ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τεύχος 26 - Σεπτέμβριος 2014


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Εργαστήριο Εκπαίδευσης Ομάδας Εθελοντών.

Κοινωνική συνεργασία, αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα

Μάρθα  Λεμπέση, 
Υπ. Διδάκτωr του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Συνεργάτης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
Ευαγγελία Χαραλάμπους
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Πατρών, 
Εθελόντρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 
& Coach της ομάδας των εθελοντών του προγράμματος

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ως ο μοναδικός επίσημος φορέας μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα ανέλαβε την οργάνωση, την υλοποίηση και το συντονισμό του εργαστηρίου της εκπαίδευσης ομάδας εθελοντών νέων άνεργων φοιτητών και επιστημόνων πάνω σε θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο του εγκλεισμού και της μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα, την ψυχική υγεία, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και τα προβλήματα των αποφυλακισμένων, τις εξαρτήσεις κ.α.  Το πρόγραμμα αυτό με τίτλο: Εργαστήριο Εκπαίδευσης Ομάδας Εθελοντών. Κοινωνική συνεργασία, αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας του Προγράμματος της Ε.Ε Νέα Γενιά σε Δράση (Πρόγραμμα: YOUTH IN ACTION Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη, Υπό-Δράση 1.2 –Πρωτοβουλίες Νέων GR-12-6-2013-R3).

Το εργαστήριο εκπαίδευσης εθελοντών έλαβε χώρα στην Αθήνα στους χώρους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ έχοντας συνολική διάρκεια τέσσερις (4) μήνες (1/2-31/5/2014). Οι συμμετέχοντες ήταν είκοσι (20) νέες άνεργες επιστήμονες και φοιτήτριες ανθρωπιστικών σπουδών με ενδιαφέρον σε θέματα εγκλεισμού και κοινωνικής επανένταξης και επιθυμία να συμμετέχουν εθελοντικά στις υπηρεσίες υποδοχής, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης και εκπαίδευσης που παρέχει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ σε πρώην κρατούμενους. 

Ακόμα προέκυψε και η συμμετοχή τριών (3) ακόμα επιστημόνων ηλικίας άνω των 30 ετών με την ιδιότητα των ακροατών λόγω του ενδιαφέροντός τους για τις εν λόγω θεματικές. 

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη και περιλάμβανε συναντήσεις με επιστημονικές εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις από ομαδικές εργασίες των εθελοντριών καθώς και ένα μήνα πρακτική άσκηση. Μέθοδος εργασίας ήταν αφενός οι βιωματικές ασκήσεις  αφετέρου η θεωρητική επιστημονική κατάρτιση μέσω διαλογικής συζήτησης και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων και θέσεων. Η μάθηση στο Εργαστήριο των Νέων Εθελοντών ήταν δυναμική, ευέλικτη και  στόχευε στην ενδυνάμωση του ιδανικού του εθελοντισμού.


Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης και μαθητείας των Νέων Εθελοντών εφαρμόζοντας τη διαδικασία αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτούνται μέσα από την εργασία με ομάδες και τις βιωματικές ασκήσεις είχε ως κύριο στόχο  να αποκτήσει ο εθελοντής βασικές θεωρητικές γνώσεις (περί κοινωνικού αποκλεισμού, στερεοτύπων, σωφρονιστικής νομοθεσίας, μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα κ.α). Δευτερευόντως το εργαστήριο στόχευε στην των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του εθελοντή με έμφαση στην ικανότητα στην επικοινωνία, την ικανότητα στην οργάνωση, την ικανότητα ομαδικής εργασίας, την πρωτοβουλία, την  ικανότητα διοίκησης, την ευελιξία, την  καλλιέργεια της κοινωνικής επίγνωσης/ενσυναίσθησης, την κατανόηση της οπτικής του άλλου ατόμου και τέλος την ενίσχυση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα.

Ως γνωστό, ένα κοινωνικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου έχει ως αφετηρία την ιδέα της κοινωνικής συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της συνυπευθυνότητας. Οι νέοι πολίτες με τη συνεργασία τους στις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για κοινωνική επανένταξη των δραστών και ειδικότερα για προετοιμασία της επιστροφής των καταδίκων στην ελεύθερη κοινωνία μπορούν να βοηθήσουν στη βαθμιαία αποδυνάμωση των προκαταλήψεων που επικρατούν σχετικά στην κοινωνία και συνάμα να βοηθηθούν και οι ίδιοι αναπτύσσοντας μια στάση που χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα προς τους συνανθρώπους τους που εγκλημάτησαν, μια στάση που δύναται να βοηθήσει ουσιαστικά στην επανένταξή τους. Πόσο μάλλον ενόψει της επιδείνωσης των προβλημάτων ενός αυξανόμενου αριθμού δραστών, ιδίως των κρατουμένων, και της συρρίκνωσης των δημόσιων πόρων και κατ΄ επέκταση της χειροτέρευσης των συνθηκών εργασίας των κοινωνικών υπηρεσιών καθίσταται επιτακτική και επίκαιρη η ανάπτυξη της εθελοντικής δραστηριότητας των πολιτών στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. 

Η εκπαίδευση των νέων εθελοντών ενισχύει τη  θετική αντίληψη των συμμετεχόντων για άλλους πολιτισμούς τόσο μέσα από βιωματικές ασκήσεις όσο και μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης στηρίζει το διάλογο και τις διαπολιτισμικές συναντήσεις με άλλους νέους από διαφορετικά περιβάλλοντα και πολιτισμούς μέσα από συναντήσεις με εκπροσώπους ΜΚΟ για μετανάστες και φορέων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Εξάλλου, στην Ελλάδα του 2013 η πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται έγκλειστοι σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα είναι αλλοδαποί και επομένως  βασικός στόχος των πολιτικών που αναπτύσσουν οι εξειδικευμένοι φορείς όπως η Επάνοδος παραμένει η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους με την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων και γενικότερα κάθε είδους συμπεριφοράς που οδηγεί εκ νέου στον αποκλεισμό τους.


Τέλος, το έργο που υλοποιήθηκε συνέβαλε στην ανάπτυξη της έννοιας  της ευρωπαϊκής κοινωνίας μέσα από την ενίσχυση του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης και την άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Ειδικότερα δε το σχέδιο αυτό συνέβαλε στη μείωση των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρα στην ελληνική κοινωνία προάγοντας τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των στοιχειωδών κανόνων δικαίου.


Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA