in Companies-First Findings from a Global Survey of Economic Crime, British J. of Criminology, (46), pp.1128-1144
Clark, J.P. & Hollinger, R. (1983) Theft by Employees in Work Organizations, Washington D.C., NIJ
Croall, H. (2001) Understanding white collar crime, Buchingham, Open University Press 
Friedrichs, D.O. (2010) Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society, 4th ed., Belmont CA, Wadsworth
Ganzini, L.B., McFarland, B. & Bloom, J. (1990) “Victims of Fraud: Comparing Victims of White Collar and Violent Crime”, Bulletin of the American Acadymy of Psychiatry and Law, 18, pp. 55-63
Tomlin, W.J. (1979) Victims of White-Collar Crimes, στο The Victim in International Perspective: papers and essays, eds. H. J. Schneider, New York, de Gruyter, pp. 274 επ.
Walklate, S. (1989) Victimology: The Victim and the Criminal Justice Process, London, Unwin Hyman
 

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»
“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA