Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτων


Συνάντηση του Συλλόγου Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου με την ηγεσία του Υπoυργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κύριο Γιάννη Πανούση, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης κύριο Δημήτρη Αναγνωστάκη και τον Επιτελάρχη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κύριο Εμμανουήλ Κατριαδάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλληλογραφίας του ΣΕΕΠΠ και μετά από πρωτοβουλία του κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΠ έγινε αποδέκτης των βασικών θέσεων της πολιτικής ηγεσίας ιδίως σε θέματα που αφορούν στην αντεγκληματική πολιτική και υπέβαλε σειρά προτάσεων σχετικά με την αναγνώριση του επαγγέλματος του Εγκληματολόγου, το ρόλο του Επιστήμονα Εγκληματολόγου αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησής του σε κρίσιμες θέσεις σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ιδίως στον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.Το ΣΕΕΠΠ εκπροσώπησαν οι: Δρ. Ηλίας Κορομηλάς - Πρόεδρος, Ερασμία Μπίτσικα - Γενική Γραμματέας, Μάνος Κουκίδης - Ταμίας και ο Ευάγγελος Χαϊνάς - μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΕΠΠ.Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενέστερα ορισμένες από τις προτάσεις που κατέθεσε εγγράφως ο ΣΕΕΠΠ και αφορούν μεταξύ άλλων στα εξής: α) εισαγωγή της ειδικότητας του Εγκληματολόγου στο νέο Οργανισμό του προαναφερθέντος Υπουργείου, β) πρόσληψη - κατά προτεραιτότητα - Εγκληματολόγων ως ειδικών επιστημόνων σε επιτελικές υπηρεσίες και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε επιτροπές παρακολούθησης της εγκληματικότητας με συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό ρόλο, γ) άμεση ενεργοποίηση και επιστημονική υποστήριξη των τοπικών συμβουλίων πρόληψης παραβατικότητας στους Δήμους, δ) εισαγωγή μαθημάτων από το γνωστικό πεδίο της εγκληματολογίας και ενίσχυση των ήδη διδασκομένων στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων, ε) παρουσία του Εγκληματολόγου στα αστυνομικά τμήματα και στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών ζ) ενίσχυση της εγκληματολογικής έρευνας, καθώς και το ενδεχόμενο ίδρυσης αυτοτελούς Τμήματος Εγκληματολογίας σε ΑΕΙ.

Από την μεριά της πολιτικής ηγεσίας υπήρξε εμφανής διάθεση και βούληση να προβλεφθεί η αναγνώριση και εισαγωγή της ειδικότητας των Εγκληματολόγων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς ο συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός τους ρόλος μπορεί να ενισχύσει και να βελτιώσει το έργο των λειτουργών των σωμάτων ασφαλείας.

Από την πλευρά του, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΕΠΠ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται με σταθερό προσανατολισμό και σαφή στοχοθέτηση, πάντοτε στη βάση των καταστατικών επιδιώξεων του Συλλόγου και ευρισκόμενα σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με την ηγεσία και τα αρμόδια επιτελικά στελέχη του Υπουργείου, προκειμένου να σχεδιαστεί από κοινού μία σειρά δράσεων και παρεμβάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν θεμέλιο για να επιτευχθεί η χάραξη μίας επιστημονικώς τεκμηριωμένης στρατηγικής αντεγκληματικής πολιτικής στη χώρα μας.