ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τεύχος 9 - Νοέμβριος 2008


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |15ο Παγκόσμιο Συνέδριο της International Society
for Criminology στη Βαρκελώνη
                                                                                         της Αναστασίας Χαλκιά,
                                                            ΜΔΕ Εγκληματολογίας-Υποψήφια Διδάκτωρ,
                                                                                            Πάντειον Πανεπιστήμιο


Το 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο της International Society for Criminology πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, στις 20-25 Ιουλίου 2008 με τη συμμετοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο.

Δύο πολύ σημαντικά πανεπιστήμια της Βαρκελώνης, το Universidad de Barcelona και το Universidad Ramon Llull, με παράδοση στη διδασκαλία και την έρευνα στην εγκληματολογία, ανέλαβαν τη διοργάνωση του συνεδρίου και τη φιλοξενία των εργασιών του.

Το θέμα του συνεδρίου με τίτλο: «Έγκλημα και Εγκληματολογία: Έρευνα και δράση», αποτέλεσε τη βάση μιας γενικότερης προβληματικής που αναπτύχθηκε μέσα από τα ακόλουθα τρία ερωτήματα:
1. Ποιό είναι το μέλλον της ακαδημαϊκής εγκληματολογίας, δεδομένων των νέων προκλήσεων που η επιστήμη αντιμετωπίζει μέσα σε ένα ταχέως μετασχηματιζόμενο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο;
2. Πώς θα πρέπει να βρει η εγκληματολογία τις πιο δημιουργικές και χρήσιμες προτάσεις στην έρευνα και τη δράση;
3. Ποια είναι η αξία των απαντήσεων απέναντι στο έγκλημα που είναι ήδη διαθέσιμες στους τομείς που έχουν επιλεγεί για τις συζητήσεις του συνεδρίου; Πόσο επιτυχείς είναι η προληπτική κοινωνική δράση και ο κοινωνικός έλεγχος;

Το περιεχόμενο των ομιλιών διαρθρώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες:
Ι. Έγκλημα και Εγκληματολογία
ΙΙ. Διεθνής Εγκληματικότητα
ΙΙΙ. Εγκληματικότητα στα Αστικά Κέντρα
ΙV. Θύματα και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη

Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα, Έγκλημα και Εγκληματολογία, η οποία άνοιξε της εργασίες του συνεδρίου εστιάστηκε στον επιστημονικό και θεσμικό ρόλο της εγκληματολογίας και του εγκληματολόγου. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο David Garland και ο Vincente Garrido.
Όσο αφορά το διεθνές έγκλημα και με βάση την εκτίμηση από τις κυρίαρχες τάσεις της εγκληματικότητας η προσέγγιση εντάχθηκε στο πλαίσιο που ορίζεται από την οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική παγκοσμιοποίηση, με ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά φαινόμενο που σχετίζονται με τα μεταναστευτικά ρεύματα. Ομιλητές ήταν οι: Letizia Paoli, Eugenio Pereiro Blanco και Emilio Viano.

Σχετικά με την εγκληματικότητα και την εξέλιξή της στις μεγάλες πόλεις σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου αναφορά έγινε στις τάσεις της εγκληματικότητας και της βίας ενάντια σε πρόσωπα, θεσμούς, νόμους καθώς και της δημόσια τάξης, επιχειρώντας να ανανεωθούν τόσο οι προσεγγίσεις όσο και οι απαντήσεις που αφορούν την ανασφάλεια, το φόβο του εγκλήματος, τις τιμωρητικές πολιτικές και τις τιμωρητικές στάσεις των πολιτών σε συνδυασμό με την εύρεση νέων στρατηγικών πρόληψης. Σημαντική προσοχή δόθηκε στο ρόλο της εγκληματολογίας ως μετόχου στο σχεδιασμό αυτό. Βασικοί εισηγητές ήταν οι: Eugenio Raul Zaffaroni, Yutaka Harada, Wesley Skogan.

Τέλος, η αποκαταστατική δικαιοσύνη αναδείχθηκε σε κεντρική θεματική του συνεδρίου, αναφερόμενη από πολλούς εισηγητές (συμπεριλαμβανομένων και των Workshop Meetings). Οι εισηγήσεις εστιάστηκαν στην παρουσίαση και ανάλυση των διαδικασιών που ακολουθούνται σε διαφορετικές χώρες, καθώς και την εκπαίδευση όσων ασχολούνται στον τομέα αυτό. Επίσης, διατυπώθηκε η αναγκαιότητα της εξάπλωσής της, τουλάχιστον σε συγκεκριμένα αδικήματα.
Στην τελευταία συνεδρία, μίλησαν κατά σειρά παρουσίασης οι: Montserrat Comas d΄ Argenir i Centra, Marc Groenhuijsen και ο Ezzat Fattah.

Εκτός των κεντρικών εισηγήσεων, έλαβαν χώρα πολλά Workshop Meetings, τα οποία εντάσσονταν στην ανωτέρω θεματολογία και παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα της εγκληματολογίας από όλο τον κόσμο.

Από την Ελλάδα και συγκεκριμένα το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου υπήρξαν πέντε συμμετοχές στις εργασίες του συνεδρίου.

Η εισήγηση της καθηγήτριας Εγκληματολογίας Χριστίνα Ζαραφωνίτου, η οποία προήδρευσε της συνεδρίας, είχε ως θέμα: «Les dimensions de l΄ insecurite en Grece et leur impact sur la punitivite du public». Με βάση τα αποτελέσματα των τριών ερευνών σε περιοχές της Αθήνας των ετών 1998, 2004 και 2006, αναφέρει ότι η σχέση μεταξύ ανασφάλειας και τιμωρητικότητας του κοινού καταγράφεται σταθερή και ιδιαίτερα έντονη ως προς τους μετανάστες και τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ειδικότερα μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα.

Η εισήγηση της Μαρίας Αλβανού, Δρ. Εγκληματολογίας, με θέμα: «Internet and Incitement to Terrorism» επικεντρώθηκε στους τρόπους με τους οποίους η τρομοκρατία μπορεί να ενθαρρυνθεί μέσω Internet, το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. ενάντια στο φαινόμενο αυτό και τα προβλήματά του καθώς και τις περιπτώσεις που η Ε.Ε. έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ως τώρα.

Η Ιωάννα Γουσέτη, υποψήφια διδάκτωρ του Τομέα Εγκληματολογίας, παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Punitiveness: Socio-Ideological Views and the Mass Media», η οποία αναφέρθηκε σε ποιοτικά δεδομένα που προκύπτουν από τμήμα έρευνας του 2006 στην Αθήνα για την τιμωρητικότητα του κοινού. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε ειδικότερα στους σκοπούς της τιμωρίας και τη σύνδεσή τους με τους παράγοντες διαμόρφωσης που σχετίζονται με τα Μ.Μ.Ε. και την γενικότερη κοσμοθεωρία του ατόμου.

Από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Στράτος Γεωργούλας μαζί με την Βουλβουλή Αιμιλία παρουσίασαν εισήγηση με θέμα: «Effective children΄ s protection from inter-familiar violence and violence to children in general», η οποία αφορούσε έρευνα για την ανάπτυξη ενός δικτύου δράσεων σε έξι νησιά του Αιγαίου που σχετίζεται με την προστασία των παιδιών από την ενδοοικογενειακή βία και γενικότερα τη βία απέναντι στα παιδιά.

Τέλος, η Παναγιώτα Παπαδοπούλου, δικηγόρος, διδάκτωρ Νομικής, εισηγήθηκε με θέμα: «Introducing and implementing restorative justice from minors in Greece». Σύμφωνα με την κα Παπαδοπούλου, ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε η αποκαταστατική δικαιοσύνη στην Ελλάδα (τα συγκεκριμένα μέτρα δηλαδή που προωθούν την αποκατάσταση στην Ελλάδα) είναι στενά συνδεδεμένος με το νομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας, και από εκεί και πέρα τα προβλήματα εφαρμογής έχουν να κάνουν με την οργάνωση, την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού αλλά και την απουσία πόρων γενικότερα.

H ελληνική όμως συμμετοχή διανθίστηκε και από επιστήμονες που εργάζονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως η κα Τσελώνη. Η Ανδρομάχη Τσελώνη, καθηγήτρια στο Nottingham Tent University, εισηγήθηκε σε σεμινάριο με θέμα: «Explaining and Sustaining Crime. Falls in Industrialised Countries».

Συμπερασματικά, το συνέδριο σηματοδοτήθηκε από δύο πολύ σημαντικές εισηγήσεις, αυτές των David Garland και Ezzat Fattah, οι οποίες με τις εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις τους, έθεσαν υψηλές θεωρητικές προκλήσεις ως προς τη θέση και το θεσμικό ρόλο της εγκληματολογίας, όσο αφορά συγκεκριμένα τη σχέση της με το γνωστικό της αντικείμενο, τις άλλες επιστήμες, την εξουσία και τέλος τη θέση της στο ακαδημαϊκό χώρο.

Οι δύο αυτές εισηγήσεις, του Garland στην έναρξη του συνεδρίου και του Ε. Fattah στο κλείσιμο, οριοθέτησαν και σημειολογικά τον κυρίαρχο προβληματισμό αναφορικά με την επιστήμη της εγκληματολογίας και το εύρος των πεδίων όπου δραστηριοποιείται και τα οποία επηρεάζει ή με τα οποία μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα.

Συγκεκριμένα, από την εισήγηση του David Garland προέκυψαν τρεις σημαντικές θεωρήσεις:
1. Η εγκληματολογία οφείλει να θέτει προβλήματα και να τα επιλύει. Η διαπίστωση αυτή θέτει αυτομάτως την εγκληματολογία σε θέση μετόχου στην άσκηση πολιτικής και συγκεκριμένα στην αντεγκληματική πολιτική. Επομένως η εγκληματολογία, σύμφωνα με τον Garland συνιστά και «κυβερνητικό θέμα».

2. Η έκταση της εξειδίκευσής της έχει οδηγήσει τελικά στην απομάκρυνση από την ίδια την Εγκληματολογία. Απαιτείται, ως αποτέλεσμα, ενοποιημένη έρευνα, ενοποιημένη εξήγηση καθώς και επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων. Εκτός όμως από την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων, αναφέρθηκε και στην επικοινωνία της εγκληματολογίας «προς τα έξω» στο ευρύτερο κοινό και την τάση της «public criminology» (σε αναλογία με την «public sociology»), η οποία θέτει βαθύτερα ερωτήματα για τις ευθύνες της εγκληματολογίας σε σχέση με το δημόσιο χώρο και την πολιτικές ερωτήσεις του καιρού μας.

3. Τέλος, η εγκληματολογία έχει μια σημαντική δέσμευση. Βρίσκεται σε μόνιμο διάλογο με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες, με το νόμο και με την κατασκευή του νόμιμου και του παράνομου στην κοινωνία. Ως εκ τούτου παραμένει δεσμευμένη και όχι αποκομμένη από τις άλλες επιστήμες. Στηρίζεται δηλαδή στο διεπιστημονικό χαρακτήρα της και γι΄ αυτό ο Garland επιχειρηματολόγησε κατά των αναδυόμενων θεσμικών ρυθμίσεων που διαχωρίζουν την Εγκληματολογία από επιστήμες, όπως η Κοινωνιολογία, η Νομική και η Ψυχολογία , οι οποίες υποστηρίζουν τη ζωτικότητά της.

Σε αντίθεση, με ένα στέρεο και στιβαρό λόγο, ο Ezzat Fattah διαχώρισε τρεις διακριτές περιοχές: την «επιστήμη», την «τέχνη» και το «επάγγελμα». Η πρώτη αναφέρεται στη θεωρία και έρευνα, η δεύτερη στην άσκηση πολιτικής και η τρίτη στην επαγγελματική δράση. Με αυτό το διαχωρισμό, ουσιαστικά διακρίνει την εγκληματολογία από τη δογματική επιστήμη του ποινικού νόμου, από το πολιτικό και ιδεολογικό πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής και από τις επαγγελματικές περιοχές της ποινικής δικαιοσύνης που χρησιμοποιούν την εγκληματολογική γνώση.

Κατά συνέπεια, οι εγκληματολόγοι, όπως είπε ο Nils Christie, οφείλουν να θέτουν τα προβλήματα, όχι να τα λύνουν. Οι προσπάθειες διεύρυνσης του σκοπού της Εγκληματολογίας υπήρξαν καταστροφικές της επιστήμης και γι΄ αυτό θα πρέπει να περιοριστεί στο ερευνητικό πεδίο της αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης για το έγκλημα, τους δράστες και τα θύματα. H προσπάθεια για αυτονόμηση της θυματολογίας από την εγκληματολογία αποτελεί ιδεολογική και πολιτική κίνηση, χαρακτηριστικό που της στερεί εκ προοιμίου την επιστημονική της ταυτότητα.

Για τον Fattah, η εγκληματολογία μελετά την πραγματική και όχι την ιδεατή (όπως ο νόμος) συμπεριφορά. Η αντεγκληματική πολιτική έχει να κάνει με την πολιτική και την ιδεολογία και η εγκληματολογία είναι εμπειρική και όχι ιδεολογική επιστήμη. Η εγκληματολογία μπορεί να είναι κριτική αλλά σε επιστημονικό επίπεδο. Οφείλει να επιβεβαιώνει ότι είναι «καθαρή επιστήμη».
Για αυτό είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση της ταυτότητας και της αυθεντικότητάς της, σε αντιδιαστολή με τη θεώρηση του Garland, τα εξής:
1. Η αυτονομία της, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης από άλλες επιστήμες.
2. Η ακαδημαϊκή της αυτονομία, έτσι ώστε να υπάρξουν αλλαγές και στη διδασκαλία της
3. Τέλος και σε σύνδεση με τα προηγούμενα, η εξειδίκευση, ως αναγκαιότητα δημιουργίας νέων πεδίων γνώσης. Η ωρίμανση της εγκληματολογίας εξαρτάται από το επίπεδο εξειδίκευσής της.

Στο κλείσιμο της εισήγησής του, ο Fattah αναφέρθηκε στην Αποκαταστατική Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη καθώς εμπεριέχει υποσχέσεις και δυνατότητες για την αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Όλοι μας αποχωρίσαμε προβληματισμένοι, έχοντας στο μυαλό μας έντονα τις δύο αυτές σημαντικές εισηγήσεις και συναισθανόμενοι ότι ήμασταν παρόντες σε μια ιστορική στιγμή επιστημονικού διαλόγου και αντιλόγου καθώς και φορείς, ο κάθε ένας στο βαθμό και από τη θέση συμμετοχής του, των επικείμενων αλλαγών, μετασχηματισμών και εξελίξεων στην εγκληματολογία.

Η βαρύτητα του λόγου των δύο εισηγητών κατέγραψε τις αντιθέσεις και εν δυνάμει συνόψισε την πολύτιμη αξία των συνεδρίων και της δυνατότητας που προσφέρουν, για ουσιαστικό επιστημονικό –δια ζώσης- διάλογο.

Τέλος, όσο αφορά την International Society of Criminology (ISC) ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ιδρύθηκε το 1934, στο Παρίσι και το πρώτο παγκόσμιο συνέδριό της ISC έλαβε χώρα το 1938, στη Ρώμη. Περισσότερες πληροφορίες για την ISC, την ετήσια έκδοσή της με τίτλο: «International Annals of Criminology» καθώς και τη δυνατότητα εγγραφής ως μέλος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://pagesperso-orange.fr/societe.internationale.de.criminologie


Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA