ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τεύχος 19 - Ιούλιος 2011


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο
 
Η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω ηλεκτρονικού συστήματος υπό το φως της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης.
 
 

 της Βασιλικής Χαλκιαδάκη,
Δικηγόρου LL.M., Υπ. Διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Freiburg και του  Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
 

Ι.  Εισαγωγή

         Η πορνογραφία ανηλίκων δεν είναι νέο φαινόμενο, όμως από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, παράγοντες που άλλαξαν ριζικά τα δεδομένα στο χώρο της παιδικής πορνογραφίας, όχι μόνο διευκολύνοντας τη διακίνηση ενός τεράστιου σε μέγεθος πορνογραφικού υλικού, αλλά και συνδέοντάς τη με νέες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, όπως τη μέσω διαδικτύου προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (sexual grooming). Η διεθνής κοινότητα άρχισε να αντιδρά τα τελευταία δέκα χρόνια, οπότε τα δικαιώματα των παιδιών και η προστασία τους από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση έγιναν αντικείμενο νομοθετικών πρωτοβουλιών σε υπερεθνικό επίπεδο, ιδίως δε στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των εθνικών ποινικών νομοθεσιών ως προς το επίπεδο προστασίας των ανηλίκων και κυρίως η έλλειψη ειδικών νομοθετικών εγγυήσεων για την προστασία τους σε πολλές χώρες του κόσμου δεν παύουν να αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες που, σε συνδυασμό με το παγκόσμιο και άνευ συνόρων περιβάλλον του διαδικτύου, διευκολύνουν τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα επικερδούς αγοράς παιδικής πορνογραφίας και τη σύνδεσή της με το οργανωμένο έγκλημα.

          Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών για την πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Δογματικής φύσεως ζήτημα αποτελεί πρωτίστως η έννοια της «κατοχής» επί πορνογραφικού υλικού στον ψηφιακό χώρο. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται σε μια σύντομη παρουσίαση της έννοιας της κατοχής πορνογραφικού υλικού μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή διαδικτύου υπό το φως της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης που υπεγράφη (από τις περισσότερες χώρες του Συμβουλίου2) στις 25.10.2007.3 Στο πρώτο μέρος (υπό ΙΙ.1) παρουσιάζεται συνοπτικά το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα υπό το φως της εναρμόνισης με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Αντικείμενο του δεύτερου μέρους (υπό ΙΙ.2) είναι η έννοια της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού, ειδικότερα οι θεωρητικές προσεγγίσεις της ποινικοποίησής της, οι απόψεις για το πότε υφίσταται κατοχή του υλικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η λύση που δίνεται στην πράξη από τις διωκτικές αρχές. Στις τελικές παρατηρήσεις (υπό ΙΙΙ) διατυπώνονται σκέψεις σχετικές με την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

ΙΙ. Η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και διαδικτύου
 
Το ισχύον νομικό πλαίσιο

          Η προστασία των παιδιών από τη γενετήσια κακοποίηση και εκμετάλλευση αποτελεί περιεχόμενο των προστατευτικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί κατά διαστήματα ώστε να μεταφερθούν στο ελληνικό δίκαιο οι ρυθμίσεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Στο πλαίσιο ιδίως των διεθνών συμβάσεων ξεχωρίζουν η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού4 και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την Εμπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία και άλλες διατάξεις5. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υιοθετήσει από την πλευρά του τη Σύμβαση για τον Κυβερνοχώρο (Convention on Cybercrime, Βουδαπέστη 23.11.2001)6, καθώς και την εδώ εξεταζόμενη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Τέλος, στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου αξίζει να αναφερθούν η Απόφαση 2000/375/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29.05.2000 («Για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ») και η Απόφαση-Πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 («Για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»).

           Στον Ποινικό Κώδικα το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων τυποποιείται στο άρθ. 348Α. Η διάταξη αυτή εισήχθη για πρώτη φορά με το άρθ. 6 του Ν. 3064/2002 και ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 3625/2007 και Ν. 3727/2008. Με το Ν. 3625/2007 κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την Εμπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (Νέα Υόρκη 25.5.2000). Η βασικότερη τροποποίηση που επέφερε ο νόμος αυτός ήταν η απάλειψη από το κείμενο του άρθ. 348Α του όρου «από κερδοσκοπία», η οποία απαιτείτο ως υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου να διέπει όλες τις πράξεις της παιδικής πορνογραφίας, προκειμένου αυτή να είναι αξιόποινη. Εφεξής ο νομοθέτης αρκείται στην ύπαρξη ενδεχόμενου δόλου («με πρόθεση») ως προς τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων. Επίσης εισήχθη η παρ. 2, στην οποία προβλέπεται η αυστηρότερη τιμωρία ενός συνόλου συμπεριφορών (παραγωγή, προσφορά, πώληση ή γενικότερα διάθεση, διανομή, διαβίβαση, αγορά, προμήθεια ή κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και διάδοση πληροφοριών σχετικών με τέλεσή τους) όταν αυτές τελούνται «διά συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου».8 Επιπλέον προσετέθη στην παρ. 4 του άρθ. 348Α η «κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια» τέλεση του εγκλήματος ως κακουργηματική μορφή (στοιχείο α).9

          Διατάξεις σχετικές με την πορνογραφία ανηλίκων περιέχει και ο Ν. 3727/2008, ο οποίος κύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης (εφεξής: Σύμβαση). Η Σύμβαση προδιαγράφει ένα πλήρες πλαίσιο προστασίας, όχι μόνο σε επίπεδο καταστολής με ρυθμίσεις ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, αλλά και σε επίπεδο πρόληψης φαινομένων εκμετάλλευσης σε βάρος των παιδιών - συνδρομή εκπαιδευτικών και οικονομικών φορέων, δημιουργία ειδικών αρχών για το συντονισμό τους - και αρωγής των θυμάτων γενετήσιας εκμετάλλευσης και των οικείων τους. 

           Η παιδική πορνογραφία προβλέπεται στο άρθ. 20 της Σύμβασης. Ο υπερεθνικός νομοθέτης τυποποιεί στο άρθ. 20 παρ.1 ως ποινικά κολάσιμες πράξεις την παραγωγή, την προσφορά ή διάθεση, τη διανομή ή μετάδοση, την προμήθεια για ίδια χρήση ή για χρήση τρίτου και την κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού, εφόσον αυτές τελούνται με πρόθεση και χωρίς νόμιμο δικαίωμα.10 Επιπλέον, με το στοιχείο στ΄ περιλαμβάνεται στο σύστημα προστασίας της Σύμβασης και η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης (knowingly obtaining access) σε παιδικό πορνογραφικό υλικό «μέσω της τεχνολογίας, της πληροφόρησης και επικοινωνίας», επομένως μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας εν γένει. Ως προς την ολική ή μερική εφαρμογή του στοιχείου αυτού δίνεται στα συμβαλλόμενα κράτη η δυνατότητα διατύπωσης επιφύλαξης11.

          Στη διάταξη του άρθ. 20§2 δίνεται ο ορισμός της παιδικής πορνογραφίας, που περιλαμβάνει όχι μόνο πραγματικές αλλά και προσομοιωμένες απεικονίσεις γενετήσιας συμπεριφοράς ή των γεννητικών οργάνων των παιδιών, ενώ στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται το δικαίωμα διατύπωσης επιφυλάξεων εκ μέρους των συμβαλλόμενων κρατών ως προς την εφαρμογή (may reserve the right not to apply) ορισμένων διατάξεων της Σύμβασης.12

           Η μεταφορά των διατάξεων της Σύμβασης με το Ν. 3727/2008 είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθ. 348Α από τη φράση «αν τελέσθηκαν κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια»,13 την αναδιατύπωση της περίπτωσης β΄ της παρ. 4,14 καθώς και την προσθήκη του άρθ. 348Β (Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους).15


Η κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού

      2.1.   «Κατοχή» στον ψηφιακό κόσμο;

           Η βασική έννοια που απασχολεί την παρούσα μελέτη είναι η έννοια της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας διά συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου.16 Μπορεί όμως να γίνει λόγος για «κατοχή» στον ψηφιακό κόσμο; Και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

           Ως κατοχή στο ποινικό δίκαιο ορίζεται καταρχάς η πραγματική (φυσική) εξουσία επί του πράγματος που ασκείται με φυσική θέληση εξουσίασης αυτού.17 Κριτήριο για τη συνδρομή και των δύο στοιχείων της κατοχής (φυσική εξουσία – φυσική βούληση εξουσίασης) είναι η φυσική αντίληψη της καθημερινής ζωής, οι εύλογες αντιλήψεις των συναλλαγών. Η φυσική εξουσία υπάρχει όταν ο κάτοχος μπορεί να επενεργεί αμέσως στο πράγμα χωρίς να απαιτείται να υπερνικήσει εμπόδια, επομένως καταρχήν όταν έχει υλική επαφή με το πράγμα. Επίσης έχει κατοχή στα κινητά που βρίσκονται στο χώρο που κατά τη φυσική αντίληψη της καθημερινής ζωής εξουσιάζει, για παράδειγμα, στην κατοικία του.18 Η έννοια της φυσικής εξουσίας συνδέεται επιπλέον με την έννοια των σφαιρών κυριαρχίας ή εξουσίας του προσώπου, δηλαδή με τους χώρους όπου το άτομο ασκεί κατά τις κοινωνικές αντιλήψεις γενική κυριαρχία.19 Η φυσική θέληση εξουσίασης του πράγματος εκτείνεται κατά τις κοινωνικές αντιλήψεις επί των κινητών με τα οποία το άτομο έχει υλική επαφή και, τελικά, επί όλων των κινητών που βρίσκονται στη γενικότερη σφαίρα κυριαρχίας του,20 και δεν απαιτείται να αποτελεί διαρκές περιεχόμενο της σκέψης του, ούτε να βρίσκεται το άτομο σε συνειδησιακή εγρήγορση.21 Πρόκειται επομένως για μια διαθετική έννοια (Dispositionsbegriff), που δεν αποτελεί μια κατάσταση, ούτε απαιτείται να υπάρχει διαρκώς και αδιαλείπτως για να γίνει δεκτό ότι συντρέχει, αλλά αναφέρεται σε ένα ψυχικό χαρακτηριστικό και διαπιστώνεται με έναν ιδιάζοντα τρόπο, προσαρμοσμένο στην ιδιομορφία της έννοιας.22

           Από τα παραπάνω είναι εμφανής η σύνδεση της κατοχής με την υλική επαφή, δηλαδή την επαφή με ενσώματο αντικείμενο. Τι συμβαίνει όμως στον ψηφιακό κόσμο, όπου ελλείπουν τα ενσώματα αντικείμενα; Πώς νοείται κατοχή χωρίς την ύλη επί της οποίας ασκείται; 

              Γίνεται δεκτό ότι είναι νοητή η κατοχή επί ψηφιακών δεδομένων, η οποία κατά κανόνα23 ταυτίζεται με την κατοχή επί του υλικού φορέα όπου αυτά τα δεδομένα ενσωματώνονται (εσωτερικός ή εξωτερικός σκληρός δίσκος, δισκέτα, κλπ).24 Ωστόσο, στην περίπτωση του διαδικτύου αυτός ο υλικός φορέας συχνά ελλείπει. Αυτό συμβαίνει με τα δεδομένα που ο χρήστης απλά παρακολουθεί στην οθόνη του υπολογιστή του, χωρίς να τα αποθηκεύει σε κάποιο μέσο αποθήκευσης. Το ερώτημα που τίθεται είναι: πότε αποκτά ο χρήστης την κατοχή επί των δεδομένων; Συγκεκριμένα, από τη χρονική στιγμή που ο υπό κρίση χρήστης του διαδικτύου επισκέπτεται μια σελίδα πορνογραφικού περιεχομένου (χωρίς να κάνει περαιτέρω πράξεις, απλώς παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό), ή από τότε που κατεβάζει (downloading) τα αντίστοιχα αρχεία, επομένως από τότε που αποθηκεύει τα αρχεία σε κάποιο μέσο αποθήκευσης;

          Για το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπάρχει κατοχή έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις.25 Ελάχιστα έχει αμφισβητηθεί μέχρι σήμερα ότι το κατέβασμα και η αποθήκευση στο σκληρό δίσκο (downloading) υλικού παιδικής πορνογραφίας αποτελούν κατοχή.26 Το ειδικότερο ζήτημα που τίθεται αφορά τη διαδικτυακή (online) παρακολούθηση του υλικού στην οθόνη του υπολογιστή του υπό κρίση χρήστη· σε αυτήν την περίπτωση δε φαίνεται εκ πρώτης όψεως να θεμελιώνεται η κατοχή.27 Στην ουσία όμως ποτέ δεν πρόκειται μόνο για «απλή παρακολούθηση»· αρκεί να αναλογιστεί κανείς την αυτόματη αποθήκευση τμήματος των ιστοσελίδων που γίνεται σε φάκελο του σκληρού δίσκου, π.χ. στο φάκελο “Τemporary Ιnternet Files” για το φυλλομετρητή (browser) Microsoft Internet Explorer28, ή την αποθήκευση αρχείου κειμένου για την ταυτοποίηση του χρήστη από τον ιστότοπο (cookie29). Η επίσκεψη του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο δημιουργεί αυτόματα αποθήκευση του υλικού στο φάκελο “Temporary Internet Files” του υπολογιστή χωρίς εντολή του χρήστη. Η διάρκεια της «προσωρινής» αυτής αποθήκευσης ποικίλλει: μπορεί να περιορίζεται στη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας του υπολογιστή, ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από τη λειτουργία του υπολογιστή, ή να συνεχίζεται μέχρι τη διαγραφή των δεδομένων από το χρήστη ή την αντικατάστασή τους από νεότερα δεδομένα30. Η «προσωρινή» αποθήκευση του υλικού καθιστά προβληματική τη διαπίστωση της ύπαρξης φυσικής βούλησης εξουσίασης επί των δεδομένων: πολλές φορές ο χρήστης αγνοεί την ίδια την ύπαρξη της «κρυψώνας», άρα και του γεγονότος ότι το (παιδικό πορνογραφικό) υλικό που παρακολουθεί στο διαδίκτυο αποθηκεύεται κάπου στο σκληρό δίσκο του, επομένως δύσκολα γίνεται λόγος για βούληση εξουσίασης, άρα και κατοχής κατά τις κοινωνικές αντιλήψεις.31 Η συνδρομή της βούλησης εξουσίασης ως προϋπόθεση κατοχής αναζητείται ad hoc, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες και ιδίως το επίπεδο γνώσεων του χρήστη σχετικά με τους υπολογιστές.

                Το στοιχείο της βούλησης εξουσίασης επί των ψηφιακών δεδομένων είναι ουσιαστικά εκείνο που παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αποδεικτικές δυσχέρειες και καθιστά απαραίτητη τη συνδρομή πραγματογνώμονα.32 Ο πραγματογνώμονας στην ουσία επιφορτίζεται με τη συλλογή εξωτερικών ενδεικτών (Indikatoren)33, βάσει των οποίων θα διαπιστωθεί η ύπαρξη της φυσικής βούλησης. Εάν για παράδειγμα, πέρα από την ύπαρξη σελίδων παιδικού πορνογραφικού περιεχομένου στην προσωρινή μνήμη (cache memory), για την οποία, όπως προαναφέρθηκε, ο χρήστης μπορεί να επικαλεστεί την άγνοιά του, αποκαλυφθεί επιπλέον ότι ο χρήστης είτε χρησιμοποιούσε στις μηχανές αναζήτησης λέξεις που συνδέονται με παιδική πορνογραφία (π.χ. «λολίτα», «σέξυ κοριτσάκια» ή άλλους παρόμοιους όρους), είτε είχε καταχωρίσει ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας στα «Αγαπημένα» ή στους «Σελιδοδείκτες», είτε είχε κάνει σχετικές αναφορές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ή σε διαδικτυακές συνομιλίες του (σε chat rooms), συντρέχει και το στοιχείο της φυσικής βούλησης με πιθανότητα που προσεγγίζει τη βεβαιότητα.34 

              Η κατάφαση της ύπαρξης της κατοχής περιπλέκεται ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που οι χρήστες του υπολογιστή είναι περισσότεροι από ένας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των πελατών ίντερνετ καφέ. Προσφορότερο στοιχείο για την εξακρίβωση της συνδρομής της κατοχής αποτελεί η φυσική βούληση εξουσίασης, δηλαδή ποιος από όλους τους χρήστες στη συγκεκριμένη περίπτωση γνωρίζει για την ύπαρξη του υλικού και θέλει να ασκεί τη φυσική εξουσία πάνω του. Άλλο παράδειγμα, για κάποιον που αγόρασε τον υπολογιστή από κάποιον άλλο είναι εύκολο να επικαλεσθεί ότι το υλικό ανήκει στον προηγούμενο χρήστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάλι αναγκαία η συνδρομή πραγματογνώμονα, που θα κληθεί να εξετάσει πότε δημιουργήθηκε το υλικό και πότε υπήρξε τελευταία φορά πρόσβαση σε αυτό. Ακόμα και αν ο νέος χρήστης έχει κάνει επαναδιαμόρφωση του δίσκου (format), είναι δυνατό να διαπιστωθεί τι και πότε διεγράφη. Επίσης η ειδική επεξεργασία των αρχείων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο υπό κρίση κάτοχος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα χάκερ που «εμφύτευσε» στον υπολογιστή του το υλικό χωρίς καν ο ίδιος να το γνωρίζει.35
 
 
2.2.   Η κατοχή στο άρθ. 348Α ΠΚ και στο άρθ. 20 της Σύμβασης 

          Με την εισαγωγή για πρώτη φορά του άρθ. 348Α στον Ποινικό Κώδικα το 2002 ποινικοποιήθηκε η κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων γενικά, ενώ η εισαγωγή της ειδικότερης μορφής κατοχής ψηφιακής πορνογραφίας ανηλίκων αποτέλεσε μία από τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 3625/2007. Η κατοχή ψηφιακής πορνογραφίας ανηλίκων εδιώκετο ποινικώς βέβαια και πριν από την τροποποίηση του 2007, εντασσόμενη στη γενική έννοια της κατοχής πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Η τροποποίηση του 2007 αύξησε το πλαίσιο ποινής για ένα σύνολο συμπεριφορών που αφορούν ψηφιακό πορνογραφικό υλικό ανηλίκων (ανάμεσα σε αυτές και της κατοχής), καθιστώντας έτσι τη χρήση του διαδικτύου σε αυτές τις περιπτώσεις επιβαρυντική περίσταση. Ο νομοθέτης ανταποκρίθηκε στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε λόγω του διαδικτύου, το οποίο προσέδωσε στις συμπεριφορές αυτές ιδιαίτερη επικινδυνότητα, αφενός λόγω της ευκολότερης εφεξής θυματοποίησης των ανηλίκων και αφετέρου λόγω του δυσκολότερου εντοπισμού των διακινητών του πορνογραφικού υλικού. Το αν η κατοχή ψηφιακού πορνογραφικού υλικού ανηλίκων όντως είναι πιο επικίνδυνη από την κατοχή έντυπου πορνογραφικού υλικού, ώστε να δικαιολογείται η αύξηση της ποινής, είναι ιδιαίτερο ζήτημα, που εκφεύγει του πλαισίου του παρόντος.36

             Πάντως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο ελληνικός Ποινικός Κώδικας προηγείτο χρονικά της Σύμβασης στο ζήτημα της ποινικοποίησης της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού διά χρήσεως του διαδικτύου. Με την εδώ εξεταζόμενη Σύμβαση προστίθεται όμως ως νέο στοιχείο, με την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθ. 20, ο χαρακτηρισμός ως ποινικού αδικήματος της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε παιδικό πορνογραφικό υλικό μέσω της τεχνολογίας, της πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ο Έλληνας νομοθέτης είχε την ευχέρεια από την παρ. 4 του άρθ. 20 της Σύμβασης να μην περιλάβει στην τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα αντίστοιχη διάταξη, διατυπώνοντας ρητή επιφύλαξη. Τέτοια επιφύλαξη κατ’ άρθ. 20 παρ. 4 και 48 της Σύμβασης δεν διατυπώθηκε. Έτσι φαίνεται καταρχάς οι ελληνικές διατάξεις να μην ανταποκρίνονται πλήρως στις επιταγές του διεθνούς νομοθέτη. Θα μπορούσε βέβαια να θεωρηθεί, σε συμφωνία με τα όσα ήδη αναπτύχθηκαν παραπάνω σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας της κατοχής, ότι η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας καλύπτεται ερμηνευτικά από την έννοια της κατοχής χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρξει επιπλέον ρύθμιση ως διαφορετική περίπτωση. Όμως, η ένταξη στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα μιας διάταξης αντίστοιχης της παρ. 1στ του άρθ. 20 της Σύμβασης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ενδεχομένως τα προβλήματα ασάφειας που αναπτύχθηκαν παραπάνω σχετικά με το χρονικό σημείο έναρξης της κατοχής στο διαδίκτυο.37
 
 
2.3.  Η κατοχή στην πρακτική των διωκτικών αρχών38

            
Στην πράξη αποτελεί η κατοχή τον συχνότερο λόγο σύλληψης για το έγκλημα του άρθρου 348Α του ΠΚ. Η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας αποτελεί διαρκή προσβολή του έννομου αγαθού. Οι κάτοχοι καταλαμβάνονται πάντα την ώρα που τελούν το έγκλημα, εφαρμόζεται επομένως η διαδικασία του αυτόφωρου. Η πρακτική που ακολουθείται από τις αστυνομικές αρχές είναι η σύνδεση της κατοχής με το κατέβασμα αρχείων (downloading) από το διαδίκτυο και την αποθήκευσή τους στο σκληρό δίσκο του δράστη. Η απλή παρακολούθηση εικόνων μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (browser) δεν οδηγεί καταρχήν σε σύλληψη, διότι στην πρακτική των διωκτικών αρχών δεν αντιμετωπίζεται ως «κατοχή», ακόμα και αν πρόκειται για μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα που ο χρήστης επισκέπτεται συχνά. Εάν η online θέαση εικόνων συνοδεύεται από downloading, θεωρείται ολοκληρωμένη η κατοχή, οπότε η αστυνομία προβαίνει στη σύλληψη του υπό κρίση κατόχου. Με βάση τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, κατά τη διετία 2009-2011, συνελήφθησαν (κυρίως στην Αττική) 49 άτομα για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου, στο σύνολό τους άντρες39, ηλικίας από 15 έως 56 ετών και στην πλειοψηφία τους ημεδαποί (μόνο 5 από αυτούς ήταν αλλοδαποί). Στο ίδιο χρονικό διάστημα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά 233 ατόμων για την ως άνω εγκληματική πράξη.40 Αντίστοιχα, βάσει των διαθέσιμων Δελτίων Τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης41 στο διάστημα 2010 - 2011 συνελήφθησαν 12 άτομα για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, τα οποία ήταν άντρες ηλικίας 19 έως 64 ετών.42

            Η πρόβλεψη της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού ως ποινικά κολάσιμης πράξης στο άρθ. 348Α χωρίς άλλη προϋπόθεση από το 2007 και εξής έδωσε ώθηση στην εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης πορνογραφικού υλικού και τελικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου, λόγω της αποδεικτικής ευχέρειας που προσφέρει: όποιος κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας συλλαμβάνεται άνευ ετέρου, ενώ παράλληλα ερευνάται περαιτέρω εάν συμμετείχε και στην παραγωγή, διανομή ή διάθεση του υλικού. Αντίθετα, στο προϊσχύσαν δίκαιο (πριν το 2007) ποινικά κολάσιμη ήταν μόνο η κατοχή με σκοπό την κερδοσκοπία, δηλαδή δεν αρκούσε να κατέχει ο δράστης, αλλά έπρεπε επιπλέον να μεταβιβάζει ή να έχει σκοπό να μεταβιβάσει στο μέλλον το υλικό σε τρίτους έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Ο σκοπός προς εμπορία του υλικού παραμένει στοιχείο ιδιαίτερα δυσχερές να αποδειχθεί, και στο παρελθόν οδήγησε αρκετές φορές σε αθωώσεις λόγω προβολής του σκοπού αποκλειστικά ιδίας χρήσης (και όχι περαιτέρω οικονομικής εκμετάλλευσης).
 
2.4. Θεωρητική θεμελίωση του αξιόποινου χαρακτήρα της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας

            Η κατοχή πορνογραφικού υλικού αρχικά δεν ποινικοποιήθηκε από τις έννομες τάξεις, οι οποίες θεωρούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση αξιόποινης πράξης τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού μέσω του διαδικτύου για τον προσπορισμό οικονομικού οφέλους.43  Σταδιακά όμως άρχισε να γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη (αυτοτελούς) βλάβης στο ίδιο το γεγονός της κατοχής πορνογραφικού υλικού, ανεξάρτητα αν αυτό προοριζόταν για ιδία χρήση ή για περαιτέρω διανομή σε τρίτους. Για τη θεμελίωση της βλάβης της κατοχής διατυπώθηκαν πολλές απόψεις, οι κυριότερες από τις οποίες παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά:
 
 
1.Οι κάτοχοι υλικού παιδικής πορνογραφίας κακοποιούν ή ενδεχομένως θα κακοποιήσουν παιδιά. Η κατοχή ως άμεση βλάβη.
 
Η συχνότερη αιτιολογία για την ποινικοποίηση της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας συνίσταται στο ότι το υλικό αυτό αποτελεί ερέθισμα για την τέλεση εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας των παιδιών, με βασικότερα την αποπλάνηση παιδιών (339 ΠΚ) και την προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (348Β ΠΚ).44 Υποστηρίζεται επίσης ότι οι κάτοχοι τέτοιου υλικού διανέμουν περαιτέρω το υλικό τους σε άλλους κατόχους αναζητώντας έτσι κοινωνική επιβεβαίωση και αναγνώριση ως μέρη ενός συνόλου που μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα.45 Διακρίνεται επομένως από τους υποστηρικτές αυτής της άποψης η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της κατοχής υλικού και της γενετήσιας εκμετάλλευσης των παιδιών, η οποία από ορισμένους χαρακτηρίζεται ακόμα και αιτιώδης46. Παρόλο που η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα αμφισβητούμενη στην επιστήμη, είναι η κρατούσα στα αστυνομικά όργανα.47
 

2.Η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ενθαρρύνει τη ζήτηση. Η κατοχή ως έμμεση βλάβη.

Κατά μια δεύτερη άποψη, που επιβεβαιώνεται από τις εμπειρικές μελέτες των Taylor και Quayle,48 η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας δεν οδηγεί αιτιωδώς και κατ’ ανάγκην σε κακοποίηση, όπως υποστηρίζει η προηγούμενη άποψη, δεν αποτελεί επομένως η κατοχή per se μορφή άμεσης βλάβης των ανηλίκων. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε θα πρέπει να ποινικοποιείται. Αντίθετα - προτείνει αυτή η άποψη - η κατοχή ενθαρρύνει τη ζήτηση της παιδικής πορνογραφίας, που οδηγεί με τη σειρά της σε συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, δηλαδή σε αυξανόμενη εκμετάλλευση της γενετήσιας κακοποίησης παιδιών.49 Παράλληλα, οι παραγωγοί δεν αποκτούν μόνο οικονομικά οφέλη, αλλά και ιδιαίτερο κοινωνικό status στην κοινότητα των συλλεκτών (community of collectors) πορνογραφικού υλικού λόγω της δραστηριότητά τους.50 Η ποινικοποίηση της κατοχής μπορεί να αποθαρρύνει τους παραγωγούς από τη δημιουργία πορνογραφικού υλικού, διότι αφενός μειώνεται το κοινό που είναι πρόθυμο να θέσει εαυτό σε κίνδυνο σύλληψης λόγω της κατοχής του υλικού (άρα πλέον κανένα οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς), αφετέρου οι παραγωγοί αναγκάζονται να σταθμίσουν τον κίνδυνο σύλληψης με το ιδιαίτερο status τους και τελικά δίνουν το προβάδισμα στον πρώτο (άρα πλέον ούτε κοινωνικό όφελος). Συνεπώς, μειώνεται η αγορά (market) υλικού παιδικής πορνογραφίας.51 Το επιχείρημα αυτό της μείωσης της αγοράς (“market reduction argument”) εντοπίζεται στη νομολογία, κυρίως στο σύστημα του common law, συναντά όμως οξεία κριτική από τη θεωρία, με το αντεπιχείρημα, ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου (κατοχή) δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ορίζει τη συμπεριφορά ενός άλλου (παραγωγή), επομένως η ίδια η κατοχή δεν προκαλεί βλάβη σε παιδιά. Έτσι, ο Baker αρνείται την ύπαρξη ενός «κανονιστικού» συνδέσμου μεταξύ της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας και της παραγωγής του, τονίζοντας ότι πρόκειται μόνο για απλή «επιρροή», και αντιπροτείνει τη θεμελίωση της βλάβης (που καθιστά την κατοχή αξιόποινη) στην ύπαρξη ενός συνδέσμου μεταξύ της κατοχής και της ωφέλειας από την πράξη του παραγωγού: η κατοχή έλκει τελικά την ιδιότητά της ως έμμεσης βλάβης (remote harm) από τη σχέση της με την άμεση βλάβη της παραγωγής πορνογραφικού υλικού.52
 
 
3.Η κατοχή επιδεινώνει την άμεση βλάβη και διευκολύνει τη συνεχόμενη εκμετάλλευση του παιδιού. Η κατοχή ως έμμεση βλάβη.

Η τρίτη άποψη ορίζει την κατοχή επίσης ως έμμεση βλάβη, προτείνοντας ωστόσο ως αιτιολογία την επίταση της άμεσης – και προϋπάρχουσας – βλάβης53 του παιδιού από τη συμμετοχή του στην παραγωγή του πορνογραφικού υλικού. Η επίταση της βλάβης είναι αναμφισβήτητη στην περίπτωση που το παιδί γνωρίζει τη διανομή και κατοχή του πορνογραφικού υλικού από τρίτους, διότι η γνώση του αυτή μπορεί να βλάψει την ψυχική του υγεία, γίνεται δεκτό όμως ότι ισχύει και στην περίπτωση που το παιδί αγνοεί την κατοχή αυτή, διότι η εκμετάλλευσή του από τον κάτοχο του υλικού, δηλαδή η χρήση της εικόνας του ως μέσο για το σκοπό της γενετήσιας διέγερσης, είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, ανεξάρτητα από τη γνώση του ίδιου του παιδιού. Η κατοχή κατά την άποψη αυτή είναι μια έμμεση μορφή εκμετάλλευσης που όχι μόνο επιτείνει την άμεση μορφή εκμετάλλευσης (παραγωγή), αλλά μάλλον την εγγυάται.54
 
 
4.Η κατοχή αποτελεί σε κάθε περίπτωση βλάβη της κοινωνικής ηθικής.

Μια μικρή μερίδα της θεωρίας έχει υποστηρίξει και την άποψη ότι η κατοχή αποτελεί σε κάθε περίπτωση βλάβη, διότι απειλεί την κοινωνική ηθική και κατ’ επέκταση την ίδια την κοινωνία, η οποία έχει το δικαίωμα να αμυνθεί με νόμιμα μέσα για να προστατεύσει τη συνοχή της. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε κυρίως από τους Devlin55 και Williams56, έγινε όμως αντικείμενο οξύτατης κριτικής για την εισαγωγή ενός «νομικού μοραλισμού».57
            Η σαφής και άμεση σύνδεση της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας  και της τέλεσης άλλων εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων, την οποία υποστηρίζει η πρώτη άποψη, δεν έχει τεκμηριωθεί εμπειρικά, καθώς η γενετήσια διέγερση που επιδιώκεται με την κατοχή του υλικού άλλοτε λειτουργεί όντως ως ερέθισμα για την τέλεση γενετήσιου εγκλήματος, άλλοτε όμως ως παράγοντας αδρανοποίησης του χρήστη, ο οποίος αρκείται στην ικανοποίηση της φαντασίωσής του διά της θέασης του υλικού και καθίσταται επομένως λιγότερο επιθετικός58.  Η δεύτερη άποψη, συνηθέστερα προβαλλόμενη, που επισημαίνει ότι η κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού ενισχύει τη θέληση βελτίωσης του status του κατόχου στην κοινότητα συλλεκτών παιδικής πορνογραφίας, οδηγώντας τελικά στην τέλεση άλλων πράξεων (πχ παραγωγής πορνογραφικού υλικού) και στην ενίσχυση της ζήτησης παιδικής πορνογραφίας, βασίζεται μεν στη θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου και εμφανίζεται υποστηρίξιμη, αλλά όχι επαρκώς πειστική για τη θεμελίωση του αξιοποίνου59, καθιστώντας την ποινικοποίηση ως κάποιο βαθμό αυθαίρετη. Η μάλλον πειστικότερη απάντηση φαίνεται να δίνεται από την άποψη που χαρακτηρίζει την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ως άμεση βλάβη του εικονιζόμενου παιδιού μέσω της επίτασης της προηγηθείσας (και εξίσου άμεσης) βλάβης που προκάλεσε ήδη η παραγωγή του υλικού. Η αρχική σωματική προσβολή του ανηλίκου μέσω της παραγωγής παιδικού πορνογραφικού υλικού επεκτείνεται και διαιωνίζεται μέσω της κατοχής του υλικού με τη χρήση του σώματός του ως μέσου για την επίτευξη του σκοπού της γενετήσιας διέγερσης, αποκτώντας έτσι αυτοτελές πρόσθετο άδικο και προσβάλλοντας τελικά την συνταγματικά προστατευόμενη ανθρώπινη αξιοπρέπεια.60
 
 
ΙΙΙ. Τελικές παρατηρήσεις
         
         Η ποινικοποίηση της κατοχής κάποιου αντικειμένου ως αυτοτελώς αξιόποινης συμπεριφοράς έχει απασχολήσει αρκετά τη θεωρία και έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις ως προς την ορθότητά της.61 Στην περίπτωση της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου ή συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανακύπτουν ακόμη περισσότερα προβλήματα λόγω των ασαφών ορίων του τι αποτελεί κατοχή στον ψηφιακό κόσμο.

          Το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από την παρ. 2 του άρθ. 348Α του Ποινικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3625/2007 και από το άρθ. 20 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης, η οποία κυρώθηκε και εφαρμόσθηκε με το Ν. 3727/2008. Όπως προκύπτει και από την ανάλυση που προηγήθηκε, το άρθ. 20 της Σύμβασης δεν επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στη διάταξη του Ποινικού Κώδικα. Ήδη με τις σημαντικές τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007, ο Ποινικός Κώδικας καθιέρωσε ένα σύστημα προστασίας που καλύπτει όλες σχεδόν τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την πορνογραφία ανηλίκων. Το κρίσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να προσθέσει η Σύμβαση είναι η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων (παρ. 1στ΄ του άρθ. 20 της Σύμβασης), το οποίο, όπως διαπιστώθηκε στην ανάλυση υπό ΙΙ (2.2), δεν συμπεριελήφθη στις τροποποιήσεις του άρθ. 348Α με το Ν. 3727/2008, αντίθετα με τις προβλέψεις της Σύμβασης. Ακόμη και αν η παράλειψη αυτή ήταν ηθελημένη, διότι ο νομοθέτης θεώρησε ότι η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης μπορεί να ερμηνευθεί ως κατοχή υπό ευρεία έννοια, οδήγησε εκ των πραγμάτων σε ασάφεια σχετικά με το πότε υπάρχει κατοχή επί υλικού πορνογραφίας μέσω διαδικτύου. Το ερώτημα, αν η κατοχή μέσω διαδικτύου ξεκινά από τη στιγμή που το αντίγραφο της ιστοσελίδας αποθηκεύεται στην κρυφή μνήμη (cache memory) του φυλλομετρητή (browser) ή από την απειροελάχιστη εκείνη στιγμή που ο χρήστης αλιεύει την ιστοσελίδα από το διαδίκτυο για να την προβάλει στην οθόνη του χωρίς ακόμα να αποθηκευθεί το αντίγραφό της, καταδεικνύει την αοριστία στο συγκεκριμένο θέμα και τις ερμηνευτικές δυσχέρειες που καλείται να αντιμετωπίσει ο δικαστής. Η τυποποίηση της «απόκτησης πρόσβασης» ως αξιόποινης συμπεριφοράς σε κάθε περίπτωση θα απήλλασσε τον εφαρμοστή του δικαίου από σχετικά (νομοθετικής φύσεως) διλήμματα. Ειδικότερα θα υφίσταντο πλέον δύο συγκεκριμένες και διακριτές έννοιες, με την οριοθέτηση της έννοιας της κατοχής να χάνει σε σημασία σε επίπεδο αντικειμενικής υπόστασης, δεδομένου ότι θα συνιστούσε αξιόποινη συμπεριφορά τόσο η αποθήκευση τμήματος της ιστοσελίδας στο φάκελο Temporary Internet Files (η οποία θα εντασσόταν στην έννοια της «κατοχής»), όσο και η χρονικά αμέσως προηγούμενη πράξη της αλίευσης της ιστοσελίδας από το διαδίκτυο με σκοπό την προβολή στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη (η οποία θα αποτελούσε «απόκτηση πρόσβασης» σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου). Η αυτοτελής τυποποίηση της πράξης της απόκτησης απλής πρόσβασης ως εγκληματικής συμπεριφοράς αποκτά βέβαια ιδιαίτερη σημασία σε επίπεδο υποκειμενικής υπόστασης: ο υπερεθνικός νομοθέτης απαιτεί ειδικότερα την ύπαρξη αναγκαίου δόλου («εν γνώσει») ως προς το στοιχείο της απόκτησης πρόσβασης, ενώ ως προς την κατοχή αρκείται στον ενδεχόμενο δόλο («με πρόθεση»). Η διστακτικότητα του εθνικού νομοθέτη ως προς την ένταξη και του στοιχείου 1στ΄ στην ειδική υπόσταση του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων του Ποινικού Κώδικα κρίνεται μάλλον αδικαιολόγητη. Η ποινικοποίηση της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε ιστοσελίδες περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας εγείρει βέβαια τον προβληματισμό του υπερβολικού περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας, φαίνεται όμως να καλύπτεται σε κάθε περίπτωση από τον προστατευτικό σκοπό των διατάξεων για την προστασία των ανηλίκων από πράξεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της ειδικής προστασίας των παιδιών ως ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, ειδικά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που κυριαρχείται από το διαδίκτυο και τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και διευκολύνει την εκμετάλλευσή τους με διάφορους τρόπους.
 
 
* Η γράφουσα θα ήθελε να ευχαριστήσει και από αυτήν τη θέση τον Εμμανουήλ Μπίλλη, επιστημονικό συνεργάτη του Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law στο Freiburg, για τις επισημάνσεις του στην πρώτη εκδοχή αυτού του άρθρου. Φυσικά οποιεσδήποτε παραλείψεις και λάθη βαραίνουν αποκλειστικά την ίδια.
 
 
 
Υποσημειώσεις

1Akdeniz Y., Internet child pornography and the law, 2008, σελ. 163-164.

2 Δεν έχουν ακόμα υπογράψει η Ρωσία, η Λετονία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ανδόρρα και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

3 Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν άρθρο η Σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ στην Ελλάδα, την Αλβανία, τη Δανία, την Ολλανδία και τον Άγιο Μαρίνο από την 1.7.2010, στη Σερβία από την 1.11.2010, στην Ισπανία από την 1.12.2010, στη Γαλλία και τη Μάλτα από την 1.1.2011 και στο Μοντενέγρο από την 1.3.2011. Την 1.6.2011 θα τεθεί σε ισχύ και στην Αυστρία.

4 Ν. 2101/1992.

5 Ν. 3625/2007. 

6 Η Σύμβαση αυτή έχει υπογραφεί από την Ελλάδα αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει κυρωθεί. Ωστόσο, στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3625/2007 επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί πορνογραφίας ανηλίκων είναι συμβατές με το άρθ. 9 της Σύμβασης αυτής.

7Αριθμός CELEX 32004F0068. Σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση-πλαίσιο εξεδόθη στις 25.3.2009 η Πρόταση για απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ (Αριθμός CELEX 52009PC0135),  και στις 29.3.2010 η Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η απόφαση - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ (Αριθμός CELEX 52010PC0094).  Στο κείμενο και των δύο προτάσεων αναφέρεται ως δικαιολογητικός λόγος για την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου το εξής: «Σε επίπεδο ΕΕ, η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συμβουλίου καθιερώνει ελάχιστο βαθµό προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών µελών ως προς την ποινικοποίηση των σοβαρότερων µορφών σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, την επέκταση της δικαιοδοσίας των εθνικών δικαστηρίων και την παροχή της ελάχιστης αναγκαίας βοήθειας στα θύµατα. Αν και οι αξιώσεις έχουν γενικά τεθεί σε εφαρμογή, η απόφαση-πλαίσιο παρουσιάζει ορισµένες ελλείψεις. Επιτυγχάνει την προσέγγιση της νοµοθεσίας µόνο ως προς περιορισμένο αριθµό αδικημάτων, δεν αντιμετωπίζει νέες μορφές κακοποίησης και εκµετάλλευσης µέσω της τεχνολογίας πληροφοριών, δεν αίρει τα εµπόδια για τη δίωξη των αδικηµάτων εκτός της εθνικής επικράτειας, δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις ειδικές ανάγκες θυµάτων παιδικής ηλικίας, και δεν περιλαµβάνει επαρκή µέτρα για την πρόληψη των σεξουαλικών αδικηµάτων». 

8 Βλ. περισσότερα σε: Κιούπης Δ., Πορνογραφία ανηλίκων: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του άρθρου 348Α ΠΚ, σε: Κοτσαλής Λ. κ.ά. (επιμ.), Ποινικές Επιστήμες Θεωρία και Πράξη: Προσφορά τιμής στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, 2008, σελ. 249.

9 Βλ. περισσότερα σε: Χαραλαμπάκης Α., Π Λόγ 2007, 825 (828).

10 Αντίστοιχη προστασία προβλέπεται από το άρθ. 9 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Κυβερνοχώρο (Βουδαπέστη, 23.11.2001), που προβλέπει τη λήψη νομοθετικών μέτρων από τα συμβαλλόμενα κράτη ώστε να καταστούν ποινικά αδικήματα η εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα παραγωγή (producing), προσφορά ή διάθεση (offering or making available), διανομή ή μετάδοση (distributing or transmitting), προμήθεια (procuring) και κατοχή (possessing) παιδικής πορνογραφίας διαμέσου ηλεκτρονικού συστήματος (through a computer system), ή, όσον αφορά μόνο την κατοχή, μέσω ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης (computer-data storage medium). Χαρακτηριστικό είναι ότι η Σύμβαση για τον Κυβερνοχώρο συμπεριλαμβάνει στον ορισμό της παιδικής πορνογραφίας της παρ. 2 του άρθ. 9 πορνογραφικό υλικό που απεικονίζει όχι μόνο κάποιον ανήλικο (minor), αλλά και άτομο που φαίνεται να είναι ανήλικος (person appearing to be a minor), σε αντίθεση με το γράμμα τόσο της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης και του κυρωτικού της Ν. 3625/2007, όπου χρησιμοποιείται ο όρος «παιδί (child)», όσο και με του άρθ. 348Α του Ποινικού Κώδικα, που χρησιμοποιεί το γενικότερο όρο «ανήλικος». Φαίνεται δηλαδή ότι η Σύμβαση για τον κυβερνοχώρο έχει διευρυμένα υποκειμενικά όρια προστασίας σε σχέση με τον Ποινικό Κώδικα. Αυτό όμως δεν είναι ιδιαίτερα ακριβές, αν αναλογιστεί κανείς ότι το άρθ. 348Α του Ποινικού Κώδικα, όπως επισημαίνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3625/2007, είναι συμβατό με το άρθ. 9 της Σύμβασης. Θα πρέπει επομένως στο μέλλον να διατυπωθεί εκ νέου το άρθ. 348Α, ώστε να καταστεί σαφές το αν ως υλικό παιδικής πορνογραφίας θεωρούνται και οι εικόνες ενηλίκων που παριστάνουν ανήλικους, καθώς και οι εικόνες των λεγόμενων «ψευδοανηλίκων», δηλαδή ρεαλιστικές εικόνες ανύπαρκτου παιδιού. Αντίθετα, ως προς τα αντικειμενικά όρια προστασίας, ο Ποινικός Κώδικας όχι μόνο συντάσσεται με όλες τις προβλέψεις του άρθ. 9 της Σύμβασης για τον Κυβερνοχώρο, αλλά προχωρά επιπλέον στην ποινικοποίηση της διάδοσης ή μετάδοσης πληροφοριών που αφορούν πορνογραφικό υλικό. Kioupis D., RHDJ 63:511, 2010 (519). Για μια σύντομη ανάλυση της Σύμβασης για τον Κυβερνοχώρο, βλ. περαιτέρω: Ferola L., The Council of Europe’s Convention on Cybercrime, σε: Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη: Εγκληματολογικές διεπιστημονικές προσεγγίσεις, 2010, σελ. 159επ.

11 Explanatory Report on the CETS No.201, παρ. 145, σε: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/201.htm. Η Ελλάδα δεν διατύπωσε ρητή επιφύλαξη, άρα θεωρείται ότι δεν επιφυλάχθηκε.

12 Explanatory Report on the CETS No.201, παρ. 144, 145, σε: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/201.htm.

13 Άρθ. 3, παρ. 11, Ν. 3728/2008.

14 Άρθ. 3, παρ.12, Ν. 3728/2008.

15 Άρθ. 4, Ν. 3728/2008.

16 Όπως διατυπώνεται στο άρθ. 348Α του Ποινικού Κώδικα.

17 Μυλωνόπουλος Χ., Ποινικό Δίκαιο – Ειδικό μέρος: Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας (άρθρα 372-406 ΠΚ), 2006, σελ. 24.

18 Μυλωνόπουλος Χ., ό.π., σελ. 28.

19 Μυλωνόπουλος Χ., ό.π., σελ. 30.

20 Μυλωνόπουλος Χ., ό.π., σελ. 34.

21Μυλωνόπουλος Χ., ό.π., σελ. 33.

22 Για τις διαθετικές έννοιες, βλ. περαιτέρω Mylonopoulos Ch., Komparative und Dispositionsbegriffe im Strafrecht, 1998, σελ. 166, Μυλωνόπουλος Χ., Ποινικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος ΙΙ (Απόπειρα-Συμμετοχή-Συρροή), 2008, σελ. 334.

23 Η ταύτιση της κατοχής του υλικού φορέα με την κατοχή των ψηφιακών δεδομένων δεν είναι απόλυτη: είναι δυνατόν ένα σύστημα υπολογιστή να χρησιμοποιείται από πρόσωπο διαφορετικό από τον κύριο και κάτοχό του (π.χ. από υπάλληλο του κυρίου), ο οποίος (υπάλληλος) αποθηκεύει δεδομένα σε τμήμα του σκληρού δίσκου, όπου μόνος αυτός έχει πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού. Στην περίπτωση αυτή, είναι αμφίβολο αν μπορεί να θεμελιωθεί κατοχή του κυρίου του υλικού φορέα και στα δεδομένα, από τη στιγμή που ο τελευταίος όχι μόνο δεν έχει ακώλυτη πρόσβαση σε αυτά, αλλά επιπλέον αγνοεί και αυτήν την ύπαρξή τους. Λύση μπορεί να δώσει ενδεχομένως η θεωρία των σφαιρών εξουσίας στην κατοχή. Βλ. Κιούπης  Δ., ό.π., σελ. 248.
24 Κιούπης Δ., ό.π., σελ. 248.

25 Ferrarο M. /Eoghan C. /McGrath M., Investigating child exploitation and pornography, 2005, σελ. 246.

26 Howard E., Berkeley Tech. L. J. 2004, 1227 (1255, υπ. 160). Όσον αφορά ειδικά το κατέβασμα ψηφιακού υλικού (downloading), διαπιστώνεται όχι μόνο η φυσική-πραγματική εξουσία στο υλικό ως προϋπόθεση της κατοχής, αλλά και η φυσική βούληση εξουσίασης (αφού, εάν εξέλιπε, το άτομο δε θα έμπαινε καν στη διαδικασία του downloading).

27Κιούπης Δ., ό.π., σελ. 248.

28 Ο φάκελος αυτός διαφέρει για κάθε φυλλομετρητή (browser) και χρησιμοποιείται για την «απομνημόνευση» (το «κρύψιμο», caching) υλικού ιστοσελίδων, π.χ. εικόνων, που επισκέπτεται ο χρήστης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ταχύτερη «φόρτωση» (loading) των συγκεκριμένων ιστοσελίδων που απομνημόνευσε ο φυλλομετρητής (browser) την επόμενη φορά που τις επισκέπτεται ο χρήστης, διότι ο φυλλομετρητής (browser) δεν ανιχνεύει εκ νέου τις ιστοσελίδες, αλλά «διαβάζει» ξανά την ήδη αποθηκευμένη («κρυμμένη») μορφή τους. Η διαδικασία της εκ νέου ανίχνευσης ιστοσελίδων διαφέρει για κάθε υπολογιστή, υπό την έννοια ότι εξαρτάται τόσο από το χρήστη του υπολογιστή, όσο και από τον ίδιο τον πάροχο (content provider) της ιστοσελίδας. Ο χρήστης του υπολογιστή μπορεί να εξατομικεύσει τον προσωρινό φάκελο αυξομειώνοντας το μέγεθός του -ανάλογα με το αν προτιμά γρηγορότερη ανίχνευση περισσότερων ιστοσελίδων, οπότε το αυξάνει, ή περισσότερο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο, οπότε το μειώνει-, ή επεμβαίνοντας κάθε φορά σε αυτόν για να διαγράψει «χειροκίνητα» (manually) τα τμήματα των σελίδων που έχουν «απομνημονευθεί». Οι ρυθμίσεις αυτές απαιτούν είτε εξειδικευμένες γνώσεις του χρήστη, είτε τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων (software) που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις ο πάροχος (provider) της ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάσει το πώς απομνημονεύονται τα τμήματα της ιστοσελίδας του σε υπολογιστή, και ενδεχομένως –πράγμα που ενδιαφέρει περισσότερο εδώ- το αν συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορεί τελικά να αποθηκευτεί. Howard E., Berkeley Tech. L. J. 2004, 1227(1229-1231), με περαιτέρω παραπομπές σε εξειδικευμένη βιβλιογραφία και νομολογία, καθώς και:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/customizing/clearcache.mspx.

29 Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένου, το οποίο αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο από το φυλλομετρητή (browser) του χρήστη. Χάρη στo cookie γίνεται η ταυτοποίηση του χρήστη για μια ιστοσελίδα. Ο δημιουργός της ιστοσελίδας (ή ο δημιουργός του cookie) μπορεί να ορίσει για το cookie συγκεκριμένη «ημερομηνία λήξης» (expiration date), μετά την πάροδο της οποίας ο φυλλομετρητής (browser) διαγράφει το cookie. Η διαγραφή του cookie μπορεί να γίνει και από τον ίδιο το χρήστη. Βλ. περισσότερα http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/privacy/config.mspx.
30 Κιούπης  Δ., ό.π., σελ. 248.

31 Με δεδομένη αυτήν την αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων, το κατέβασμα αρχείων (downloading) ενισχύει την ήδη υφιστάμενη κατοχή. Ferrarο M. /Eoghan C. /McGrath M., ό.π., σελ. 246.

32 Ferraro M./Eoghan C./McGrath M., ό.π., σελ. 246. Αναλυτικά για τη δικαστική εξέταση υπολογιστή (computer forensic examination) πρβλ. Howard E., Berkeley Tech. L. J. 2004, 1227 (1232-1236).

33 Οι ενδείκτες αποτελούν εμπειρικά δεδομένα της παρατηρησιακής γλώσσας που με τη βοήθεια ενός κανόνα αντιστοιχίας (Korrespondenzregel) ανάγονται στη θεωρητική γλώσσα και νοηματοδοτούν τη διαθετική (και μη εμπειρική) έννοια της φυσικής βούλησης εξουσίασης, έτσι Μυλωνόπουλος Χ., ό.π., σελ. 340, 680.

34 Ferraro M./Eoghan C./McGrath M., ό. π., σελ. 246-247.

35 Ferraro, M./Eoghan C./McGrath M., ό. π., σελ. 247-249.

36 Βλ. περαιτέρω Κιούπης Δ., ό.π., σελ. 250.

37 Η διστακτικότητα του νομοθέτη να συμπεριλάβει την περίπτωση του στοιχείου 1στ του άρθ. 20 της Σύμβασης στον Ποινικό Κώδικα ενδέχεται να οφείλεται στο ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ξεκινούσε μια πορεία προς επικίνδυνη διεύρυνση του αξιοποίνου. Τα όρια της έννοιας του εν γνώσει (knowingly) «σερφαρίσματος» (χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του χρήστη, π.χ. κατέβασμα υλικού) σε ιστοσελίδες παιδικού πορνογραφικού υλικού είναι ρευστά, και η τυποποίησή του ως αξιόποινης συμπεριφοράς θα δημιουργούσε ζητήματα τόσο σε επίπεδο αντικειμενικής όσο και σε επίπεδο υποκειμενικής υπόστασης. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται αφορά την αποτελεσματικότητα της  τυποποίησης αυτής. Όπως έχει προκύψει από εμπειρικές έρευνες των Taylor και Quayle, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που παρακολουθούν στο διαδίκτυο υλικό παιδικής πορνογραφίας με μοναδικό σκοπό να ελέγξουν τη σεξουαλική διέγερση και τα συναισθήματά τους ώστε να αποφύγουν τη διάπραξη σεξουαλικού εγκλήματος σε βάρος κάποιου ανηλίκου. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται εαυτούς ως ασθενείς και επιλέγουν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα το πρόβλημά τους σε ιδιωτικό επίπεδο μέσω της παρακολούθησης παιδικού πορνογραφικού υλικού εν είδει «αυτοθεραπείας», μειώνοντας έτσι, έστω και κατ’ ελάχιστο, τις πιθανότητες να υποστούν ανήλικοι σεξουαλική κακοποίηση. Αναλυτικά βλ. Taylor M./ Quayle E., Child pornography: An Internet Crime, 2003, σελ. 81 και 91, όπου και συνεντεύξεις με καταδικασθέντες για κατοχή πορνογραφικών φωτογραφιών παιδιών, αποθηκευμένων στους υπολογιστές τους. 

38 Το παρόν τμήμα της μελέτης βασίζεται στο υλικό συνέντευξης που παραχωρήθηκε από το Μάνο Σφακιανάκη, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Τμηματάρχη του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στις 2.11.2010 στη γράφουσα. Ο Σφακιανάκης άρχισε να ασχολείται με το ηλεκτρονικό έγκλημα το 1999 και οι επιτυχίες του ήταν η αφορμή της ίδρυσης με Προεδρικό Διάταγμα το 2004 του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Από τη δημιουργία του το Τμήμα έχει δυναμική παρουσία σε διεθνές επίπεδο και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό έναντι των αντίστοιχων τμημάτων του εξωτερικού. 

39 Μόνο μία γυναίκα συνελήφθη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η οποία, όπως φαίνεται από τη μελέτη της δικογραφίας, ενδεχομένως ήθελε να συγκαλύψει κάποιον άλλο συλληφθέντα. Το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΓΑΔΑ είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=΄..΄&perform=view&id=4454&Itemid=709&lang= .

40 Βλ. τα σχετικά Δελτία Τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1290&Itemid=276&lang=.

41 Βλ. τα σχετικά Δελτία Τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3079&Itemid=543&lang=.

42 Κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στη γράφουσα, ο Μάνος Σφακιανάκης ανέφερε ότι την τελευταία 15ετία στην Ελλάδα συνελήφθησαν συνολικά 558 άτομα ηλικίας 15 έως 72 ετών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, εκ των οποίων (μόνο) 1 ήταν γυναίκα. Ένα ποσοστό της τάξης του 25% των συλληφθέντων καταδικάστηκε για την κακουργηματική περίσταση της παρ. 4 (στοιχείο α΄) του άρθ. 348Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 10%, καταδικάστηκε επιπλέον για αποπλάνηση παιδιών κατά το άρθ. 339 ΠΚ.

43 Παράδειγμα, η συζήτηση για την ποινικοποίηση της κατοχής άρχισε στη Μεγάλη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 1980, και ως δικαιολογητικός λόγος παρουσιάστηκε η αποδεικτική ευχέρεια σε περιπτώσεις όπου η αστυνομία έβρισκε πορνογραφικό υλικό χωρίς ενδείξεις διανομής του (η οποία αποτελούσε ήδη αξιόποινη πράξη), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβεί σε συλλήψεις, ακόμα και σε περιπτώσεις καταφανούς κινδύνου διακίνησης πορνογραφίας ανηλίκων. Βλ. περαιτέρω για την πορεία προς την ποινικοποίηση της κατοχής στη Μεγάλη Βρετανία Ost S., Child pornography and sexual grooming, 2009, σελ. 86επ.

44 Edwards S., Journal of Social Welfare and Family Law 22(1), 2000, 1 (13-14), Tate T., Child Pornography: An Investigation, 1990, σελ. 23-26, Lanning K., Collectors, σε: Burgess, Ann (Ed.), Child pornography and Sex Rings, 1984, σελ. 86.

45 Lanning K., ό.π., σελ. 84-85.

46 Ενώ η ύπαρξη της σχέσης μεταξύ κατοχής και πραγματικής εκμετάλλευσης επιβεβαιώνεται μέσω εμπειρικών ερευνών, δεν ισχύει το ίδιο και για το αιτιώδες αυτής. Σε έρευνα του Μarshall σε 51 περιπτώσεις παιδόφιλων, το 67% χρησιμοποιούσε σκληρό πορνογραφικό υλικό για τη διέγερσή του· παρόλα αυτά όμως ο Marshall αρνείται ότι η σχέση μεταξύ κατοχής του υλικού και τέλεσης της αξιόποινης πράξης είναι αιτιώδης. Βλ. Marshall W., Τhe Journal of Sex Research, 25 (2), 1988, 267(279). Σε διαφορετικό συμπέρασμα καταλήγουν οι Elliott, Browne και Kilcoyne, από την έρευνα των οποίων προκύπτει ότι στο 21% των καταδικασθέντων για γενετήσια εκμετάλλευση παιδιών, η κατοχή πορνογραφικού υλικού συνέβαλε στην κάμψη των αναστολών τους πριν την τέλεση της πράξης, οπότε έτσι συνδέθηκε αιτιωδώς με τη γενετήσια εκμετάλλευση. Βλ. Elliott M./ Browne K./ Kilcoyne J., Child abuse and neglect, 19(5), 1995, 579 (582).

47 Αναλυτική παρουσίαση των απόψεων αυτών σε: Ost S., ό. π., σελ. 108-113.

48 Taylor M./ Quayle E., ό.π., σελ. 159-163.

49 Taylor M./ Quayle E., ό.π., σελ. 161.

50 Κατά τον Κιούπη, μέσω της παραγωγής, διάθεσης, αγοράς, διανομής κλπ πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο, οι δράστες αναπτύσσουν σχέσεις επικοινωνίας και αποκτούν την αίσθηση ομάδας, για την οποία το ενδιαφέρον για παιδικό πορνογραφικό υλικό αποτελεί κίνητρο για κοινωνική επαφή. Εντός της ομάδας αυτής η «αξία» του καθενός προσδιορίζεται από την ποιότητα και την ποσότητα της συλλογής πορνογραφικού υλικού, με αποτέλεσμα την παραγωγή και διαβίβαση όλο και περισσότερων και σκληρότερων εικόνων. Κιούπης Δ., ό.π., σελ. 233-234. Ο Jenkins υποστηρίζει περαιτέρω ότι σε αυτήν την κοινότητα συλλεκτών (community of collectors) του διαδικτύου, κίνητρο της πλειοψηφίας των παραγωγών-διανομέων παιδικού πορνογραφικού υλικού δεν είναι τόσο το οικονομικό όφελος, αλλά ο ιδιαίτερος σεβασμός που απολαμβάνουν εκ μέρους των λοιπών κοινωνών. Jenkins Ph., Beyond tolerance: Child pornography on the Internet, 2001, σελ. 91. Βλ. και Taylor M./ Quayle E., ό.π., σελ. 160-161.

51 Ost S., ό. π., σελ. 113-114.

52 Baker D., New Crim. L. Rev. 10, 2007, 370 (372). Για τα επιχειρήματα “market reduction argument” και “remote harm” βλ. περαιτέρω Ost S., ό. π., σελ. 113-118.

53 Και όχι την απλή σύνδεση με την άμεση βλάβη, όπως η προηγούμενη άποψη.

54 Tien L., Social and Legal Studies, 3(1), 1994, 121 (132,133).
 
55 Βλ. περαιτέρω Devlin P., The enforcement of morals, 1973, σελ. 25.

56 Williams K., Journal of Social Welfare and Family Law, 26 (3), 2004, 245 (254).  
 
57 Ost S., ό.π., σελ. 122

58 Κιούπης Δ., ό.π., σελ. 233.

59 Κιούπης Δ., ό.π., σελ. 234.

60 Κιούπης Δ., ό.π., σελ. 234-235.

61 Σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις που εξαντλούνται σε κατοχή κάποιου πράγματος (π.χ. όπλων, ναρκωτικών, εντύπων παιδικής πορνογραφίας) υποστηρίζεται η άποψη ότι η απλή κατοχή με σκοπό την προσωπική ευχαρίστηση δεν θα έπρεπε να είναι αξιόποινη, διότι δεν αποτελεί «πράξη προς έτερον», στερείται δηλαδή κοινωνικής αναφοράς, επομένως δεν παρουσιάζει κανενός είδους βλαπτικότητα. Βλ. Ανδρουλάκης Ν., Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος, 2000, σελ. 151. Η ποινικοποίηση της κατοχής σε αυτές τις περιπτώσεις συνεπάγεται επομένως την απαράδεκτη για το ποινικό δίκαιο ποινικοποίηση ηθικής στάσης. Αντίθετα Μυλωνόπουλος Χ., Ποινικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος Ι, 2008, σελ. 109. Χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων είναι η ύπαρξη μιας φυσικής σχέσης εξουσίασης του δράστη επί ενός αντικειμένου, που αποκτά αναφορά προς τρίτους (κοινωνικό περιεχόμενο) είτε σε προγενέστερο, είτε σε μεταγενέστερο της κατοχής στάδιο. Στο καθεαυτό στάδιο της κατοχής δεν καταγράφεται βλάβη έννομου αγαθού ενός τρίτου, αλλά ούτε καν αυτοβλάβη, η οποία είναι κατά την ορθότερη άποψη ποινικώς αδιάφορη. Βλ. Κιούπης Δ., ό.π., σελ. 245.
 
 
 

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA