ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 5 - Ιούνιος 2007


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ
της Ιωάννας Γουσέτη,
μεταπτ. φοιτήτριας Παντείου Πανεπιστημίου

Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία καταπιάστηκε με τη μελέτη του ζητήματος της πορνείας σε επιστημολογικό επίπεδο. Κεντρικό μέλημά μας, με άλλα λόγια, υπήρξε η μελέτη των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν διατυπωθεί στα πλαίσια της επιστήμης της Εγκληματολογίας, σε βάθος χρόνου, αναφορικά με το ζήτημα της πορνείας. Καταβλήθηκε, βέβαια, προσπάθεια ώστε το προαναφερθέν εγχείρημα να μην αποτελεί μια απλή καταγραφή εγκληματολογικών θεωριών, αλλά να λάβει έναν περισσότερο κριτικό χαρακτήρα, καθώς οι εν λόγω προσεγγίσεις μελετώνται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές, οικονομικές παραμέτρους εντός των οποίων αναπτύχθηκαν.
Ως κεντρικός στόχος του παρόντος πονήματος τέθηκε η προσπάθεια ανάδειξης κάποιων συμπερασμάτων σχετικά με σημαντικούς εγκληματολογικούς προβληματισμούς που αφορούν στο ζήτημα της πορνείας, όπως το εάν η πορνεία αποτελεί ή όχι εγκληματική δραστηριότητα, εάν αποτελεί οντολογία, ένα φαινόμενο που ορίζεται μέσω εγγενών διαχρονικών χαρακτηριστικών ή κατασκευή, ένα φαινόμενο σχετικό στο χώρο και το χρόνο κ.λπ.
Η διατύπωση των σχετικών προβληματισμών πραγματοποιήθηκε μέσω της ομαδοποίησης του υλικού, έχοντας ως υπόβαθρο τα δύο θεωρητικά μοντέλα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως συναινετικό κοινωνικό πρότυπο και συγκρουσιακό κοινωνικό πρότυπο. Η συγκεκριμένη επιλογή κρίθηκε ως η καταλληλότερη, προκειμένου να παρουσιαστούν επαρκώς τα υπό εξέταση ζητήματα, καθώς και για λόγους οικονομίας του χώρου και του χρόνου. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως ο χαρακτήρας μιας τέτοιας ομαδοποίησης είναι εν πολλοίς σχηματικός.
Έτσι, θέτοντας αρχικά ως θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης το συναινετικό κοινωνικό πρότυπο, διαπιστώνουμε πως οι πρώτες εγκληματολογικές προσεγγίσεις περί πορνείας διατυπώνονται ήδη από τις απαρχές της επιστήμης της Εγκληματολογίας, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Την ίδια χρονική περίοδο, στο δυτικό κόσμο, με τη βικτωριανή ηθική να κυριαρχεί σε κοινωνικό επίπεδο, η κοινωνική κινητικότητα της γυναίκας περιορίζεται στον ιδιωτικό χώρο της οικίας, ενώ η σεξουαλικότητάς της εξαντλείται στην αναπαραγωγική της ικανότητα. Σε επιστημονικό επίπεδο, με το θετικισμό να πρωτοστατεί, ο εγκληματολογικός περί πορνείας λόγος διαμορφώνεται επί τη βάσει ντετερμινιστικών θέσεων. Στα πλαίσια των θετικιστικών προσεγγίσεων της περιόδου, με βασικές αρχές την παθολογιοποίηση και τον ατομοκεντρισμό, η πορνεία αναπαρίσταται ως παρέκκλιση και η εκδιδόμενη γυναίκα ως η «πηγή του κακού», της οποίας η φαυλότητα εδράζεται άλλοτε στην υπερσεξουαλική της φύση και άλλοτε στην ψυχική και/ή διανοητική της μειονεξία. Λογική συνέπεια των προαναφερθέντων, σύμφωνα με τις αρχές του θετικισμού, θα έπρεπε να είναι, ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος, η μεταχείριση της εκδιδόμενης γυναίκας, προκειμένου είτε να βελτιωθεί είτε να εξουδετερωθεί.
Η ιστορική εξέλιξη της πορνείας μαρτυρά την μη υλοποίηση των παραπάνω αξιώσεων. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η πορνεία παύει να απεικονίζεται κοινωνικα και να προσεγγίζεται επιστημονικά ως ατομική παθολογία, χωρίς βέβαια να της αφαιρείται ολοκληρωτικά το στίγμα της παρέκκλισης. Ως ιδεολογικό υπόβαθρο αυτής της «αλλαγής σχεδίων» τέθηκε μια σειρά μυθολογιών, οι οποίες άλλοτε αφορούσαν στην αδάμαστη ανδρική σεξουαλική ανάγκη και άλλοτε στη μαζοχιστική γυναικεία φύση. Πέραν, όμως, των μυθολογιών η περαιτέρω σκοπιμότητα των εξελίξεων, σε μια περίοδο άνθησης του καπιταλισμού, όπου η πορνική αγορά αναγνωρίζεται ως αρκετα προσεδοφόρα για να μείνει ανεκμετάλλευτη, είναι προφανής. Η είσοδος στην αγορά περισσότερων του ενός, της εκδιδόμενης γυναίκας, προσώπων ή αλλίως φορέων του επίσημου και ανεπίσημου κοινωνικού ελέγχου, σηματοδοτεί την απαρχή της επαγγελματοποίησης της πορνείας.
Κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, ο εγκληματολογίκος περί πορνείας λόγος εξακολούθει να έχει θετικιστικό χαρακτήρα, ο οποίος επικεντρώνεται πλέον στην αναζήτηση των εγκληματογόνων παραγόντων του κοινωνικού περιβάλλοντος. Εντός ενός πλαίσιου ευρείας αποδοχής των μαρξικών και μαρξιστικών θέσεων, ο οικονομικός παράγων έρχεται στο προσκήνιο και της εγκληματολογικής σκέψης. Οι εγκληματολογικές προσεγγίσεις που αφορούν στην πορνεία, αυτήν τη χρονική περίοδο, επικεντρώνονται στην εξήγηση του γιατί η πλειονότητα των εκδιδομένων γυναικών προέρχεται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
Κατά τα μέσα του 20ου αιώνα, οι κοινωνίες δυτικού τύπου χαρακτηρίζονται από τη διαμόρφωση ενός κλίματος γενικευμένης αμφισβήτησης, του οποίου «φωνή» αποτελούν πολυάριθμα κοινωνικά κινήματα, μεταξύ των οποίων και το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο διέρχεται τη δεύτερη περίοδο ανθησής του, ενώ σε ό,τι αφορά στην επιστήμη της Εγκληματολογίας η επίδρασή του διαγράφεται στην ανάπτυξη της αποκαλούμενης φεμινιστικής εγκληματολογίας.
Καθιστώντας πλέον ως θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης μας το συγκρουσιακό κοινωνικό πρότυπο, διαπιστώνουμε πως κατά τα μέσα του 20ου αιώνα το κριτικό στοιχείο που φέρει ο φεμινιστικός λόγος, τον καθισταά πρωταγωνιστικό στα πλαίσια των εγκληματολογικών προσεγγίσεων της πορνείας. Ως κεντρικό μέλημα των εν λόγω προσεγγίσεων τίθεται, σε γενικές γραμμές, η προσπάθεια κατανόησης και αντιμετώπισης της πορνείας και των εκδιδομένων γυναικών εντός ενός σφαιρικού πλαισιού που αφορά στη γυναικεία σεξουαλική εκμετάλλευση. Στο επίκεντρο των φεμινιστικων εγκληματολογικών προσεγγίσεων περί πορνείας τίθεται η κατανόηση της χρήσης της σεξουαλικής πράξης ως φορέα ελέγχου και καταπίεσης των γυναικών σαν τάξη. Η πορνεία, για τους φεμινιστές εγκληματολόγους, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απεικόνιση αυτής της κατάστασης, τον ακρογωνιαίο λίθο της γυναικείας σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προσπάθεια κατανόησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων του συνόλου των γυναικών σε πολιτική βάση, εντάσσει το ζήτημα της γυναικείας σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κατ’ επέκταση της πορνείας στο ευρύτερο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό αυτήν την έννοια, για τη φεμινιστική εγκληματολογία, η πορνεία αποτελεί έγκλημα, έγκλημα κατά των γυναικών, έγκλημα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Λέξεις-Φράσεις Κλειδιά: θετικισμός, πορνεία ως ατομική παθολογία, κοινωνικός ντετερμινισμός, επαγγελματοποίηση της πορνείας, ριζοσπαστική φενιστική εγκληματολογία, πορνεία ως καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Κατεβάστε ολόκληρη τη μελέτη


Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»
“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA