ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τεύχος 6 - Νοέμβριος 2007


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Εκδήλωση-Συζήτηση με θέμα:
«Αλλοδαποί και ανθρώπινα δικαιώματα»


των Παναγιωτοπούλου Σοφίας
φοιτήτριας Νομικής Σχολής Αθηνών
Πανεζή Αργυρής
φοιτήτριας Νομικής Σχολής Αθηνών
Παππά Αρτεμισίας
φοιτήτριας Νομικής Σχολής Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργάνωσε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 εκδήλωση με θέμα «Αλλοδαποί και Ανθρώπινα Δικαιώματα» στην αίθουσα τελετών του στο κτίριο της οδού Ακαδημίας 60· σκοπός να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί το κοινό περί του θέματος, σε μια εποχή όπου χιλιάδες μετανάστες βρίσκονται και εργάζονται στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ κα. Ζωή Παπασιώπη-Πασιά, ο Καθηγητής του τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Σπυρίδων Βρέλλης, ο ε.τ. Αντιπρόεδρος του Α.Π. κ. Πέτρος Κακκαλής και ο Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ιωάννης Βούλγαρης.

Την εκδήλωση άνοιξε με έναν σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. κ. Δημήτρης Παξινός.

Η Καθηγήτρια κ. Ζωή Παπασιώπη-Πασιά αναφέρθηκε προπάντων στην γενικότερη αντιμετώπιση που δέχονται οι αλλοδαποί και στο γεγονός ότι συχνά πέφτουν θύματα διακρίσεων λόγω ακόμη και των ίδιων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την νομιμοποίηση τους. Επεκτάθηκε έπειτα στην έννοια και σημασία των ομογενών, την σύνδεσή τους με το ελληνικό έθνος, στα ιδιαίτερα προβλήματά τους και στην αναγκαιότητα να αναγνωριστεί πλέον η ελληνικότητά τους. Ο γενικότερος προβληματισμός που διατυπώθηκε ήταν για το εάν τελικά θα ήταν αποτελεσματικότερο για την ίδια την ελληνική κοινωνία τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας να ήταν πιο ελαστικά.

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν η περιγραφή του φαινομένου «BABY TOURIST», που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις κυρίως στις Η.Π.Α. Έγκυες γυναίκες κυρίως από την Λατινική Αμερική καταφεύγουν παράνομα στην χώρα, προκειμένου να γεννήσουν το παιδί τους εκεί και να αποκτήσει με αυτόν το τρόπο την Αμερικάνικη υπηκοότητα (καθότι ισχύει το λεγόμενον jus solis), με απώτερο στόχο την μετανάστευση όλης της οικογένειας και την δυνατότητα νομιμοποίησής της.
   
Το θέμα που ανέλυσε ο Καθηγητής κ. Σπύρος Βρέλλης είχε να κάνει με την απέλαση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με έμφαση στους περιορισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με τον Καθηγητή τα κράτη έχουν μεν δικαίωμα να ελέγχουν την είσοδο των αλλοδαπών στο έδαφός τους, τη διαμονή και την απέλασή τους, όμως η διακριτική εξουσία τους για το αν θα προβούν ή όχι σε απέλαση πρέπει να ασκείται κατά τρόπο που να μην θίγει τα προστατευόμενα από την ΕΣΔΑ δικαιώματα του ανθρώπου. Τα προβλήματα μπορούν να προκύψουν κατ’ αρχάς εν όψει των συνθηκών της απέλασης: παραβίαση διαδικαστικών εγγυήσεων - συνθήκες προετοιμασίας της απέλασης. Έπειτα τονίστηκαν οι κίνδυνοι που απειλούνται για τον αλλοδαπό από την εκτέλεση της απόφασης της απέλασης. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, πολλές φορές οι συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η απέλαση αλλοδαπού συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που επιτρέπουν την κρίση ότι το περί ου πρόκειται πρόσωπο κινδυνεύει να υποστεί στο κράτος στο οποίο θα αποσταλεί απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Ο κ. Καθηγητής έδωσε πολλά παραδείγματα από την νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου, σε συνδυασμό με τα κρίσιμα ανά περίπτωση άρθρα της ΕΣΔΑ που κατέστησαν παραστατική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την παρουσίασή του. Τέλος, έκλεισε με το θέμα της προσβολής του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 8 ΕΣΔΑ) και τα προβλήματα που ανακύπτουν όταν παραδείγματος χάριν με την απέλαση απομακρύνεται ο αλλοδαπός από την οικογένειά του.

Ο ε.τ. Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Πέτρος Κακκαλής, με θέμα εισηγήσεως τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων του αλλοδαπού, επικεντρώθηκε στην προστασία που παρέχει το Σύνταγμά μας. Ανέλυσε ένα ένα τα άρθρα του Συντάγματος που μας ενδιαφέρουν στο θέμα μας (κυρίως άρθρα 2 – αξία του ανθρώπου, 5 – δικαίωμα στην προσωπικότητα, 4 – ισότητα, 106 κ.λπ.). Η αναφορές και αναλύσεις του επικεντρώθηκαν στην ερμηνεία των άρθρων αυτών και στον έλεγχο του φορέα των δικαιωμάτων που προβλέπει κάθε άρθρο (ενδιαφέρει η διάκριση σε φορείς τους Έλληνες από την μια πλευρά και φορέα τον καθένα από την άλλη).

Τελευταίος εισηγητής της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης ήταν  ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Βούλγαρης ο οποίος έθιξε το ζήτημα της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης του αλλοδαπού σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Εισαγωγικά, προέβη σε μια γενική αναφορά στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και ειδικότερα στη μετανάστευση ως μία βασική πτυχή αυτού. Σε συνάρτηση με αυτά έκανε μια μικρή μνεία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο και στη συνέχεια παρέθεσε τις δύο σημαντικότερες κοινωνικές και δικαιικές παραμέτρους που πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψιν: την έντονη προστασία της προσωπικότητας του ατόμου και την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων, ιδίως με την προστασία της οικογένειας εν ευρεία έννοια. Οι θέσεις του αυτές αποτέλεσαν και τα δύο κυρίαρχα σκέλη της εισήγησης.
 
Στο πρώτο μέρος έγινε ειδικότερη αναφορά στην νομική προστασία της προσωπικότητας του ατόμου και ιδίως του αλλοδαπού. Η ειδική αυτή αναφορά περιελάμβανε τα σχετικά με την ταυτότητα του αλλοδαπού, τα πολιτισμικά του χαρακτηριστικά, και τέλος τα νομικά αποτελέσματα της προσωπικότητας του κυρίως στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου (π.χ. δικαιοπρακτική ικανότητα), αλλά και του δημοσίου δικαίου (π.χ. συμμετοχή του αλλοδαπού στα κοινά) και γενικά οι διαπολιτισμικές διαφορές  νομικού χαρακτήρα που προκύπτουν και οι επιπτώσεις που έχουν αυτές στην κατάσταση του αλλοδαπού.

Στο δεύτερο μέρος ο Καθηγητής σχολίασε διεξοδικά την αλληλεγγύη μεταξύ των φυσικών προσώπων με την δημιουργία οικογένειας αλλά και ενώσεων φυσικών προσώπων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο εισηγητής έδωσε μεγάλη έμφαση στον θεσμό της οικογένειας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και ειδικότερα στην προστασία της οικογένειας του αλλοδαπού (προϋποθέσεις και συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας αλλοδαπός μπορεί να κάνει οικογένεια, πως αυτή προστατεύεται στην ξένη για αυτόν χώρα, καθώς και ο καθορισμός των ορίων στην προστασία και ενίσχυση της αλλοδαπής οικογένειας σε εθνικό επίπεδο και ιδιαίτερα σε σχέση με την εθνική οικονομία).

Η εισήγηση αυτή έκλεισε από τον ομιλώντα με μια συνοπτική αποτίμηση και εκτίμηση των ρυθμίσεων της ελληνικής έννομης τάξης σε σύγκριση και με την διεθνή νομική πραγματικότητα.

Η συζήτηση κρίνεται αρκετά επιτυχημένη καθότι το θέμα είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικό και επίκαιρο θέμα και οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις είχαν μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό. Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την παρακολούθηση της εν λόγω εκδήλωσης είναι ίσως η παραδοχή ότι το σημείο που αποτελεί κινητήριο δύναμη για την βελτίωση της κατάστασης είναι η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών στα πλαίσια της εγχώριας και διεθνούς Κοινωνίας για την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της οικογένειας. Πρόκειται για μια κοινωνιολογική κατ’ αρχας παρατήρηση που όμως αν περάσει και στη λογική του νόμου (σε ρυθμίσεις και νομολογία) θα μπορούσε να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση προς το καλύτερο, σε νομικό μα ιδίως και σε πραγματικό επίπεδο.


Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA