Το εργαστήριο

Ταυτότητα

Σύντομη παρουσίαση του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών άρχισε να λειτουργεί το 1993 υπό τη διεύθυνση, αρχικά, της Καθηγήτριας κ. Καλλιόπης Σπινέλλη, στη συνέχεια (2001) του Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη και, από τα τέλη του 2015, της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Τόνιας Τζαννετάκη.

Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής, το δε προσωπικό του απαρτίζεται κυρίως από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο. Η έδρα του  βρίσκεται στον πρώτο όροφο του παλαιού κτηρίου της Νομικής Σχολής, στην οδό Σόλωνος 57 και περιλαμβάνει βιβλιοθήκη και χώρο συσκέψεων που διατίθενται σε ερευνητές του Εργαστηρίου και σε μεταπτυχιακούς υποτρόφους Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Σύμφωνα με το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα (υπ' αριθμ. 535/1991, ΦΕΚ Α' 210), το Εργαστήριο έχει ως αποστολή του, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ποινικών Επιστημών (και δη τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο), τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων κ.λπ., και τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, κρατικούς ή μη φορείς και κέντρα ερευνών.

Μεταξύ των πεδίων δραστηριότητάς του περιλαμβάνονται: η πρόληψη της εγκληματικότητας και νεανικής παραβατικότητας, η μελέτη μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, οι έρευνες σε δράστες και θύματα αξιόποινων πράξεων, η μελέτη προβλημάτων των κρατουμένων ενηλίκων και ανηλίκων, προτάσεις για την κατάρτιση (απο)φυλακισμένων ανηλίκων και ενηλίκων και η αξιολόγηση προγραμμάτων  κοινωνικής επανένταξης.

Το Εργαστήριο εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό The Art of Crime (www.theartofcrime.gr - info@theartofcrime.gr), όπου αναλύονται ζητήματα ποινικoύ δικαίου, εγκληματολογίας, σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής.