ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 21 - Μάρτιος 2012


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Το σύγχρονο σχολείο – «καταλύτης» στη «σχολική» βία;
 
του Φώτη Σπυρόπουλου,
δικηγόρου - οικονομολόγου,
υπ. Δρ. τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων και ιδίως εντός της σχολικής κοινότητας έχουν τραβήξει το βλέμμα της κοινής γνώμης τα τελευταία έτη. Φαινόμενα όπως το school bullying και το school shooting ενδιαφέρουν πλέον και στη χώρα μας έντονα την επιστημονική κοινότητα, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και οι αρμόδιοι Υπουργοί κωφεύουν, κάποιες δε πράξεις θεωρητικού περιεχομένου περί συνεργασιών τελικώς σήμερα έχουν καταλήξει να έχουν περισσότερο χαρακτήρα προβολής προσώπων παρά εφαρμογής πρακτικών και πολιτικών. Όταν οι αρμόδιοι φορείς κλείνουν τα μάτια στη δουλειά επιστημόνων, είναι χρέος μας να υπενθυμίσουμε πως το σύγχρονο σχολείο ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες και τελικά λειτουργεί ως «καταλύτης» στη βία μεταξύ ανηλίκων (;).
 
Υποστηρίζεται, λοιπόν, βασίμως ότι το σύγχρονο πολυπολιτισμικό «…σχολείο συνιστά ένα (συμβολικό) κοινωνικό πλαίσιο με απαιτήσεις και κανόνες καθώς και ένα πεδίο σημαντικών αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών/ κοινωνικών και συναισθηματικών σχέσεων αλλά και βιωμάτων πολύ σημαντικών για την ανάπτυξη της ταυτότητας του παιδιού1 το οποίο, όμως, «…έχει χάσει την “εσωτερική του ισορροπία”» εφόσον «H σύνθεση και η προέλευση των μαθητών, οι προσδοκίες κοινωνικής κινητικότητας, συνδυάζονται με την απόρριψη, τη ματαίωση, την ανασφάλεια, τις κακές σχέσεις …»2. Συνεπώς, «Το  σημερινό ελληνικό δημόσιο σχολείο είναι ένα περιβάλλον με υψηλούς δείκτες αρνητικής ενέργειας και πολλά συσσωρευμένα αρνητικά συναισθήματα μαθητών και εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, το υψηλό άγχος3 είναι καθημερινή πραγματικότητα για σχεδόν όλους τους μαθητές»4. Και όπως επισημαίνει ο Πανούσης: «Στο σχολείο συναντιώνται πολλές κρίσεις: εφηβείας, αμφισβήτησης από τους νέους, διάψευσης, κόπωσης από τους δασκάλους, απαξίωσης, υποβάθμισης ρόλου από τους γονείς, αμφίσημης αντιμετώπισης από την Πολιτεία. …

Άρα στο σχολείο οι παράλληλες πορείες (δασκάλων, μαθητών, συμμαθητών, γονιών) συγκροτούν τη βάση του προβλήματος.
»5 6 λαμβανομένου υπόψη και ότι «…το σχολείο είναι μια υποχρεωτική ου-τοπία και όχι ένας κοινωνικός χώρος…» ο οποίος «…φαίνεται να καλλιεργεί την libido dominandi, δηλαδή την επιτυχία με κάθε μέσο»7. Η θέση αυτή του Πανούση ενδυναμώνεται και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, το σχολικό σύστημα (ως βασικό κοινωνικοποιητικό σύστημα8) αποτελεί έναν από τους βασικότερους κοινωνικούς θεσμούς αναπαραγωγής της ιεραρχημένης κοινωνικής δομής9 ή των εξουσιαστικών σχέσεων10· σύμφωνα, δε, με τη θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου, το σχολείο υιοθετεί το πολιτισμικό κεφάλαιο, δηλαδή τις αξίες, αρχές, κανόνες κ.λπ. των «μεσαίων» και «ανώτερων» κοινωνικών στρωμάτων11. Κατά, δε, τον Αλτουσέρ το σχολείο αποτελεί θεσμό που εξασφαλίζει την αναπαραγωγή των κυρίαρχων σχέσων παραγωγής12.
 

Επομένως, «η βία στο σχολείο εμπεριέχει στοιχεία εξουσίας / πειθαναγκασμού, βαθιάς ριζωμένης αντίφασης/ αντίθεσης/ σύγκρουσης13 αλλά και ανομίας»14 15. Δεδομένων αυτών, υποστηρίζεται και ότι η «ασυνέχεια/ πολιτισμική απόσταση» μεταξύ οικογενειακού/ κοινωνικού και σχολικού πλαισίου για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων δημιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις16, και –σύμφωνα με τον Sellin- ενδεχομένως εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών17. Συγκεκριμένα, ο Α. Cohen – στη θεωρία του για τον «παραβατικό υποπολιτισμό»18 - αντιλαμβάνεται την παραβατικότητα των ανηλίκων ως αντίδραση σε αυτές τις («εντός της σχολικής ύλης») αξίες της μεσαίας τάξης οι οποίες προβάλλουν ως εμπόδιο αρχικά στις καλές σχολικές επιδόσεις και, περαιτέρω, ως παράγοντας έλλειψης αυτοεκτίμησης και κοινωνικού status· κατά τον Cohen, με την αναστροφή των «κρατούντων» μεσοαστικών αξιών η οποία εκδηλώνεται με παραβατικές συμπεριφορές, οι ανήλικοι παύουν να αισθάνονται την απόρριψη.

Επομένως, το σχολείο σήμερα αντιμετωπίζει μια κρίση νομιμοποίησης η οποία οδηγεί «… σε διάφορα επεισόδια εκπαιδευτικής κρίσης (με ρήξεις ή βίαιες συμπεριφορές) που αναδεικνύουν τις δυσκολίες κοινωνικοποίησης ή ενσωμάτωσης των μαθητών.»19. Δυνάμει των ανωτέρω, (δικαίως φαίνεται να) υποστηρίζεται ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου ως γενεσιουργού παράγοντα επιθετικής συμπεριφοράς20 21 22.

Συνεπώς, οι εκδηλώσεις ενδοσχολικής επιθετικότητας, με το σχολείο ως καταλύτη(!), συνθέτουν έναν φαύλο κύκλο ως αιτίες μα και συμπτώματα «μιας ανασφάλειας σε συνθήκες αρνητικής αλληλεξάρτησης, δηλαδή άκρατου και άναρχου ανταγωνισμού»23.

Ωστόσο, απέναντι στη βία στο σχολείο πρέπει να στεκόμαστε κριτικά και με ψυχραιμία και όχι να καταφεύγουμε σε γενικής εφαρμογής συμπεράσματα· κατά πρώτον, διότι η βία στο σχολείο σήμερα (φαίνεται να) εκτείνεται σε ένα επίπεδο και πλαίσιο «ήπιας σύγκρουσης»24 και κατά δεύτερον διότι το σχολείο αποτελεί τον «… μοναδικό ίσως χώρο όπου οι χαμένοι μπορούν να δείξουν τη δύναμή τους και οι ευάλωτοι την αντίστασή τους …»25.

Στην εποχή αυτή της κρίσης κατά την οποία εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ πιο κρίσιμος. Είναι πλέον απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις για ένα σχολείο που θα ενισχύει την ομαδικότητα και όχι τον αναταγωνισμό και τον ατομισμό, όπως ανωτέρω αναλύθηκε. Η έξαρση της βίας βρίσκει εύφορο έδαφος στο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι σήμερα στο σχολείο φοιτά η γενιά η οποία θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο που έχει περιέλθει.. Με ορίζοντα το μέλλον πρέπει να αναθεωρηθούν όλες αυτές οι πρακτικές που έχουν να κάνουν με όσα ήδη αναλύσαμε που τελικά καταλήγουν στο να χωρίζουν και όχι να ενώνουν.  
 
 
Υποσημειώσεις
1. Έτσι Θεοδ. Θάνος, Ποσοτικά και Ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχολικής παραβατικότητας. Παράγοντες εκδήλωσης, αντιμετώπιση και μεθοδολογικές επισημάνσεις: Εισαγωγή, εις: Θεοδωρος Θάνος (επιστ. επιμ.), Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο – Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, εκδ. Τόπος, 2009, σελ. 26.
 
2. Γιαν. Πανούσης, «Ταξικοί» αγώνες με ή χωρίς διαιτητή; Βία στα σχολεία, ΠοινΔικ, 1/2006, σελ. 75
 
3. Η συζήτηση για το άγχος των μαθητών εξαιτίας του χρόνου που απορροφούν τα σχολικά καθήκοντα και της έμφασης στις επιδόσεις και «τους βαθμούς» είναι δεδομένη στις μέρες μας. Ο Ματσόπουλος επισημαίνει και το άγχος των εκπαιδευτικών: «Υψηλό είναι και το άγχος των εκπαιδευτικών είτε λόγω έλλειψης δεξιοτήτων διαχείρισης  παιδιών με ιδιαιτερότητες στη μάθηση και στη συμπεριφορά, είτε λόγω έλλειψης επιμόρφωσης σε καίρια κομμάτια του παιδαγωγικού τους ρόλου στο σχολείο, είτε λόγω πολλαπλών πιέσεων και αρμοδιοτήτων με  τις οποίες είναι επιφορτισμένοι.» [Έτσι ο Αν. Ματσόπουλος, Προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα και βία στα σημερινά σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης, ηλεκτρονικό περιοδικό Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών www.theartofcrime.gr(τεύχος 11) (url: /?pgtp=1&aid=1247494497)]
 
4. Έτσι ο Αν. Ματσόπουλος, Προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα και βία στα σημερινά σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης, όπ. π.
 
5. Έτσι Γ. Πανούσης, (Ενδο)σχολική βία: Χωρίς όρια και χωρίς ορίζοντα; , εις: Θεόδωρος Θάνος (επιστ. επιμ.), Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο – Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, εκδ. Τόπος, 2009, σελ. 59 επ. και σε προφορική εισήγηση από απομαγνητοφώνηση σελ. 74 επ. καθώς και στο Διαδίκτυο (url: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform =view&id=1860&Itemid=400)
 
6. Πρβλ. και το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Ιωάν. Τσίγκανου, Το σχολείο θεάται ως κρατικός ιδεολογικός μηχανισμός, εις: «ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» - εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», Σάββατο 29 Μαρτίου 2008, σελ. 36.
 
7. Γιαν. Πανούσης, «Ταξικοί» αγώνες με ή χωρίς διαιτητή; Βία στα σχολεία, όπ. π., σελ. 77
 
8. Πρβλ. Ηλ. Κουρκούτα & Θεοδ. Θάνο, Ένταξη εφήβων με αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές στο σχολείο: μακροκοινωνικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις, εις: Θεόδωρος Θάνος (επιστ. επιμ.), Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο – Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, εκδ. Τόπος, 2009, σελ. 158.
 
9. Βλ. την εκτενή ανάλυση του Giddens και την παρουσίαση έρευνας του Paul Willis αναφορικά με την πολιτιστική αναπαραγωγή και τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο συντείνει στη διαιώνιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων από γενιά σε γενιά στο πόνημα του Anthony Giddens, Κοινωνιολογία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002, σε μετάφραση Δημ. Τσαούση, σελ. 549 επ.
 
10. Πρβλ. Γ. Καλημερίδης, Μισέλ Φουκώ: Πειθαρχία και Σχολείο, url: virtualschool.web.auth.gr/1.2/youngs/kalimeridis.htm. Γενικότερα για τις θέσεις του Φουκώ πρβλ. Γρ. Λάζου, Κριτική Εγκληματολογία, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σελ. 276 επ. καθώς και Φώτη Σπυρόπουλου και Σπύρου Γεωργουσόπουλου, Ποιος είναι ο ... Michel Fouceault, ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr, τ. 17, url: http://theartofcrime.gr/index.php?pgtp=1&aid=1294688617
 
11. Βλ. σχετικές αναπτύξεις στο πόνημα του Anthony Giddens, οπ. π., σελ. 544 επ. Πιο συγκεκριμένα βλ. τη θεωρία των Bowles και Gintis αναφορικά με τη σύνδεση του σχολείου με το βιομηχανικό καπιταλισμό και το κεφάλαιο με τίτλο «Εκπαίδευση και ανισότητες» (σελ. 552 επ.)

12. Έτσι ο Χρήστος Σίμος, Το ζήτημα της εξουσίας στον Αλτουσέρ και τον Φουκώ, περιοδικό «Θέσεις», τ. 94, url: www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=923
13. Πρβλ. τις αναπτύξεις της Κ. Δ. Σπινέλλη αναφορικά με την εγκληματολογία της σύγκρουσης (σελ. 41 επ.) καθώς και τις μαρξιστικές θεωρήσεις στην εγκληματολογία (σελ. 226 επ.) εις Κ. Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία - Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, 2η εκδ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005.
 
14. Γιαν. Πανούσης, «Ταξικοί» αγώνες με ή χωρίς διαιτητή; Βία στα σχολεία, όπ. π., σελ. 77
 
15. Αναφορικά με τις θεωρίες και διαφορετικές προσεγγίσεις της ανομίας πρβλ. Κ. Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία - Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, 2η εκδ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σελ. 238 επ.
 
16. Σχετική η μελέτη των Coleman et al. (1966) σύμφωνα με την οποία «Οι ανισότητες που επιβάλλονται στα παιδιά από το σπίτι τους μεταφέρονται στο σχολείο και μετατρέπονται εκεί σε ανισότητες με τις οποίες τα παιδιά αντιμετωπίζουν την ενήλικη ζωή τους όταν τελειώνουν το σχολείο» εις Anthony Giddens, όπ. π., σελ. 553.
 
17. Έτσι Θεοδ. Θάνος, Ποσοτικά και Ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχολικής παραβατικότητας. Παράγοντες εκδήλωσης, αντιμετώπιση και μεθοδολογικές επισημάνσεις: Εισαγωγή, όπ. π. σελ. 26-27.
 
18. Βλ. αναλυτικά για τον A. Cohen και τη θεωρία του «παραβατικού υποπολιτισμού» Κ. Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία - Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, 2η εκδ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σελ. 252 επ. καθώς και Ν. Κουράκη, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 100 επ.
 
19 Γιαν. Πανούσης, «Ταξικοί» αγώνες με ή χωρίς διαιτητή; Βία στα σχολεία, όπ. π., σελ. 77
 
20. Βλ. Αναστ. Ματσόπουλου, Προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα και βία στα σημερινά σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης, όπ. π.
 
21. Κατά την Αρτινοπούλου «Στο σχολικό περιβάλλον το ερώτημα παραμένει: Το σχολείο παράγει καθεαυτό ως σύστημα τη βία ή αναπαράγει την ευρύτερη βία της κοινωνίας και της οικογένειας; Κατά τη γνώμη μου, ισχύουν και τα δύο, σε διαφορετικό βαθμό και ανάλογα με το πλαίσιο και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του σχολικού κλίματος. Συνήθως αναπαράγει την ευρύτερη βία, αφού το σχολείο είναι ένας καθρέφτης της ευρύτερης κοινωνίας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να παράγει και βία, όταν υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, όταν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των δασκάλων είναι πάρα πολύ άσχημες και γενικώς όταν έχει αποτύχει η εκπαιδευτική διαδικασία». Βλ. Β. Αρτινοπούλου, Ανήλικοι–θύματα, Ανήλικοι-Παραβάτες - Μια σχέση διαρκούς αλληλεπίδρασης, url: http://www.astynomia.gr/index.php? option=ozo_content&perform=view&id=1841&Itemid=0&lang
 
22. βλ. χαρακτηριστικά και το όλως πρόσφατο πόνημα του Frank M. Weerman, Delinquency after Secondary School: Exploring the Consequences of Schooling, Working and Dropout, in: European Journal of Criminology, Vol. 7, n. 5, September 2010, SAGE and The European Society of Criminology Publications, pp. 339-355, όπου χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι υφίσταται σχέση μεταξύ παραγόντων σχετικών με το σχολείο (school- related factors) και εγκληματικότητας, όπως έχει καταδειχθεί από τα πορίσματα πολλών σχετικών ερευνών.

23. Έτσι Γιαν. Πανούσης, «Ταξικοί» αγώνες με ή χωρίς διαιτητή; Βία στα σχολεία, όπ. π., σελ. 80
 
24. Έτσι Γιαν. Πανούσης, «Ταξικοί» αγώνες με ή χωρίς διαιτητή; Βία στα σχολεία, όπ. π., σελ. 80.
 
25. Έτσι Γιαν. Πανούσης, «Ταξικοί» αγώνες με ή χωρίς διαιτητή; Βία στα σχολεία, όπ. π., σελ. 77.
 

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»
“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA